Innowacje dobrą praktyką najlepszych - po Kongresie Lider Informatyki 2014

Bardzo dziękujemy gościom i prelegentom tegorocznego Kongresu Lider Informatyki - Innowacje 2014. W Kongresie udział wzięło ponad 150 top menedżerów IT a przewodnimi motywami wystąpień i dyskusji były bazujące na doświadczeniu i sukcesach rekomendacje czołowych menedżerów oraz podejście do innowacji.

Dobrze sprawdziła się formuła krótkich, esencjonalnych wystąpień CIO – praktyków, pogrupowanych w moduły ITaaS, Mobile oraz Data&Information. Poza przedstawieniem dokonań, mówcy przedstawiali swoje autorskie rekomendacje dla liderów obszaru technologii biznesowych.

Ramy dyskusji kongresowej nakreślił w swoim wystąpieniu Marcin Zygmanowski z Accenture, który przedstawił 6 najważniejszych z dzisiejszej perspektywy trendów biznesowo-technologicznych. Jak zastrzegł jednak wyraźnie – sytuacja jest dynamiczna i już za kilka miesięcy zestaw ten może się zmienić.

Bardzo dobre oceny zebrało wystąpienie Pauliny Baranowskiej z firmy Horton o poszukiwanych obecnie kompetencjach CIO. Także panel z udziałem prezesów Tomasza Czechowicza, Zbigniewa Mularzuka i Marcina Olszewskiego o źródłach biznesowego sukcesu oraz rozmowa z prof. Januszem Filipiakiem o roli intuicji oraz technologii w podejmowaniu decyzji przyniosły szereg interesujących rekomendacji dla liderów obszarów technologicznych w firmie i top menedżerów wszystkich funkcji.

Przewodnim motywem kongresu były rekomendacje najlepszych, odnoszących sukcesy firm i CXO. Józef Beźnicki z mBanku, CIO Roku 2013, ukuł termin „Business as a service” na określenie roli technologii w odmienionej firmie i opisał system pracy w niezależnych zespołach zadaniowych przy założeniu „zwinnego” paradygmatu realizacji przedsięwzięć. Grzegorz Stępniak, który prowadzi transformację IT w Poczcie Polskiej wyłożył zasady budowania kulturowych podstaw zmiany. Mówił o roli różnych mikrokultur, w których funkcjonują pracownicy oraz „mostkach kulturowych” – tę rolę pełnią osoby z kierownictwa średniego szczebla – oraz o całym ekosystemie, w którym wszyscy są zanurzeni – makrokulturze. Jak podkreślał – dla powodzenia transformacji Poczty Polskiej, jednego ze swoich najważniejszych projektów w jego życiu, kwestie te mają znaczenie zasadnicze. Mirosław Forystek z ING Banku Śląskiego opowiedział o czterech filarach swojego podejścia: agile, trzech prędkościach rozwoju, ciągłej integracji i ciągłej instalacji. Udzielił jednak także nawet bardzo konkretnych rekomendacji dotyczących procesu wytwórczego oprogramowania a z drugiej strony wskazał własne miary, najlepiej opisujące rynkowego lidera technologicznego.

Innowacyjność – w rozumieniu innowacyjności modelu biznesowego albo produktowego, także stała się, zgodnie z założeniami, ważnym wątkiem wielu wystąpień. Dojrzałe IT pomaga mierzyć się ze zmianą taką, jaką przeprowadzono w Nowym mBanku albo kreować produkty czy wręcz rynki, jak w przypadku Aleo czy w Meritum Banku. Pomaga przejść do nowego modelu relacji i funkcjonowania, bez którego szybkie wprowadzenie zaplanowanych i doprecyzowanych „w locie” zmian byłoby niemożliwe.

Na Kongresie mieliśmy zarazem korespondencyjną polemikę dotyczącą organizacyjnego aspektu innowacyjności. Czy duże firmy są w stanie działać innowacyjnie? Czy też potrzebują do tego wyodrębnienia innowatorów, specjalnych zasad, nowego otwarcia…

Przykład z Nowego mBank polegał na wyodrębnieniu nowych, interdyscyplinarnych zespoły, które do współpracy zapraszają także zewnętrzne firmy, były w małym stopniu od siebie zależne, jego członkowie raportowali jedynie do szefa zespołu i zajmowali się tylko i wyłącznie pracą w swoim zespole. W przypadku ING Banku Śląskiego – poza trzema prędkościami stosowanymi w projektach bankowych, własną dynamikę posiadają przedsięwzięcia innowacyjne, jak Aleo. Realizowane poza strukturami, bez organizacyjnych narzutów, w krótkim czasie. Także w przypadku innowacji związanych z "bankowaniem" głosowym w Meritum Banku, o którym opowiadał Marcin Kusznier projekt był wyodrębniony, także ze względu na konieczność współpracy z dostawcami technologii. W panelu dyskusyjnym Tomasz Czechowicz, prezes MCI, podsumował także bardzo mocno tę kwestię stwierdzając, że korporacje nie są w stanie stworzyć innowacji. Polemizowali z nim zarówno Zbigniew Mularzuk, prezes z Nanocarbon, jak i Marcin Olszewski, prezes Fujitsu Polska. Odmienne podejście zaprezentował także Jakub Grzechnik z PKO Banku Polskiego, który podsumowując dokonania organizacyjne i produktowe przy tworzeniu IKO oraz mobilnego standardu płatności podkreślił wręcz, że jedynie umieszczenie innowatorów w obrębie istniejących struktur, osadzenie ich tam i przypisanie dodatkowej roli agentów zmiany decyduje o sukcesie. W innym wypadku wielka korporacja jest w stanie „otorbić” i zneutralizować wyodrębnioną komórkę innowacyjną…

ZapraszamNA STRONĘ KONGRESU LIDER INFORMATYKI. INNOWACJE 2014 do obejrzenia fotoreportażu z wydarzenia. Autorem zdjęć jest Przemysław Pokrycki.


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy