Kaizen w studiach przypadków

Pomimo mojego sceptycyzmu co do skuteczności Kaizenw europejskiej mentalności, tej książki nie sposób pominąć,jest zbyt dobra, oczywiście, jeżeli wierzy się w zarządzanie w stylu japońskim lub styl ten chce się poznać.

Pomimo mojego sceptycyzmu co do skuteczności Kaizenw europejskiej mentalności, tej książki nie sposób pominąć,jest zbyt dobra, oczywiście, jeżeli wierzy się w zarządzanie w stylu japońskim lub styl ten chce się poznać.

Kaizen w studiach przypadków

Z książki wybrałem pewien fragment do zacytowania, który dobrze oddaje mentalną stronę takiego podejścia do zarządzania: Pracownik obserwujący automat w toku produkcji części nie dodaje żadnej wartości. Tylko maszyna w tym wypadku wykonuje pracę dodającą wartości, niezależnie od tego, jak uważnie i z jakim uczuciem pracownik będzie ją obserwował. Inżynier utrzymania ruchu przebywający długi dystans z narzędziem w dłoni również nie doda żadnej wartości tej pracy. Wartość zostaje dodana w momencie użycia narzędzia do naprawy, serwisu czy przezbrojenia urządzenia.

Muda w języku japońskim znaczy marnotrawstwo. Gemba wyróżnia tylko dwa rodzaje działań: dodające wartości lub niedodające wartości. Klienci nie płacą za działania niedodające wartości. Dyrektor pewnej fabryki postanowił sprawdzić, jak długi dystans pokonał pracownik w gemba w ciągu roku. Obliczył, że czterysta kilometrów. Diagnoza? Jogging dla zdrowia należy uprawiać na siłowni, a nie w gemba! Niektóre fabryki mają siłownie z bieżniami do biegów, ale pracownicy spędzają więcej czasu, biegając w gemba w godzinach pracy niż na siłowni w czasie wolnym.

Jednak czytelnicy nie będą skazani na nudę. Książka zawiera 21 studiów przypadków, dotyczących znanych firm, takich jak choćby Siemens.

Masaaki Imai, "Gemba KAIZEN. Zdroworozsądkowe, niskokosztowe podejście do zarządzania", Wydawnictwo MT Biznes, s. 384.