IT w nowych czasach

Pracownicy nie polegają już na działach IT w ocenie rozwiązań technologicznych, sami też potrafią się o posiadanie tej technologii zatroszczyć.

Funkcje centrów danych są oddawane w outsourcing, a pracownicy w coraz większym stopniu korzystają z mediów społecznościowych, narzędzi mobilnych, i materiałów wideo, aby ominąć IT. Wielu CIO jest zaniepokojonych tym, że tracą kontrolę nad swoją domeną.

Jednak analitycy Forrestera wierzą, że te zmiany mogą stworzyć dla CIO możliwości osiągnięcia większych wpływów, przez wspieranie i zaspokajanie potrzeb biznesowych. Aby odnieść sukces, CIO powinni wziąć pod uwagę następujące wskazówki.

1. Należy inwestować w wyniki biznesowe, a nie po prostu w wymogi biznesowe. Wyniki biznesowe powinny napędzać finansowanie IT. Zamiast ślepo wykonywać polecenia dostarczania technologii, IT powinno działać jako partner biznesowy aby zoptymalizować szerokie portfolio IT. CIO powinni mierzyć sukces IT przez obserwowanie wpływu na wyniki takie jak wzrost przychodów i zaangażowanie klientów.

2. Należy się skoncentrować na wzmocnieniu technologii i innowacji, a nie tylko wykonawstwie. CIO, który odnosi sukcesy, tworzy możliwości dla organizacji, umożliwiające jej wprowadzanie innowacji i chętnie ponosi ryzyko testowania nowych technologii. Przez zachęcanie do innowacji i dostarczanie platform technologicznych, które mają wpływ na rozwój produktu, liderzy IT pomagają napędzać wzrost.

3. Należy zarządzać usługami, a nie być tylko dostawcą usług. CIO powinni radykalnie zmieniać model dostarczania IT. W nowym modelu centrum usług współdzielonych, podobnym do innych korporacyjnych funkcji, technologia będzie konsumowana jako usługa biznesowa. CIO będą odpowiedzialni za dostarczanie usług, bez względu na to, skąd te usługi będą pochodziły.

4. Jeśli IT będzie chciało mieć zbyt dużą kontrolę, pracownicy biznesowi będą omijali ten dział. Jednak jeśli CIO pozwoli biznesowi wpływać na decyzje technologiczne, nastąpi integracja i współpraca będzie łatwiejsza i pełniejsza.


TOP 200
Na ten temat
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy