Idealny kandydat do działu IT

Najważniejsza jest wiedza specjalistyczna, doświadczenie, znajomość angielskiego oraz zdolności interpersonalne - wynika z analizy ogłoszeń o pracę w sektorze IT zamieszczanych na portalu monsterpolska.pl.

Podczas przygotowywania raportu przeanalizowano 150 ogłoszeń o pracę, które ukazały się w portalu monsterpolska.pl dla branży IT. Według pracodawców najważniejsza jest specjalistyczna wiedza techniczna, znajomość konkretnych systemów operacyjnych, programów i języków programowania (pojawiały się np. Spring, Tomcat, Linux, Java, C++, C#) - tego rodzaju kryteria wymieniono w 85% ogłoszeń. Pracodawcy często wymagają także doświadczenia na podobnym stanowisku (65% ogłoszeń). Najczęściej poszukiwani są kandydaci, którzy przepracowali od 3 do 5 lat (40% ogłoszeń) lub więcej niż 5 lat (25%). Co dziesiąty pracodawca szuka osoby z doświadczeniem krótszym niż trzyletnie.

W większości ogłoszeń (70%) koniecznym warunkiem była dobra lub bardzo dobra znajomość języka angielskiego, a w 15% wspomniano także o biegłej znajomości języka polskiego.

Coraz częściej pracodawcy zwracają uwagę na tzw. miękkie kompetencje kandydatów - w 35% ogłoszeń poszukiwane są zalety takie jak: otwartość, łatwość nawiązywania kontaktów, zdolności komunikacyjne. Kandydat powinien być także samodzielny, posiadać zdolność analitycznego myślenia (40% ogłoszeń), chcieć się rozwijać i osiągać wyznaczone cele (30%), umieć pracować w zespole (20%), a także być gotowym do podróży służbowych (10%).


TOP 200
Na ten temat
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy