Informatyka w branży medycznej

Podczas spotkania "Informatyka w branży medycznej", które odbyło się 26 czerwca w Łodzi, nawiązała się ożywiona dyskusja na temat wykorzystania narzędzi informatycznych w codziennej pracy placówek służby zdrowia, ochrony danych osobowych oraz zmian legislacyjnych, które będą miały ogromny wpływ na funkcjonowanie IT w placówkach medycznych.

Przedstawiciele NFZ, Ministerstwa Zdrowia oraz łódzkiego programu eZdrowie odpowiadali na liczne pytania zgromadzonych szefów IT, dotyczące nowych rozwiązań prawnych, które wejdą w życie jesienią. Marek Ujejski, reprezentujący NFZ przekonywał, że placówki medyczne będą mogły elektronicznie sprawdzić status ubezpieczenia pacjenta w ciągu kilku sekund.

Rozmawialiśmy także na temat barier, które przeszkadzają w rozwinięciu skrzydeł informatyce w branży medycznej. Nie zawsze są to ograniczenia finansowe, częściej brak świadomości po stronie użytkowników końcowych, czyli personelu medycznego. Trudno jest przekonać lekarzy do prowadzenia dokumentacji pacjentów w formie elektronicznej, problemem są także potencjalne luki w bezpieczeństwie danych osobowych pacjentów, związane z nieprzestrzeganiem reguł przez pracowników.

Partnerem spotkania "Informatyka w branży medycznej" była firma IBM Polska.


TOP 200
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy