IT nastawione na osiąganie celów

Tylko 29% szefów informatyki uważa, że realizowane są wszystkie cele (zadania) stawiane przed kierowanym przez nich działem.

Ważne jest, aby wszyscy członkowie zespołów zrozumieli powiązania między realizacją celów działu a ich wpływem na osiąganie celów strategicznych w całej organizacji. W kwestii osiągania celów przed menedżerami IT jest jeszcze wiele do zrobienia – wynika z badania przeprowadzonego przez magazyn Computerworld Polska na zlecenie FranklinCovey.

Do badania dotyczącego realizacji strategii i osiągania celów biznesowych w strukturach IT zaprosiliśmy ponad 60 osób zarządzających działami informatyki w przedsiębiorstwach zatrudniających ponad 30 pracowników.

IT nastawione na osiąganie celów

Zaplanowane, (nie)zrealizowane!

Z badania wynika, że jedynie niespełna 30% menedżerów IT uważa, że w ich organizacji realizowane są wszystkie cele stawiane przed działem informatyki. Z zebranych danych można jednak wnioskować, że ogólna ocena pracy tych komórek jest pozytywna, przynajmniej w oczach samych ankietowanych.

IT nastawione na osiąganie celów

57% respondentów na pytanie o skuteczność w wykonywaniu powierzonych im zadań w dziesięciopunktowej skali zaznaczyła wartość od 6 do 9. Czy na pewno powinniśmy mieć powody do zadowolenia? Z danych tych jednoznacznie wynika, że jest istotny problem z działem IT, w którym część z postawionych przed nim celów pozostaje niezrealizowana.

Można przypuszczać, że najwięcej problemów stwarza wprowadzanie zmian, które dotyczą procesów zachodzących w całej organizacji, a nie zadań ściśle technicznych (np. wdrożenie infrastruktury chmurowej), czy też tych wykonywanych cyklicznie (np. backup danych). „Dobrze zmotywowany i ambitny dział IT nie powinien mieć problemów z realizowaniem celów ściśle technologicznych, czy też zadań systemowych. Wyzwania pojawiają się, gdy do realizacji celów potrzebne jest pogodzenie interesów adwersarzy i sprzymierzeńców” – zdaje się potwierdzać tę tezę Piotr Orłowski, CIO w AmRest.

IT nastawione na osiąganie celów

Nieskuteczność, czyli poważny problem

Do osiągania celów strategicznych konieczne jest zaangażowanie wszystkich pracowników danej organizacji. Dział informatyki ma kluczową rolę do odegrania, ponieważ dzisiaj mało który projekt odbywa się bez wsparcia IT. Zmienia się również rola pracowników tych działów. Wyraźnie widać wzrost znaczenia konsultantów, którzy swoją wiedzę techniczną potrafią przełożyć na język biznesu i odwrotnie. W dojrzałych organizacjach szefowie IT zajmują wysokie miejsca w strukturze firmy; coraz częściej pełnią funkcję członków zarządu.

IT nastawione na osiąganie celów


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy