IT na praktykach w biznesie

Firmy Intel i Boeing wprowadziły ciekawą inicjatywę w dziedzinie rozwijania kadr - pracownicy IT mogą pracować w innych działach biznesowych, aby poszerzyć swoją wiedzę i wrócić do macierzystego działu z pomysłami na optymalizację kosztów.

Pracownicy działu Intela mogą pracować w innych działach biznesowych przez okres od dwóch miesięcy do roku, zaś Boeing wdrożył dwuletni program rotacyjny. Są to dość świeże inicjatywy - w Intelu działające od trzech, a w Boeingu od dwóch lat.

Wiceprezes i CIO Intela, Diane Bryant, stwierdziła, że istnieje ogromna potrzeba współpracy między działami, ponieważ IT jest bardzo ważnym elementem w ogólnej strategii Intela. "Bez szeroko rozumianego partnerstwa, Intel nie odniósłby sukcesu" - powiedziała w rozmowie z amerykańską edycją tygodnika Computerworld.

W obu firmach programy są dostępne dla wszystkich pracowników IT (Intel zatrudnia ich 6,3 tys., a Boeing 8 tys.) Według Diane Bryant, wiedza biznesowa może stać się dla informatyka podstawą sukcesu zawodowego. Np. w Intelu 400 liderów IT w (czyli ponad połowa) piastowała w trakcie swojej kariery jakieś stanowiska biznesowe.

"Chcieliśmy, aby pracownicy działu IT zrozumieli w jaki sposób działa firma" - stwierdził Federico Genoese-Zerbi, wiceprezes ds. Infrastruktury IT w Boeingu. Programy dla pracowników to część szerszego planu ustawicznego zwiększania możliwości IT we wspieraniu biznesu.

W Boeingu niektórzy pracownicy IT przeszli do fabryk, stali się częścią zespołów produkcyjnych. Szybko znaleźli rozwiązania, które mogą pomóc ich nowym kolegom. Na przykład jedna z grup pracowała nad produkcją środkowej części skrzydła samolotu. Jeśli narzędzie, które tnie metal jest niewłaściwie zainstalowane, część elementu zostaje zarysowana i powoduje to spore straty finansowe. Pracownicy IT, którzy zaczęli pracować w tym zespole wymyślili sposób na poradzenie sobie z tym problemem. Zainstalowali RFID w narzędziach tnących i mogli śledzić ścieżkę poruszania się narzędzia i dostarczać dane do bazy danych. To pozwoliło na skuteczne sterowanie urządzeniem i na znaczną poprawę efektywności kosztowej.


TOP 200
Na ten temat
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy