Kobiety na czele IT

W GTECH Polska na 43 osoby na stanowiskach kierowniczych przypada 15 kobiet, zatem panie stanowią 35% kadry wyższego szczebla. To bardzo dobry wynik na tle innych firm w branży IT. Dokładamy wszelkich starań, by szanse rozwoju dla obu płci były takie same.

Od 2011 jest szefem 100-osobowego działu oprogramowania. Na swoim koncie ma liczne, zrealizowane z sukcesem projekty, w tym skomplikowany pod względem technologicznym projekt dla loterii hiszpańskiej. Absolwentka Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej.

Anna Kalinowska

Software Group

ManageR (Kierownik

ds. oprogramowania), GTECH Polska sp. z o.o.

Obserwując obszar technologiczny w naszej firmie, zauważam, że kobiety inżynierowie świetnie potrafią wykorzystać swoje kompetencje miękkie (empatię, wielozadaniowość, systematyczność, czy też umiejętność przedstawiania skomplikowanych zagadnień IT w prosty sposób). Poza tym dużo satysfakcji daje im możliwość pracy na stanowisku wykorzystującym zarówno wiedzę techniczną, jak i umiejętności interpersonalne. Sądzę, że to pomaga paniom w robieniu kariery i zdobywaniu stanowisk kierowniczych. Kobiety doskonale czują się również w zespołach, co jest podstawą w naszych działaniach.

To wszystko sprawia, że nie tylko jesteśmy świetnymi inżynierami, ale także potrafimy sprawnie zarządzać podległymi nam zespołami. Z sukcesem kierujemy projektami realizowanymi na całym świecie, nie ustępując pod tym względem miejsca mężczyznom.

Zobacz również:

  • Blockchain premiuje pionierów

Mimo to wciąż pokutuje teoria, że zajmowanie przez kobietę wysokiego stanowiska, szczególnie w branży uważanej za typowo "męską", wiąże się z wieloma osobistymi wyrzeczeniami. Nie nazwałabym tego wyrzeczeniem, tylko wyborem.

Określenie priorytetów oraz sposobów realizacji celów pozwala odnieść sukces we wszystkich dziedzinach życia, trzeba tylko ciężką i konsekwentną pracą do tego dążyć. Dotyczy to w takim samym stopniu kobiet, jak i mężczyzn.

Oczywiście, niezbędne zawsze jest wsparcie firmy. W mojej organizacji nie ma problemu związanego z powrotem kobiety do pracy po urlopie macierzyńskim czy korzystania przez matki z dogodnych form i godzin pracy. Dzięki temu panie mogą po urodzeniu dziecka bez przeszkód kontynuować karierę zawodową.

Takie warunki sami sobie wypracowaliśmy. To, jak firma wygląda teraz, zawdzięczamy osobom, które 20 lat temu tworzyły jej polski oddział.

Rozpatrując aspekt małej obecności kobiet w branży IT, nie sposób nie zauważyć, że jedną z głównych przeszkód, na jakie napotykamy, jest złe przygotowanie młodzieży już na etapie edukacji. Z własnego doświadczenia wiem, że część nauczycieli nadal kieruje się stereotypami, że nauki ścisłe są domeną mężczyzn. W niektórych szkołach tylko chłopcy są zachęcani do rozwoju zainteresowań związanych z matematyką czy informatyką.

Efektem takiego podejścia jest niski odsetek kobiet studiujących na politechnikach, a co za tym idzie, niski odsetek kobiet w branży informatycznej i jeszcze niższy na stanowiskach kierowniczych.

Problemem na pewno jest brak wzorców, które są niezmiernie ważne na etapie wyboru zawodu. Brak informacji o kobietach, które odniosły sukces w branżach uważanych za typowo męskie, powoduje, że dziewczęta nawet nie myślą o swojej przyszłej karierze zawodowej w tych obszarach.