IT2BT w jaki sposób CIO może złapać falę

Dział IT powinien już teraz zbudować swoją strategię adaptacji do zjawiska technologicznej emancypacji pracowników firmy.

Posługujemy się smartfonami, komunikujemy się poprzez serwisy społecznościowe i wykorzystujemy aplikacje umieszczone w chmurze obliczeniowej. Te i inne, coraz liczniejsze technologie dostarczają wciąż więcej nowych możliwości także w wymiarze zawodowym. Jako pracownicy chcemy z ich pomocą lepiej realizować wyzwania zawodowe.

Empowered znaczy nowe rozdanie

Tendencję tę Forrester określa jako Empowered, odnosząc się do niespotykanego wcześniej dostępu do informacji i możliwości dzielenia się nią z innymi. Stan ten dotyczy zarówno klientów firmy, jak i - pośrednio lub bezpośrednio - jej pracowników. Nie sposób od owego trendu się odciąć, dział IT może natomiast go wykorzystać, a co najmniej dobrze przygotować się na jego nadejście.

Zobacz również:

  • Agenda CIO 2018

Tradycyjnie IT odpowiada za technologię, a biznes za realizację podstawowych celów organizacji przy wsparciu IT. Biznes znajduje się stale w ogniu walki konkurencyjnej, pod presją celów sprzedażowych. Podążając za zmiennymi oczekiwaniami klientów, nieustannie poszukuje innowacyjnych rozwiązań. IT, w mniejszym stopniu nawykłe do obserwacji zmian zachodzących na rynku, działa niejako po omacku i bez wystarczającego rozeznania, które technologie powinny zostać wykorzystane, a które odrzucone.

Presja odczuwana w biznesowej części firmy wymusza podejmowanie ryzyka. Tymczasem w kulturze IT do najwyższych wartości należy jego ograniczanie. Dobre relacje IT z biznesem muszą zatem oprzeć się na porozumieniu w zakresie zarządzania ryzykiem. Na przykład standaryzacja i upraszczanie architektury systemów to działania podejmowane przez IT w dążeniu do zagwarantowania wyższej stabilności systemów i niższych kosztów. W sytuacji, gdy rośnie liczba produktów, partnerów i modeli biznesowych, realizacja tych zadań jest dużym wyzwaniem.

Wymienione różnice będą powodować wzrost napięcia pomiędzy biznesem i IT, wynikający wprost z niedopasowania możliwości wytwórczych działu IT do wyobrażeń i oczekiwań biznesu. Wśród następstw prawdopodobne jest nasilanie się zjawiska zastępowania funkcji typowych dla IT bezpośrednio przez pracowników działów biznesowych, których możliwości rosną dzięki zastosowaniu zaawansowanych i przystępnych technologii. Dopóki dział IT nie przygotuje propozycji atrakcyjnej dla biznesu, dopóty jego znaczenie w zakresie kontroli nad technologią w firmie może maleć w sposób niekontrolowany, nawet do punktu, w którym IT nie będzie w stanie samodzielnie odpowiadać za realizację swoich statutowych funkcji.

Szansa i zagrożenie

Potrzeba oczywiście, aby IT było świadome rzeczywistego sposobu i skali wykorzystania technologii w firmie. Tymczasem niejednego CIO mogłaby zaskoczyć liczba użytkowanych nieoficjalnie aplikacji czy smartfonów zakupionych we własnym zakresie przez pracowników (w części z nich na pewno znajdują się firmowe dane).

Dział IT staje przed ryzykiem organizacyjnym. Gdyby nawet wykorzystał swoją obecną władzę i ograniczył dostęp biznesu do technologii, to nie zdoła trwale zlikwidować ryzyka, a może zaszkodzić firmie. Lepszym wyjściem dla IT jest analiza zachodzących zmian i aktywne przygotowanie dla biznesu oferty współpracy na nowych zasadach.

Podstawowe cechy strefy innowacji

• bezpieczeństwo: przemyślane i świadomie określone wymagania wobec rozwiązań wewnątrz strefy oraz na granicy stref;

• dostęp do danych: maksymalnie uproszczony dla minimalnego zestawu dobrych danych testowych, z możliwością rozszerzenia zbioru danych na rzeczywistych klientów, przy zachowaniu ograniczenia ilościowego oraz gwarancji audytu;

• infrastruktura techniczna: nie musi być zaawansowana (przynajmniej na początku cyklu życia aplikacji);

• wsparcie przy konfiguracji: będzie wymagane, aby infrastruktura nie przeszkadzała twórcom koncentrować się na rozwoju aspektów biznesowych rozwiązania;

• liczne, różnorodne technologie, łatwo dostępne, żeby zapewnić szybkie dobieranie najlepszych narzędzi do eksperymentowania;

• promowanie i selekcja rozwiązań ze strefy innowacji: sprawne przenoszenie sprawdzonych produktów do strefy systemów produkcyjnych; skutki nieudanych eksperymentów i funkcjonalności, których czas przydatności się skończył, powinny być usuwane.