IT zdecentralizuje biznes

IT spowoduje, że nastąpi decentralizacja zarządzania na dużą skalę - przewidują autorzy raportu przygotowanego przez Economist Intelligence Unit. Głównymi czynnikami zmiany będzie lepsze wykorzystanie danych i optymalizacja procesów biznesowych.

Biznes wchodzi - dzięki technologii - w nową erę decentralizacji. Badanie przeprowadzone na zlecenie firmy Ricoh wśród menedżerów z firm z całego świata pokazuje, że do 2020 r. aż 63% liderów biznesowych będzie przygotowanych do zmiany na bardziej zdecentralizowany model działania. Będzie to możliwe dzięki technologii, która poprawi działanie systemów i procesów. Odpowiedzialność za podejmowanie decyzji biznesowych przesunie się z centralnych zarządów w stronę indywidualnych pracowników - przewidują autorzy raportu. Biznes stanie się bardziej zorientowany na procesy, będzie wymagał informacji wysokiej jakości dostępnych w zdecentralizowanej formie, tak aby mogły być otrzymywane, przechowywane i przekształcane przez pracowników.

Taka transparentność oznacza, że podejmowanie decyzji stanie się mniej hierarchiczne, pozwoli pracownikom, którzy pracują bezpośrednio z klientami, podejmować ważne decyzje biznesowe bez zwłoki.

Wielu liderów biznesowych, którzy uczestniczyli w badaniu uważa, że do 2020 roku klienci staną się głównym źródłem pomysłów na nowe produkty i usługi.

Dodatkowo, 86% liderów biznesowych uważa, że klienci staną się integralną częścią procesu podejmowania decyzji, zespoły projektowe będą miały w swoich szeregach ludzi spoza organizacji, takich jak klienci czy partnerzy biznesowi.

W badaniu uczestniczyło ponad 550 menedżerów z firm z całego świata, przy czym jedna trzecia pochodziła z Europy.


TOP 200
Na ten temat
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy