Jak hartowała się stal

Dzisiejszy CIO to sprawny i skuteczny biznesmen o doskonałych kompetencjach menedżerskich.

Poszukiwanie CIO to proces analogiczny do innych rekrutacji na stanowiska wyższej kadry zarządzającej. Ewolucja w podejściu do rekrutacji członków zarządu odpowiedzialnych za obszar IT wynika ze zmian profilu kandydatów. Te z kolei wynikają z różnych czynników makroekonomicznych i geopolitycznych, zmian w modelach biznesowych, modelach zarządzania IT, ze wzrostu znaczenia nowoczesnych technologii dla budowania przewagi rynkowej organizacji. Zmiana dokonywała się stopniowo.

Lata 90. (ERP)

Początek lat 90. to otwarcie się Polski na świat. Napływ kapitału, nowych praktyk, technologii spowodował wzrost zapotrzebowania na menedżerów IT. Korporacje charakteryzowały się rozproszoną architekturą IT, co wiązało się z dużą niezależnością lokalnych departamentów. Wymagano zatem dużej wiedzy dziedzinowej i kwalifikacji, jak również kompetencji osobistych i umiejętności zarządczych. W rezultacie procesy rekrutacyjne, bardziej niż obecnie, bazowały na testach dziedzinowych i twardej weryfikacji wiedzy branżowej. Istotnym i poszukiwanym obszarem kompetencji dziedzinowych była znajomość systemów MRP, a z czasem ERP. Rolą IT było podążanie za potrzebami biznesu. Rekrutacja skoncentrowana na pozyskiwaniu ekspertów stała u źródeł podziału na ludzi IT i ludzi biznesu.

Przełom wieku (e-business)

Przełom wieku upłynął pod hasłem centralizacji niektórych obszarów IT. Początkowe uwspólnianie platform sprzętowych i technologii z czasem przechodziło w regionalizację funkcji rozwoju i utrzymania systemów. Biznes w dużym stopniu korzystał z rozwiązań webowych. Dynamicznie rozwijały się obszary mobilnego zarządzania sprzedażą i budowania sieci rozległych. Wymiana informacji w czasie rzeczywistym dała menedżerom dużą ilość informacji zarządczej, która była coraz bardziej szczegółowa i docierała na czas. Biznes przyspieszył. Wzrost dynamiki wymuszał coraz szybsze reakcje IT. Istotne okazało się dokonywanie właściwego wyboru priorytetów. Jednym z głównych kryteriów wyboru projektów IT stał się ROI (Return on Investment) lub inne indywidualnie definiowane przez korporację wskaźniki.

Jak hartowała się stal


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy