IT pomijane w due diligence?

Proces fuzji i przejęć to dla IT jedno z najpoważniejszych wyzwań. Tym bardziej zaskakujące wydają się wyniki badania przeprowadzonego przez Ernst & Young - IT nie jest wystarczająco wnikliwie badane podczas procesu due diligence, poprzedzającego zmiany. Jedynie połowa menedżerów zaangażowanych w procesy M&A przeglądała rozdziały poświęcone zasobom technologicznym spółek.

Tego rodzaju zaniedbania mogą w oczywisty sposób prowadzić do poważnych problemów w przyszłości. E&Y przeprowadził ankietę wśród 220 top menedżerów w korporacjach i funduszach private equity w Europie. Jedynie połowa respondentów przeprowadziła osobne procesy due diligence dla IT przed swoją ostatnią transakcją.

Dodatkowo, jedynie 21% przedstawicieli korporacji i 11% przedstawicieli funduszy private equity włączyło zagadnienia związane z technologią w negocjacje transakcyjne.

Ok 47% uczestników badania stwierdziło, że - patrząc wstecz - bardziej szczegółowe badanie due diligence IT mogło zapobiec erozji wartości w zawartych umowach. Wg ekspertów E&Y, IT może być kluczowe dla wzrostu i tworzenia wartości, jeśli jest skutecznie włączone w transakcje.

Michel Driessen, partner w E&Y stwierdził: "Jednym z najczęstszych problemów, który widzimy w procesach zawierania transakcji jest nie włączanie IT na wczesnym etapie procesu. Z naszego badania wynika, że jedynie 50% respondentów na ogół włącza IT w proces transakcji - w porównaniu z niemal 80% włączającymi dział finansów". Zdaniem Michela Driessena, strategiczna wiedza na temat IT jest podstawą udanej transakcji.


TOP 200
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy