Gotowi do skoku?

Wprowadzenie IFRS stanowi bodaj najdonioślejszą zmianę w obszarze księgowości naszego pokolenia, a jej potencjalny wpływ na ponad 7 tys. spółek giełdowych w Europie, na doradców tych spółek, ich rewidentów, pracowników i udziałowców jest nie do przecenienia.

Wprowadzenie IFRS stanowi bodaj najdonioślejszą zmianę w obszarze księgowości naszego pokolenia, a jej potencjalny wpływ na ponad 7 tys. spółek giełdowych w Europie, na doradców tych spółek, ich rewidentów, pracowników i udziałowców jest nie do przecenienia.

Wielkimi krokami zbliża się rok 2005, rok, w którym spółki giełdowe w Europie zostaną prawnie zobligowane do stosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (IFRS - International Financial Reporting Standards).

Firma (PwC) od kilku lat przygląda się giełdowym spółkom europejskim pod kątem ich gotowości do wprowadzenia IFRS. Najnowsze badanie 310 takich spółek "Ready to Take the Plunge?" w krajach Unii Europejskiej (przed rozszerzeniem 1 maja 2004 r.) wykazało, że 75% z nich zdążyło już podjąć pierwsze kroki w kierunku wdrożenia IFRS, chociażby zastanawiając się nad wpływem, jaki nowe zasady mogą wywrzeć na ich działalność biznesową.

Opieszałość trochę zrozumiała

Gotowi do skoku?

Siedem kroków wdrażania IFRS - stan aktualny

Fakt, że tak wiele spółek przynajmniej przymierza się do wdrożenia IFRS, jest krzepiący. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że nawet te zapobiegliwe firmy czeka jeszcze mnóstwo pracy, jeśli będą chciały dotrzymać terminu wprowadzenia w życie nowych wymogów. Z kolei jedna na dziesięć przebadanych firm nie podjęła jeszcze żadnych działań w związku z IFRS i te spółki mają naprawdę wiele do nadgonienia. Ich opieszałość jest o tyle zrozumiała, że treść niektórych ze standardów składających się na "stabilną platformę" roku 2005 została ostatecznie sformułowana dopiero w marcu roku 2004. Wygląda na to, że niektóre firmy postanowiły nie podejmować żadnych działań do czasu ustalenia finalnej postaci nowych standardów. Czas jednak płynie i dalsza zwłoka nie wchodzi już w grę.

Strategię przejścia na nowe standardy należy starannie zaplanować, a to od razu wyklucza działania doraźne. Raport PricewaterhouseCoopers wylicza siedem zasadniczych kroków prowadzących do skutecznego wdrożenia IFRS w całości każdej organizacji.

Jednym z najważniejszych kroków jest ustalenie, jakich informacji niezbędnych w sprawozdawczości opartej na IFRS firma nie gromadzi, a następnie ocena zdolności firmy do pozyskania owych brakujących danych. Z badania PwC wynika, że prawie trzy czwarte firm jeszcze się z tym zadaniem nie uporało i że, jak dotąd, najlepiej sobie z tym radzą spółki największe. Ponieważ nie da się przystąpić do dostosowywania systemów do wymogów IFRS, jeśli się nie wie, jakich informacji się potrzebuje, ustalenie luk informacyjnych jest palącą kwestią w przypadku wszystkich spółek "podpadających" pod nowe regulacje. Doświadczenia zdobyte przez podmioty już stosujące nowe standardy wskazują, że jednym z najbardziej czasochłonnych procesów jest przygotowanie systemów informatycznych do generowania odpowiednich danych.

Kolejnym niezmiernie istotnym zagadnieniem jest komunikacja, tak wewnętrzna, jak i zewnętrzna. Sprawozdawczość finansowa zgodna z IFRS to nie tylko inny sposób prezentacji cyferek. W niektórych przypadkach nowe standardy prowadzą do znaczących różnic w zaksięgowanych pozycjach i te różnice trzeba bardzo starannie objaśnić rynkom.

Gotowi do skoku?

Przygotowanie i zarządzanie projektem IFRS

Gotowi do skoku?

Postępy w szkoleniu i kampanii informacyjnej

Z danych w omawianym tu raporcie PwC wynika, że jak dotąd zaledwie jedna piąta spółek obmyśliła sobie strategie takich kampanii informacyjnych na rynku.

Idąc dalej, nie wolno ulegać złudzeniu, że sprawozdawczość zgodna z IFRS zaczyna się wraz z ogłoszeniem sprawozdań finansowych za rok 2005. To nie jest tak. Gdyby chcieć zastosować się do zaleceń Komitetu Organów Nadzoru Europejskich Papierów Wartościowych (CESR - Committee of European Securities Regulators), należałoby część danych przewidzianych w standardach IFRS ogłaszać już w sprawozdaniach za rok 2003. CESR zachęca spółki, by te ogłaszały, w jaki sposób zamierzają się przestawić na standardy IFRS, oraz zaleca, by w swoich tegorocznych sprawozdaniach sporządzanych jeszcze "po staremu" podawały dane dające się porównywać z wynikami opracowanymi zgodnie z IFRS. Takie dane porównawcze i tak są wymagane w sprawozdaniach za rok 2005, a ich gromadzenie "wstecz" nie będzie zadaniem łatwym.

Gotowi do skoku?

Czy polskie firmy są gotowe na IFRS?

Największym wyzwaniem dla każdej spółki jest uniknięcie zaskakujących zmian w pierwszych sprawozdaniach sporządzonych według nowych reguł. Uniknąć takich zmian można jedynie poprzez spójne i jasne komunikaty kierowane do rynków. Jeszcze przed końcem obecnego roku kalendarzowego każdy analityk będzie starał się dowiedzieć, w jaki sposób IFRS wpłyną na wyniki ogłaszane przez spółki i na ich najważniejsze wskaźniki efektywności. Brak sensownych odpowiedzi na ich pytania może się odbić na kursach akcji niekomunikatywnych spółek.

Spółki nie powinny też popadać w błędne przekonanie, że IFRS to sprawa wyłącznie ich kierownictwa i rynków. Odmienne wymogi kryteriów sprawozdawczości i kryteriów uznawania przychodów odbiją się na całości organizacji - na każdym jej poziomie, poczynając od pracowników administracji, a na dyrektorach niewykonawczych kończąc. I tu także niezbędna jest rzetelna i zrozumiała informacja, a także właściwe szkolenie.

Wiele spółek stoi przed nie lada wyzwaniami, co jednak nie znaczy od razu, że stoją one na straconych pozycjach. Kluczem do pomyślnego wdrożenia nowych standardów jest dobra organizacja i sprawne przywództwo, korzyść zaś płynąca z IFRS - a mianowicie jednolita i porównywalna, wysokiej jakości informacja finansowa - jest korzyścią dla wszystkich.

Ian Wright zajmuje się w PricewaterhouseCoopers opracowywaniem raportów o korporacjach w aspekcie globalnym.