Johanna Kjellberg, CIO KappAhl, CIO Roku 2010 w Szwecji

Johanna Kjellberg, CIO w firmie Kappahl, jest CIO Roku 2010 w Szwecji - tytuł ten przyznało jej jury konkursu zorganizowanego przez szwedzką redakcję magazynu CIO.

Johanna Kjellberg, CIO KappAhl, CIO Roku 2010 w Szwecji

Johanna Kjellberg jest CIO w firmie odzieżowej KappAhl od kwietnia 2008 r.; wcześniej pracowała na różnych stanowiskach w dużych korporacjach, m.in. IBM, Ericsson i Volvo. Pracę w KappAhl zaczęła od tego, że zatrudniła, pomimo trwającej recesji, w organizacji dodatkowych specjalistów, znacznie oszczędzając na usługach konsultantów. Udało się jej zbudować silny i zgrany zespół na czas kryzysu. Opracowała system wspólnych szkoleń IT i znesu, obejmujący m.in. regularne praktyki 35 podległych pracowników jej zespołu w sieci sklepów KappAhl. Wymyśliła wewnętrzną kampanię marketingu IT "Learn IT - Love IT", której celem było wyjaśnienie przedstawicielom biznesu zadań i celów, jakie stawia przed sobą informatyka. "Moim celem było stworzenie najlepszego działu IT w branży. To była ciężka praca i długa droga, ale dziś jestem bardzo dumna z zaufania, które zyskaliśmy. To dobra podstawa dalszego rozwoju" - mówi Johanna Kjellberg.

KappAhl założył w 1953 r. Per-Olof Ahl, który otworzył sklep w piwnicy w Göteborgu. Obecnie firma działa w Szwecji, Norwegii, Finlandii, Polsce i Czechach. Największym wyzwaniem jest ustanowienie dodatkowych sklepów i dotarcia do wielu rynków.

Jaka jest rola IT w KappAhl? Jakie prowadzi projekty?

- Podczas recesji usprawniliśmy procesy, zarządzanie i doradztwo IT. W tym roku bardzo dużo pracujemy w obszarze BI. Są też liczne projekty, do których obliguje nas prawo.

Czy w rankingu efektywności i innowacyjności IT KappAhl jest wysoko?

- Pod względem wydajności przebyliśmy długą drogę. Nasz dział IT jest o połowę mniejszy od działu najbliższego rywala i bardzo wydajny. Nasze projekty robimy o 80% szybciej. Ma to ogromne znaczenie w branży, w której konkurencja jest duża. Innowacje są także niezwykle ważne, ale KappAhl jest przede wszystkim firmą odzieżową. Nowe technologie i gadżety wspierać mają klientów KappAhla.

Jak wygląda współpraca z biznesem?

- Współpracujemy ściśle z działem marketingu, zakupów i sprzedaży, w tym komórką dedykowaną social media i klubom klienta, aby lepiej poznać i obsługiwać klientów. Nie rozmawiamy dużo o wewnętrznych klientach, gramy w jednej drużynie. Ważne, aby skupić się na klientach końcowych i nauczyć się biznesu, dlatego wszyscy w dziale IT regularnie praktykujemy w sklepach KappAhla.

Co zmieniło się w IT pod Pani przywództwem?

- Przeszliśmy od niskiego do bardzo wysokiego poziomu zadowolenia pracowników. Mamy wzrost wiedzy biznesowej w IT i wiedzy o IT w biznesie, wzrost dojrzałości organizacji dzięki wewnętrznej kampanii informacyjnej "Learn IT - Love IT". Stworzyliśmy nową strategię IT, wychodząc od celów firmy, zapisaliśmy ją w zwięzłej, zrozumiałej formie.

Christian W. Jansson, prezes KappAhl:

Jakim liderem jest Johanna Kjellberg?

- Jest doskonała. Skoncentrowana na osiągnięciu wyniku. Rozumie rolę, jaką odgrywa w KappAhl, i udaje się jej przekazać założenia tej roli innym pracownikom.

Na czym polega rola CIO w firmie?

- Przede wszystkim na uświadamianiu, że zasoby nie są niewyczerpalne. Spoczywa na niej zadanie właściwego zarządzania nimi w porozumieniu z biznesem. Johanna Kjellberg odnosi w tym fantastyczne sukcesy.

W jaki sposób ocenia Pan dział IT w KappAhl dzisiaj?

- W każdej kategorii podlegającej ocenie: 9 na 10. Zespół jest zaangażowany i dumny. Mamy jasną strategię IT, lepszą współpracę z biznesem, staliśmy się atrakcyjnym pracodawcą.

Na podstawie szwedzkiej edycji magazynu CIO.


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy