IoT w erze Living Services: lutowe spotkanie Klubu CIO

Co z prognozy cyfrowych trendów świata Living Services jest widoczne w Polsce? Co jest wartością biznesową Internetu Rzeczy? W jaki sposób swoje modele biznesowe oparte na Internecie Rzeczy zdefiniował Bosch?

Bardzo interesujący przebieg miało spotkanie Klubu CIO 18 lutego.

Nowy ekosystem biznesu AD 2016 przedstawił Jacek Borek, dyrektor zarządzający, Accenture Polska. Przytoczył 10 trendów, które zawiera raport Accenture Fjord Trends 2016, a stanowiących aktualizację ery Living Services, jako koncepcji, paradygmatu biznesowego w ramach którego działa dziś gospodarka. Zgodnie z intencją, Jackowi Borkowi udało się wciągnąć uczestników w dyskusję o tym, które wzorce, modele i trendy polscy CIO odczytują jako rzeczywiście ich dzisiaj dotykające. Polska wersja raportu zawierającego 10 cyfrowych trendów jest dostępna na stronie:

https://www.accenture.com/pl-pl/insight-fjord-trends-2016.aspx .

Jacek Borek, Accenture

Jacek Borek, Accenture

Maciej Maciejewski z Integrated Solutions, mówił o oswajaniu IoT. Powstanie nowych modeli biznesowych, przetworzenie (wzmocnienie) istniejących oraz powstanie nowych usług, których istnienie nie byłoby możliwe bez upowszechnienia i rozwoju technologii, z których korzysta IoT – to konsekwencje coraz silniejszego zaznaczania się IoT w naszym życiu.

Wartość biznesowa wynika właśnie z wyjątkowego, pionierskiego skomponowania nowych usług, nie z samych danych, na bazie których funkcjonuje Internet Rzeczy. Maciej Maciejewski w bardzo interesujący sposób omówił także technologiczne i biznesowe warunki sine qua non Internetu Rzeczy oraz miejsce, które dla siebie wymyśliły w tej nowej rzeczywistości telekomy.

Prezentacja Macieja Maciejewskiego jest dostępna pod adresem: http://www.klubcio.pl/prezentacje/107742/1/Oswajanie.IoT.html.

Maciej Maciejewski, Integrated Solutions

Maciej Maciejewski, Integrated Solutions

Robert Futera, dyrektor IT w Bosch Polska Sp. z o.o. , opowiedział o pracy, jaką wykonał wraz z zespołem pracując w niemieckim Bosch, aby przygotować firmę na wykorzystanie Internetu Rzeczy. Łącznie, w toku wspólnej pracy biznesu i IT, wykreowano kilkadziesiąt modeli biznesowych, które mają szansę komercjalizacji. Co najmniej kilka stanowi przykład nowych, synergicznych, przekraczających wewnętrzne silosowe i zewnętrzne, np. geograficzne ograniczenia usług i produktów, bazujących na możliwościach jakie oferuje IoT. Wystąpienie także zaowocowało bardzo interesującą, żywą dyskusję. Punktem odniesienia był przecież rzeczywisty przykład próby dostrojenia, w dodatku w odniesieniu do dobrze określonych ram oraz praktyk architektonicznych firmy.

Robert Futera, Bosch Polska

Robert Futera, Bosch Polska

Fotorelacja ze spotkania:


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy