Koncentracja na przychodach

IT nie stanowi już tylko wsparcia dla biznesu w optymalizacji efektywności, procesów i standaryzacji. CIO powinien myśleć w jaki sposób zwiększyć przychody firmy, w jaki sposób przyczynić się do wzrostu biznesu.

Koncentracja na przychodach

Analityk Gartnera, Bard C Papegaaij twierdzi, że te zagadnienia powinny znaleźć się w centrum uwagi CIO w najbliższym czasie. Jego zdaniem, przejście z postawy umożliwiającej działanie, "pilnowania zapalonych świateł" do rozwijania biznesu "myślenia o przychodach" to całkowicie nowy model działania współczesnego CIO.

Co to w praktyce oznacza dla CIO? "Koncentracja priorytetów technologicznych na doświadczeniach klientów" - radzi Papegaaij. Oznacza to inwestowanie w technologię, która pomaga przyciągnąć i zatrzymać klientów, wzmocnić marketing i sprzedaż, rozwinąć i poprawić kanały komunikacji z konsumentami takiej jak media społecznościowe czy CRM.

Trzeba się koncentrować na wzroście w różnych kierunkach: nowych rynków, klientów, zwiększania zwrotów z inwestycji.

Dla CIO z sektora publicznego kluczowym celem jest poprawa doświadczenia klienta. Ludzie powinni czuć, że dostarczamy usługi, a nie stawiamy bariery.

Osiąganie tych celów może wiązać się ze zwiększeniem budżetów i podnoszeniem kosztów operacyjnych. CEO będą oczekiwali od CIO tworzenia inicjatyw wspierających wzrost, ale nie będą dawali na to pieniędzy. CIO nie powinien zaniedbywać wewnętrznych spraw swojego działu, powinien pracować nad optymalizacją pracy i redukcją kosztów.

CIO powinien pokazywać dowody na to w jaki sposób technologia przyczyniła się do wzrostu biznesowego i prezentować konkretne dane liczbowe swoim biznesowym kolegom - radzi ekspert Gartnera.


TOP 200
Na ten temat
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy