Forwardy, opcje, kontrakty - transakcje walutowe bez ryzyka

Transakcja korytarzowa z barierą

Przykładem tego typu transakcji są transakcje korytarzowe, które polegają na jednoczesnym zakupie oraz sprzedaży opcji, jednak z różnymi cenami wykonania. Importer przy cenie 3,60 na rynku EUR/PLN może otworzyć sobie transakcję korytarzową z terminem wykonania za 3 miesiące i przedziałami wahań 3,52-3,70. Dla niego to oznacza, że jeżeli kurs wzrośnie powyżej 3,70 firma kupi euro po 3,70, natomiast jeżeli kurs spadnie poniżej 3,52, firma będzie zobowiązana kupić euro po 3,52. W przedziale 3,52-3,70 firma kupuje po cenie rynkowej.

Forwardy, opcje kupna lub sprzedaży i transakcje korytarzowe są najczęściej stosowanymi instrumentami w Polsce, jednak na nich możliwości się nie kończą. Coraz większą popularność zyskują opcje barierowe, które czasami mogą firmie pozwolić kupić lub sprzedać walutę po cenie zdecydowanie korzystniejszej od ceny rynkowej, ale zawsze pociągają za sobą dodatkowe ryzyko. Na przykład eksporter, który nie jest zadowolony z bieżącego kursu EUR/PLN na poziomie 3,60 i jednocześnie uważa, że kurs nie przekroczy 3,70, może sprzedać euro po 3,65. Jednak jeżeli kurs przekroczy poziom 3,70, będzie zobowiązany do sprzedania waluty po 3,52, czyli nawet poniżej bieżącej ceny.

Opcja tego typu daje szansę na dużo atrakcyjniejszą cenę od bieżącej, jednak w przypadku znacznego wzrostu kursu narazi firmę na straty. Może więc być tak, że tego typu instrumenty zamiast zabezpieczać ryzyko, zwiększają je.

Kontrakty CFD dla mniej zdecydowanych

Zabezpieczenie ryzyka walutowego wydaje się jednak o wiele trudniejszym tematem dla tych firm, które chociaż mają wymianę z zagranicą, nie są w stanie dokładnie przewidzieć terminów oraz wysokości wpływów lub wypływów walutowych. Instytucje finansowe jednak i dla takich przedsiębiorstw przewidziały skuteczne rozwiązania. Są nimi kontrakty różnic kursowych, polegające na tym, że firma zabezpiecza część szacowanych transakcji walutowych (z reguły rocznych) bez podania terminu ich rozliczenia. W tych kontraktach, które są zbudowane podobnie do forwardów, kiedy przyjdzie dzień rozliczenia transakcji, firma wykorzystuje część zabezpieczeń, zostawiając jednocześnie pozostałą część transakcji nierozliczoną.

Ten rodzaj zabezpieczeń, choć wydaje się zdecydowanie bardziej przyjazny dla przedsiębiorstw, nie jest pozbawiony wad. Przy kontraktach różnic kursowych punkty swapowe naliczane przez instytucje finansowe są wyższe niż koszty punktów swapowych w przypadku transakcji forwardowych.

Możliwości, technik oraz instrumentów zabezpieczających jest wiele i każde przedsiębiorstwo znajdzie coś dla siebie. Firmy zabezpieczające ryzyko walutowe powinny jednak pamiętać o tym, że głównym celem zabezpieczeń nie jest to, czy dana transakcja przyniesie zysk, czy stratę. Najważniejszy jest sam fakt, że może skupić się na swojej głównej działalności, mając pewność, że podstawowy poziom zysku został już zabezpieczony.

Autor jest pracownikiem Domu MaklerskiegoX-Trade Brokers SA.