IT urealnia ubezpieczenia

Prawie trzydzieści towarzystw ubezpieczeniowych działających na polskim rynku uzyskało możliwość weryfikowania swojego biznesu. Było to możliwe dzięki opracowaniu przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny skutecznego rozwiązania do udostępniania danych na temat historii przebiegu ubezpieczenia w zakresie szkód klientów ubezpieczeń w ramach ubezpieczeń OC i AC.

W czwartek 10 marca 2011 r. dwadzieścia pięć firm ubezpieczeniowych podpisało z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym (UFG) umowę o udostępnieniu narzędzia do weryfikacji szkód z polis OC i AC. Do tych firm trafia 99,8% składki za polisy komunikacyjne OC w Polsce. Ubezpieczyciele uzyskali prosty dostęp do informacji pozwalającej na obliczenie ceny polisy dla klienta w zależności od długości okresu bezwypadkowej jazdy oraz w pewnym zakresie do wykrywania przypadków przestępczości ubezpieczeniowej. Wszystko wskazuje na to, że nowy system pozwoli ubezpieczycielom pozyskac miliony złotych z tytułu składki adekwatnej do ponoszonego ryzyka. Z programu pilotażowego poprzedzającego wdrożenie wynika, że nawet 10% kierowców mija się z prawdą przy podawaniu wysokości zniżek za bezwypadkową jazdę.

Głód ubezpieczeniowej informacji

UFG zajmuje się m.in. wypłatą odszkodowań ofiarom wypadków spowodowanych przez posiadaczy pojazdów i rolników, którzy nie posiadają obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz osobom poszkodowanym, gdy nie jest możliwe ustalenie tożsamości sprawcy wypadku drogowego. Posiada uprawnienia do kontroli i karania osób nieubezpieczonych w zakresie OC komunikacyjnego i OC rolników.

Od 2004 r. UFG pełni także funkcję ośrodka informacji. Do jego zadań należy prowadzenie rejestru umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i umów ubezpieczenia AC, związanych z nimi zdarzeń ubezpieczeniowych i wypłaconych odszkodowań, a także udostępnianie zgromadzonych informacji uprawnionym podmiotom. Baza danych zasilana jest na bieżąco przez zakłady ubezpieczeń.

O projekcie:

Uruchomienie bazy o polisach OC i AC to efekt niespotykanego dotąd porozumienia środowiska ubezpieczeniowego w sprawie akceptacji warunków, nie tylko udostępniania, ale i zasilania, gromadzenia oraz poprawy jakości danych o polisach. Dotychczasowe, podejmowane przez kilkanaście lat próby kończyły się fiaskiem.

Elżbieta Wanat-Połeć,

prezes UFG

Teraz czeka nas - Fundusz i ubezpieczycieli - kolejne wyzwanie: wspólnie musimy pracować nad stałym podnoszeniem jakości tej bazy, tak by była wiarygodna, a zatem aktywna produkcyjnie.

Małgorzata Ślepowrońska,

doradca prezesa i dyrektor Biura Informatyki UFG