Gdy biznes walczy z IT

A może coaching…

Rozwiązania systemowe to nie jedyna możliwość zarządzania konfliktami w obszarze zmian IT. "Jeśli korporacja dba o zarządzanie wewnętrznymi relacjami, konflikty na linii biznes-IT nawet się nie pojawiają. To kwestia odpowiedzialności menedżerów za wspólne osiąganie celów" - twierdzi Paweł Radzikowski, wicedyrektor Departamentu Rozwoju Organizacji w BRE Banku. Jego zdaniem to szkolenia i selekcja kandydatów na stanowiska menedżerskie odgrywają kluczową rolę w przeciwdziałaniu napięć. "W każdej organizacji mogą pojawić się konflikty. Dobrym wyjściem jest wprowadzenie cyklu warsztatów opartych na strukturze i narzędziach stosowanych w coachingu grupowym" - dodaje Paweł Radzikowski. Coaching to proces, który intensywnie angażuje uczestników. Zdaniem Pawła Radzikowskiego coaching grupowy wspomaga i ukierunkowuje uczestników we wspólnym poszukiwaniu rozwiązania, wykorzystując ich potencjał i doświadczenia. Główna odpowiedzialność i wpływ na zmianę leżą w rękach uczestników. Ich świadomość i zaangażowanie w proces jest podstawą osiągnięcia sukcesu. Konflikty często wynikają z braku zrozumienia specyfiki działania i oczekiwań stron. Rozwiązaniem jest zmiana przyjętych wcześniej paradygmatów, sposobu zachowania i realizacji zadań. To jeden z najtrudniejszych elementów każdej zmiany. Budzi duże emocje, opór i zabiera czas. Proces coachingu grupowego nakierowany na poprawę współpracy, zmianę sposobu zachowania i działania może trwać kilka miesięcy lub dłużej, ale to inwestycja, która się opłaca. "Nasze doświadczenia wskazują, że proces wspomaga obie strony w ustaleniu celów, zrozumieniu źródła problemu, przygotowaniu planu działania i skutecznym wdrażaniu wspólnych ustaleń. W efekcie możliwe jest osiągnięcie trwałej poprawy współpracy ludzi, którzy wcześniej się nie rozumieli i byli do siebie negatywnie nastawieni" - mówi Paweł Radzikowski. Zdaniem Daniela Niedbalskiego z Trio Management, coaching jest pomocny w definiowaniu celowości zmian i w poprawie komunikacji pomiędzy IT a biznesem. Jednak na dalszych etapach zarządzania zmianą nie wystarczy do solidnego prowadzenia projektów IT. "Menedżerowie często przeceniają coaching. Sądzą, że to uniwersalne narzędzie, które uzdrowia sytuację. W zarządzaniu zmianą IT coaching może być skuteczny, jeśli będzie wsparty troską o komunikację i odpowiednie kierowanie projektami" - mówi Daniel Niedbalski.

To od zarządów organizacji zależy, jakimi środkami przeciwdziałać powstawaniu napięć, a jakimi zwalczać sytuacje kryzysowe. Jedno jest pewne: wraz z rosnącą rolą informatyki w prowadzeniu korporacji pomiędzy biznesem a IT będzie iskrzyć coraz bardziej i zarządzanie zmianą dla wielu firm stanie się strategicznym wyzwaniem.


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy