Informatyka w branży medycznej

Podczas spotkania "Informatyka w branży medycznej", które odbyło się 26 czerwca w Łodzi, nawiązała się ożywiona dyskusja na temat wykorzystania narzędzi informatycznych w codziennej pracy placówek służby zdrowia, ochrony danych osobowych oraz zmian legislacyjnych, które będą miały ogromny wpływ na funkcjonowanie IT w placówkach medycznych.

Przedstawiciele NFZ, Ministerstwa Zdrowia oraz łódzkiego programu eZdrowie odpowiadali na liczne pytania zgromadzonych szefów IT, dotyczące nowych rozwiązań prawnych, które wejdą w życie jesienią. Marek Ujejski, reprezentujący NFZ przekonywał, że placówki medyczne będą mogły elektronicznie sprawdzić status ubezpieczenia pacjenta w ciągu kilku sekund.

Rozmawialiśmy także na temat barier, które przeszkadzają w rozwinięciu skrzydeł informatyce w branży medycznej. Nie zawsze są to ograniczenia finansowe, częściej brak świadomości po stronie użytkowników końcowych, czyli personelu medycznego. Trudno jest przekonać lekarzy do prowadzenia dokumentacji pacjentów w formie elektronicznej, problemem są także potencjalne luki w bezpieczeństwie danych osobowych pacjentów, związane z nieprzestrzeganiem reguł przez pracowników.

Partnerem spotkania "Informatyka w branży medycznej" była firma IBM Polska.