Finanse dla menedżerów

Celem zarządzania jest pomnażanie bogactwa dla akcjonariuszy.

Celem zarządzania jest pomnażanie bogactwa dla akcjonariuszy.

Finanse dla menedżerów

Taka myśl przyświecała autorom pracy "Finanse menedżerskie", Gabrielowi Hawawiniemu i Claude'owi Vialletowi, przetłumaczonej niedawno na język polski i wydanej w tym roku przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Ta opasła książka adresowana jest zarówno do menedżerów zajmujących się bezpośrednio zarządzaniem finansami, jak i pośrednio, czyli praktycznie do wszystkich. Wypełnia ona lukę między podstawowymi podręcznikami na temat finansów i rachunkowości a publikacjami dotyczącymi zarządzania finansami firmy dla zaawansowanych. Większość rozdziałów, jak w typowym leksykonie wiedzy, stanowi niezależną całość. Ilustrując poszczególne tematy, autorzy skupili się na kilku firmach. Analiza ich działalności, stając się wspólnym mianownikiem, zapewnia ciągłość wykładu. Autorzy zrezygnowali ze skomplikowanych wywodów teoretycznych na rzecz przedstawienia praktyki zarządzania finansami w przedsiębiorstwie.

W pracy tej omówiono takie zagadnienia, jak: narzędzia analizy finansowej i diagnozy sytuacji finansowej firmy, decyzje inwestycyjne, koszt pozyskiwania kapitału, prowadzenie działalności w międzynarodowym otoczeniu, instrumenty finansowe wykorzystywane do pomnażania wartości przedsiębiorstwa.

Autorzy książki są profesorami prestiżowego Europejskiego Instytutu Biznesu i Administracji (INSEAD). Mają bogaty dorobek badawczy i naukowy, biorą udział w szkoleniach menedżerów na całym świecie.

Gabriel Hawawini, Claude Viallet "Finanse menedżerskie. Kreowanie wartości dla akcjonariuszy", tłumaczenie Kamilla Masłowska-Pietrzak, Tomasz Pietrzak, PWE Warszawa 2007 (Tytuł oryginału "Finance for Executives. Managing for Value Creation").