IT nastawione na osiąganie celów

Tylko 29% szefów informatyki uważa, że realizowane są wszystkie cele (zadania) stawiane przed kierowanym przez nich działem.

Ważne jest, aby wszyscy członkowie zespołów zrozumieli powiązania między realizacją celów działu a ich wpływem na osiąganie celów strategicznych w całej organizacji. W kwestii osiągania celów przed menedżerami IT jest jeszcze wiele do zrobienia – wynika z badania przeprowadzonego przez magazyn Computerworld Polska na zlecenie FranklinCovey.

Do badania dotyczącego realizacji strategii i osiągania celów biznesowych w strukturach IT zaprosiliśmy ponad 60 osób zarządzających działami informatyki w przedsiębiorstwach zatrudniających ponad 30 pracowników.

Zobacz również:

Zaplanowane, (nie)zrealizowane!

Z badania wynika, że jedynie niespełna 30% menedżerów IT uważa, że w ich organizacji realizowane są wszystkie cele stawiane przed działem informatyki. Z zebranych danych można jednak wnioskować, że ogólna ocena pracy tych komórek jest pozytywna, przynajmniej w oczach samych ankietowanych.

57% respondentów na pytanie o skuteczność w wykonywaniu powierzonych im zadań w dziesięciopunktowej skali zaznaczyła wartość od 6 do 9. Czy na pewno powinniśmy mieć powody do zadowolenia? Z danych tych jednoznacznie wynika, że jest istotny problem z działem IT, w którym część z postawionych przed nim celów pozostaje niezrealizowana.

Można przypuszczać, że najwięcej problemów stwarza wprowadzanie zmian, które dotyczą procesów zachodzących w całej organizacji, a nie zadań ściśle technicznych (np. wdrożenie infrastruktury chmurowej), czy też tych wykonywanych cyklicznie (np. backup danych). „Dobrze zmotywowany i ambitny dział IT nie powinien mieć problemów z realizowaniem celów ściśle technologicznych, czy też zadań systemowych. Wyzwania pojawiają się, gdy do realizacji celów potrzebne jest pogodzenie interesów adwersarzy i sprzymierzeńców” – zdaje się potwierdzać tę tezę Piotr Orłowski, CIO w AmRest.

Nieskuteczność, czyli poważny problem

Do osiągania celów strategicznych konieczne jest zaangażowanie wszystkich pracowników danej organizacji. Dział informatyki ma kluczową rolę do odegrania, ponieważ dzisiaj mało który projekt odbywa się bez wsparcia IT. Zmienia się również rola pracowników tych działów. Wyraźnie widać wzrost znaczenia konsultantów, którzy swoją wiedzę techniczną potrafią przełożyć na język biznesu i odwrotnie. W dojrzałych organizacjach szefowie IT zajmują wysokie miejsca w strukturze firmy; coraz częściej pełnią funkcję członków zarządu.