Jak wzmocnić IT

Javier Polit jest CIO w Coca-Cola Bottling Investments Group. Wie doskonale, w jaki sposób zapewnić, że dział IT odpowiada na potrzeby biznesowe organizacji.

Jak wzmocnić IT

Prezentuje agresywny styl przywództwa IT w jednym z najlepiej rozpoznawanych na świecie amerykańskich koncernów. Doprowadził do tego, że menedżerowie działów biznesowych włączyli liderów IT do procesu podejmowania decyzji. Chce, aby IT zajmowało poczesne miejsce przy stole zarządu w firmie.

IT musi zrozumieć potrzeby i strategie biznesowe, aby działać efektywnie, ale "nie sądzę , żeby dziś było to wystarczające" - twierdzi Polit. Liderzy IT powinni być równoprawnymi partnerami swoich kolegów biznesowych.

Jego firma zarządza kilkudziesięcioma fabrykami na świecie. Dostarcza ok. 300 mld skrzynek napojów rocznie i obsługuje ponad 5 mln magazynów. "Grupa IT powinna być postrzegana jako jednostka, która rozumie biznes" - podkreśla Polit. W tym celu zaleca aby podróżujący członkowie zespołu IT spędzali 4-6 godzin "w terenie" w jakimkolwiek kraju się znajdują, aby sprawdzić w jaki sposób działa produkcja i w jaki sposób produkty są sprzedawane w różnych międzynarodowych lokalizacjach.

Polit oczekuje, że jego pracownicy będą zaangażowani we wszystkie aspekty biznesu. Profesjonalista IT może być postrzegany jako "inżynier biznesowy". Dział IT buduje system dla wertykalnych działów w biznesie, takich jak finanse czy HR. To oznacza, że ludzie IT rozumieją różne procesy biznesowe lepiej niż przedstawiciele innych działów - twierdzi Polit.

Dokładnie przygląda się także deklarowanym potrzebom innych działów. Na przykład, jeśli dział handlowy szuka dodatkowych możliwości w systemie ERP, IT sprawdza w jakim stopniu wykorzystywane są aktualne możliwości. Może odkryć, że dział biznesowy używa jedynie 60% mocy, ale prosi o dodatkowe funkcje, które kosztowałyby 2 mln USD. Ta informacja trafia później do CEO i odpowiedź jest natychmiastowa: nie zrobimy tego" - opowiada Polit.

Aby pomóc w monitorowaniu stopnia wykorzystania zasobów, grupa tworzy standard i mierniki, a później prezentuje dane. Trzeba to robić, aby podejmować prawidłowe decyzje - podkreśla Polit.

To, w jaki sposób globalne zmiany wpływają na biznes jest jednym z najważniejszych zagadnień dla Javiera Polita. Uogólniając: 700 mln ludzi przeniesie się od biurek i komputerów stacjonarnych do różnych rodzajów urządzeń mobilnych w ciągu najbliższych pięciu lat. Działy IT będą musiały zapewnić odpowiedni poziom funkcjonowania wszystkich urządzeń.

Nadchodzą także inne zmiany. Najnowsza generacja wychowała się na sms-ach. Nawet niespełna ośmioletnie dzieci przesyłają sobie krótkie wiadomości tekstowe. "Nie sądzę, żeby to pokolenie korzystało z e-maili" - mówi Polit.

Kolejny wyłaniającym się wyzwaniem jest szybka urbanizacja Azji. Jednym z celów jest "upewnić się, że nasze firmy są odpowiednio spozycjonowane, aby zdobyć udziały w tym rynku" - twierdzi. Znajdowanie utalentowanych pracowników także jest coraz poważniejszym zagadnieniem.


TOP 200
Na ten temat
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy