IT w budowaniu wartości firmy

Zaledwie co dziesiąty projekt IT kończy się sukcesem. Efektywność IT jest bardzo niska. Przewagę konkurencyjną osiąga firma, która nie powiela powszechnych błędów. Nie jest to łatwe.

Zaledwie co dziesiąty projekt IT kończy się sukcesem. Efektywność IT jest bardzo niska. Przewagę konkurencyjną osiąga firma, która nie powiela powszechnych błędów. Nie jest to łatwe.

IT w budowaniu wartości firmy

Intrygujące, że od takich stwierdzeń rozpoczyna swą książkę autor, który jest entuzjastą IT. I tym lepiej, mamy bowiem książkę, która dotyczy budowania wartości firmy dla jej akcjonariuszy, poprzez wykorzystanie technologicznych informacji. Przestrzeń do dialogu między CEO a CIO - i to jeszcze z udziałem CFO - wreszcie istnieje. Cieszy także fakt, że mamy do czynienia z książką, która zaistniała najpierw na polskim rynku.

Teoria i praktyka wzbogacone zostały wynikami badań dotyczących spółek notowanych na GPW. Ważne, że klucz do badań uniemożliwiał wypełnianie ankiety przez osoby z drugiego szeregu. Autor uzyskał odpowiedzi z 53 spółek, pochodzą od prezesów, dyrektorów finansowych bądź CIO. Przesłanie powstania książki: minimalizowanie istniejącej luki w wykorzystywaniu IT w biznesie firmy.

Powstała książka o efektywności wykorzystania technologii informacyjnych w polskich firmach. Zawiera także interesujące studia przypadków.

Remigiusz Orzechowski, "Budowanie wartości przedsiębiorstwa z wykorzystaniem IT", Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Oficyna Wydawnicza, s. 231.