Inwazja prywatnych urządzeń w pracy

Menedżerowie IT i bezpieczeństwa powoli zaczynają radzić sobie z rosnącą liczbą urządzeń konsumenckich, takich jak smartfony czy tablety, które są używane przez pracowników w firmach. Jednak dla wielu organizacji wyzwanie związane z potencjalnymi zagrożeniami i jednocześnie koniecznością technicznego wsparcia prywatnego sprzętu pracowników nadal jest zbyt duże - wynika z badania przeprowadzonego dla Unisys Corporation przez IDC.

Podobne badanie przeprowadzone rok temu pokazało, że departamenty IT w firmach nie były przygotowane do szybko rosnącego wzrostu wykorzystania technologii konsumenckich w miejscu pracy, nowa edycja pokazuje, że coraz więcej organizacji zdaje sobie sprawę, że ten trend nie da się już zatrzymać i jest nieunikniony.

Świadomość nie jest równoznaczna z gotowością. Działy IT wprawdzie dostrzegają wartość biznesową w pozwalaniu mobilnym pracownikom na wykorzystywanie osobistych urządzeń i dostęp do sieci społecznościowych, takich jak Facebook czy Twitter, jednak jednocześnie bronią się przed upowszechnianiem takich rozwiązań, z powodu kwestii związanych z bezpieczeństwem, koniecznością zapewnienia wsparcia technologicznego i rosnącego obciążenia pracą.

Pracownicy przynoszą coraz więcej osobistych urządzeń do swoich biur, ok. 40% urządzeń wykorzystywanych do pracy na aplikacjach biznesowych to urządzenia będące prywatną własnością, jest to wzrost o 10 punktów proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem.

W tym roku 20% ankietowanych organizacji używała serwisów Facebook i MySpace dla celów biznesowych, w porównaniu z 8% w ubiegłym roku.

Według ekspertów Unisysu, jedną z przyczyn rosnącej penetracji technologii konsumenckiej w firmach jest potrzeba mobilności, 53% ankietowanych pracowników twierdzi, że mobilne urządzenia, takie jak laptopy, smartfony czy tablety są im najbardziej potrzebne do pracy, wobec 44% w 2010 roku. Ten odsetek ma wzrosnąć o 2012 roku do 65%.

Menedżerowie IT nie zdają sobie jednak sprawy ze skali problem. W badaniu aż 69% pracowników przyznało, że używa prywatnych urządzeń do celów biznesowych. W świadomości menedżerów funkcjonuje nieco inny obraz - jedynie 34% zadeklarowało, że ich podwładni używają osobistych urządzeń w pracy.

Podobnie wygląda kwestia korzystania z mediów społecznościowych: 44% pracowników przyznaje, że korzysta z serwisów społecznościowych do relacji z klientami, ale jedynie 28% pracodawców zdaje sobie z tego sprawę. Jedynie 6% menedżerów IT uczestniczących w badaniu potwierdza, że ich organizacja zmodernizowała aplikacje kontaktu z klientami, tak aby można było korzystać z nich za pośrednictwem urządzeń mobilnych, a 89%, że nie mają takich planów na najbliższy rok.

Największe bariery w umożliwieniu pracownikom korzystania z osobistych urządzeń w pracy to kwestie związane z bezpieczeństwem (83% wskazań) oraz wirusy z serwisów społecznościowych takich jak Facebook (56% wskazań).