Jerzy Kotkowski prezesem w Warsie

Rada Nadzorcza Wars SA powołała na trzyletnią kadencję Jerzego Kotkowskiego.

Jerzy Kotkowski prezesem w Warsie

Jerzy Kotkowski od października 2012 roku był prezesem zarządu Kolejowego Przedsiębiorstwa Turystyczno-Wypoczynkowego Natura Tour Sp. z o. o. W ubiegłych latach pełnił funkcję prezesa zarządu VIS Investments Sp. z o.o. oraz Zachodniego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. Odpowiadał m.in. za restrukturyzację przedsiębiorstw, kształtowanie polityki finansowej i inwestycyjnej, tworzenie długoterminowej strategii biznesowej oraz kompleksowe przygotowanie do prywatyzacji. Pełnił także funkcje członka rady nadzorczej wielu przedsiębiorstw m. in. w LUBELLA S.A., Wólczanka&Vistula S.A., PZO Investment S.A. czy NFI Progress S.A. Jerzy Kotkowski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej.

Właścicielami WARS S.A. jest Skarb Państwa z 49,98% udziałów oraz PKP Intercity S.A., która posiada 50,02% udziałów. Spółka reprezentowana jest przez dwuosobowy zarząd wybierany przez Radę Nadzorczą WARS S.A. Drugim członkiem zarządu, odpowiedzialnym za sprawy operacyjne, jest Artur Kowalczyk.

Źródło:Wars SA