Język naturalny w zasięgu ręki

W związku z wzrastającym stopniem komplikacji danych i aplikacji biznesowych rośnie liczba rozwiązań opartych na inteligentnych narzędziach wyszukiwania i systematyzowania danych. Firmy z branż finansowej, telekomunikacji oraz obsługi klientów coraz częściej korzystają z semantyki.

Język naturalny w zasięgu ręki

Ilość informacji zgromadzonych w sieciach korporacyjnych i w otwartych zbiorach internetu jest na tyle duża, że ani użytkownicy, ani dostępne dotąd na rynku rozwiązania nie są w stanie sprawnie i szybko się wśród nich poruszać. Jak szacują analitycy z Debian Inc., obecnie w internecie jest dostępnych ok. 8 mld stron, głównie indywidualnych oraz firm MSP. Największe zasoby danych znajdują się jednak w sieciach korporacyjnych, do których wyszukiwarki nie mają dostępu. Tam ocenia się liczbę witryn i podstron na ok. 100 mld.

Bez rozwiązań semantycznych wyłuskanie właściwej informacji z tak gigantycznych zasobów jest bardzo trudne i wkrótce może stać się niemożliwe. Barierę przyrostu informacji mają pokonać nowoczesne technologie, takie jak semantyka. Dają one bowiem możliwości łączenia i wnioskowania na podstawie rozproszonych źródeł danych. Dzięki temu mogą stanowić podstawę rozwoju aplikacji, usług i systemów informatycznych w niedalekiej przyszłości. Aplikacje semantyczne są w stanie wielowymiarowo analizować dane pochodzące z różnych źródeł, np. nie tylko z systemów finansowych firmy, ale i internetu, powiązać je ze sobą i proponować rozwiązywanie pojawiających w czasie rzeczywistym problemów, które stanowią przedmiot zapytania. Obecnie najbardziej zaawansowane są prace nad wyszukiwarkami semantycznymi. Nieodłącznie są one związane z terminem Web 3.0, czyli inteligentnej, uczącej się sieci. Rola semantyki w informatyce nie ogranicza się przy tym tylko do przeszukiwania sieci; aplikacje na niej oparte mogą wspomóc w bieżącym działaniu korporacje i największe nawet instytucje administracji państwowej.

Według analityków IDC, w następnej dekadzie technologie semantyczne i Web 3.0 zostaną zaimplementowane w czołowych systemach i aplikacjach (ERP, CRM, SCM, BPM/BPMS), co stworzy wiele multimiliardowych rynków technologicznych. W rezultacie technologie semantyczne mają spowodować transformacje globalnych ekonomii, zmieniając codzienny styl życia w takim stopniu, jak w przypadku sieci www i internetu. Definicja tworzonych na podstawie rozwiązań semantycznych usług sieci Web 3.0 nie jest jednak jednoznaczna. Podczas konferencji Web 3.0 Expo w kalifornijskiej miejscowości Santa Clara w 2008 r. Amiad Solomon, dyrektor generalny firmy Peer39, stwierdził, że Web 3.0 można najprościej zdefiniować jako pomysł na komercjalizację Web 2.0. Z kolei analitycy Byte definiują Web 3.0 jako "sieć www opartą na usługach rozszerzonego dostępu do danych", w czym mają wspomagać aplikacje oparte na semantyce. Obecnie rozwiązania semantyczne zaczynają wkraczać do firm i niewykluczone, że najszybciej staną się standardem w rozwiązaniach korporacyjnych - wszędzie tam, gdzie gromadzona jest duża ilość danych.

Mali i giganci

Już teraz sporo firm informatycznych jest zorientowanych na produkcję rozwiązań semantycznych. Są to małe i średnie przedsiębiorstwa IT, głównie z USA, Korei Południowej, Francji i Wielkiej Brytanii, ale też i giganci teleinformatyki, np. Google, Microsoft, Yahoo, DowJones i IBM.

David Provost, przedsiębiorca specjalizujący się w technologiach semantycznych, opublikował pod koniec 2008 r. analizę poświęconą perspektywom rozwojowym firm, dla których semantyka stała się core business, działających przy tym w różnych segmentach rynku IT. Raport "Na początku nowej epoki: globalny przegląd branży semantycznej" powstał po zbadaniu

17 przedsiębiorstw zajmujących się sieciową semantyką. Spośród 17 opisanych firm działających w obszarze Web 3.0 dziesięć pochodzi z USA, sześć z Europy i jedna z Korei Południowej. Pole działania jest tu ogromne - od rozwiązań warstwy pośredniej, NPL, baz danych, tworzenia ontologii, po wyszukiwarki, usługi sieciowe B2C i B2B.

Wyszukiwarki zawsze były wąskim gardłem rozwiązań informatycznych skierowanych na penetrację danych. Tu najwyraźniejsza jest konieczność zapanowania nad informacyjnym chaosem, z którego bez pomocy rozwiniętych algorytmów przeszukiwania coraz trudniej wyłowić informację, zwłaszcza że jest niezwykle rozproszona. Algorytmy te oparte są właśnie na zasadzie przeszukiwania semantycznego.


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy