Innowacje wymagają lepszej współpracy z dostawcami

Specjaliści ds. zarządzania dostawcami powinni zbudować lepsze relacje z wendorami, a nie tylko negocjować niższe ceny - wynika z analiz Forrestera. Firmy powinny tworzyć silne partnerstwa strategiczne i blisko współpracować z dostawcami, aby zwiększyć swoja innowacyjność. Analitycy Forrestera uważają, że ta zmiana powinna być przeprowadzona przez menedżerów ds. zakupów IT w firmach.

Do podobnych wniosków doszedł także brytyjski rząd, który ogłosił plany mające na celu pomoc w zmniejszaniu kosztów dostaw poprzez angażowanie dostawców na wcześniejszym etapie procesu zakupowego, aby sprecyzować i ocenić potrzeby, zanim rozpocznie się dialog na temat konkurencyjności.

Forrester stwierdził, że rola menedżerów zarządzających relacjami z dostawcami zmieni się. Istotne są tu czynniki takie jak coraz częściej stosowane modele cloud computingu i SaaS oraz postawa biznesu, który stara się w większym stopniu samodzielnie decydować o zakupach, omijając dział IT.

Ponieważ firmy korzystają z coraz większej liczby dostawców, analitycy Forrestera uważają, że w nowym modelu partnerstwa z wendorami będą potrzebne nowe umiejętności, aby umożliwić wprowadzenie innowacji. Zamiast kontrolować wszystkich dostawców, Paul Warren, wiceprezes w Forresterze uważa, że lepiej jest przypisać poszczególnym dostawcom odpowiednie role. Konieczne jest wprowadzenie standardów, które zapewnią, że współpraca będzie przebiegała we właściwy sposób. "Menedżerowie powinni wprowadzić standardy ochrony własności intelektualnej oraz szkoleń pokazujących, w jaki sposób wybrać dostawców technologii. Powinni mieć opracowane odpowiednie procesy aby przeprowadzić due diligence, taka by przyspieszyć działanie" - uważa Paul Warren.

Jego zdaniem, potrzebne będą szkolenia, by menedżerowie zajmujący się zakupami przestali koncentrować się na jedynie negocjowaniem jak najtańszych kontraktów, a zajęli rozwijaniem relacji i budowaniem aliansów strategicznych z dostawcami.

W partnerstwie strategicznym, firma powinna rozważyć m.in., czy może zwiększyć przychody, jednocześnie w tym samym czasie pomagając dostawcom wejść na nowe rynki.

"Może pojawić się potrzeba nowej funkcji. Widzimy zmiany organizacyjne jako rezultat np. połączenia roli architekta i menedżera zakupów" - twierdzi Paul Warren.


TOP 200
Na ten temat
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy