Henryk Baranowski prezesem PGE

22 marca 2016 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu p. Henryka Baranowskiego w skład Zarządu IX kadencji od dnia 31 marca 2016 r. i powierzeniu mu funkcji Prezesa Zarządu. Rada Nadzorcza uzupełniła również zarząd o troje wiceprezesów.

Henryk Baranowski – Prezes Zarządu

Pan Henryk Baranowski jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej o specjalizacji elektroenergetyka. Ukończył również studia podyplomowe z zarządzania przedsiębiorstwami elektroenergetycznymi w warunkach rynku energii na Politechnice Warszawskiej oraz z zarządzania finansami przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej. Ponadto ukończył program Executive MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, HEC School of Management, London Business School i Norwegian School of Economics and Business Administration.

Henryk Baranowski prezesem PGE

Henryk Baranowski

Od listopada 2015 r. do marca 2016 r. Pan Henryk Baranowski pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa nadzorując pracę Departamentu Spółek Kluczowych oraz Departamentu Nadzoru Właścicielskiego. W latach 2013-2015 pracował jako Dyrektor ds Rozwoju Biznesu, a następnie jako Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu Sektora Energetycznego w Alstom Power Polska. Od roku 2006 do 2008 był Wiceprezesem Zarządu PGE, a w latach 2001-2006 Prezesem Zarządu spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne-Info Sp. z o.o. W okresie 1990-2001 związany ze spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., w której zajmował m.in. stanowisko Dyrektora Pionu Telekomunikacji i Informatyki.

Pan Henryk Baranowski złożył oświadczenie, iż jego działalność prowadzona poza PGE nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Rada Nadzorcza powołała w skład Zarządu IX kadencji od dnia 31 marca 2016 r.:

Marta Gajęcka - od dnia 31 marca 2016 r. Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju Rynku i Relacji Międzynarodowych

Bolesław Jankowski - Wiceprezes Zarządu ds. Handlu

Paweł Śliwa - Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji.