Jak odkryć w sobie charyzmę?

Na ostatnim spotkaniu Klubu CIO poruszaliśmy temat charyzmy menedżera w kontekście roli IT. Od wielu lat menedżerowie zastanawiają się, co zrobić, aby być charyzmatycznym przywódcą.

Co menedżer osiągnie dzięki charyzmie? Czy zespół będzie chciał za nim podążać? Będą o nim mówili? Jego decyzje będą się spotykały z akceptacją? Jakie są prawdziwe powody tego, że każdy chce mieć charyzmę?

Na rynku funkcjonuje wiele modeli, które charakteryzują menedżera z charyzmą. Każdy z nich mówi o tym samym, czasami w trochę inny sposób. Charyzmatyczny lider ma wizję, pasję i odważny styl bycia, potrafi się komunikować i budować relacje. Do tego jest wytrwały i owiewa go tajemnica mistyka. Każdy umie opisać cechy charyzmatycznego przywódcy, jednak niewiele osób wie, jak nim się stać. Kluczowe pytania, które należy sobie teraz zadać: po co ci charyzma? co zamierzasz z nią zrobić?

Prawdziwe zrozumienie potrzeb

Charyzma daje mi poczucie, że mam energię do działania, że ludzie, którzy ze mną współpracują, rozwijają się. To charyzma pozwala mi w trudnych sytuacjach podejmować słuszne decyzje. Każdy powinien zadać sobie pytania: jakie są moje prawdziwe potrzeby? co, poza pieniędzmi, które uzyskuję w pracy, jest dla mnie ważne? Znalezienie odpowiedzi na te pytania pozwoli zrozumieć, że jesteśmy charyzmatyczni, kiedy ludzie czują, że to, co robimy, ma sens, że to kręci. Dopiero wtedy współpracownicy mogą się przy nas zakręcić.

Zadaj sobie teraz te same pytania 10 razy: jaki jest głębszy cel, dla którego wykonuję tę pracę? jaka potrzeba kryje się za tym celem? czy daje to gwarancję, że jeżeli poświęcę wystarczająco dużo uwagi na znalezienie odpowiedzi, przekonam się, jak moja charyzma wzrasta? Czy ludzie zaczną inaczej na mnie patrzeć? czy koledzy zmienią nastawienie i dostrzegą, że jestem inny?

Koncentracja na zrozumieniu prawdziwych potrzeb pozwala odkryć prawdę. A to umożliwia stworzenie wizji tego, co się chce osiągnąć. Dla mnie najważniejsze jest realizowanie wizji, którą przyjąłem, bo wtedy inni widzą, że zmierzam do wybranego celu. Ponieważ ten cel realizuje moją pierwotną potrzebę, współpracownicy czują, że to jest dla mnie ważne. Ludzie kochają pracować z kimś, kto skupia się na ważnych sprawach.


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy