Janusz Diemko prezesem CRE Polskie ePłatności SA

29 czerwca 2016 roku Janusz Diemko został Prezesem Zarządu działającego na rynku usług finansowych CRE Polskie ePłatności S.A.

Janusz Diemko prezesem CRE Polskie ePłatności SA

Janusz Diemko ma ponad 16-letnie doświadczenie w branży płatniczej. W latach 2006-14 był Prezesem Zarządu First Data Polska S.A. Przeprowadził proces sprzedaży POLCARD przez G-Tech/Innova Capital oraz przyłączenie jej do First Data Polska, a następnie koordynował wdrożenie firmy w globalne struktury korporacji. Jako Dyrektor Regionalny odpowiadał także za działania operacyjne First Data w Niemczech i Austrii, a wcześniej na Węgrzech, Słowacji i w Czechach.

W latach 2006-14 był Prezesem Zarządu First Data Polska S.A. Przeprowadził proces sprzedaży POLCARD przez G-Tech/Innova Capital oraz przyłączenie jej do First Data Polska, a następnie koordynował wdrożenie firmy w globalne struktury korporacji. Jako Dyrektor Regionalny odpowiadał także za działania operacyjne First Data w Niemczech i Austrii, a wcześniej na Węgrzech, Słowacji i w Czechach.

Wcześniej związany przez 8 lat z firmą Euronet, właścicielem największej sieci bankomatów w Europie, pełniąc obowiązki Dyrektora Finansowego w Polsce, Dyrektora Generalnego, Dyrektora ds. Rozwoju i Przejęć na region EMEA oraz Dyrektora ds. Rozwoju Rynków (Rosja, Ukraina oraz Kraje Nadbałtyckie).

Od 2014 r. partner i inwestor w funduszu Angel Hedgehog Fund inwestującym w spółki ecommerce/ICT na wczesnym etapie rozwoju. Od 2015 r. pracował nad projektami akwizycji spółek dla Innova Capital. Zajmował się również pozyskiwaniem finansowania oraz analizami rynkowymi dla spółek polskich i zagranicznych.

Od 2005 r. jest również członkiem Rady Nadzorczej Ipopema Securities.

Urodzony w Anglii, ukończył geografię na Uniwersytecie Londyńskim (University College), posiada kwalifikacje Biegłego Rewidenta Wielkiej Brytanii (ACA) oraz jest Członkiem Zrzeszenia Skarbników Wielkiej Brytanii (ACT). Gra w tenisa, squasha i na akordeonie.

Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A.

Spółka Polskie ePłatności specjalizuje się w procesowaniu płatności bezgotówkowych i dostarczaniu innowacyjnych usług dla biznesu, zapewniając obsługę transakcji płatniczych dokonywanych za pomocą kart płatniczych oraz realizację innych usług z wykorzystaniem terminali w punktach handlowo-usługowych.

Szeroki wachlarz usług oferowanych przez Polskie ePłatności obejmuje m.in. rozliczanie transakcji kartowych, cashback, DCC – płatność w walucie karty, doładowania telefonów komórkowych pre-paid, oraz obsługę zaawansowanych programów lojalnościowych.

Partnerem Polskich ePłatności, który gwarantuje i nadzoruje rozliczanie transakcji kartowych jest jeden z największych polskich banków, Bank BPH, członek grupy GE Capital. Bank pełni rolę Agenta Rozliczeniowego.

Spółka została powołana do życia w styczniu 2010, przez dwie renomowane firmy OPTeam SA oraz Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych. 23 czerwca 2016 roku OPTeam SA podpisał umowę kupna 50 proc. akcji Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności (PeP) od Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych (PWPW). Jednocześnie OPTeam zawarł przedwstępną umowę sprzedaży akcji PeP na rzecz strategicznego partnera - funduszu Innova - 75% akcji. Innova Investments LLC również dokapitalizuje PeP kwotą 37,5 mln zł, dzięki czemu spółka pozyska kapitał na dalszy rozwój oraz pomyślną konsolidację sektora.

Celem nowych właścicieli jest budowanie w oparciu o PeP bardzo silnej grupy, która w niedługim czasie stanie się czołowym graczem na rynku e-płatności w Polsce.