Finaliści konkursu Lider Informatyki 2013

Spośród kilkudziesięciu firm i instytucji, które walczą o tytuł Lidera Informatyki 2013 Jury wybrało już 17 finalistów. Kto uzyskał tytuł dowiemy się 26 września br. w Warszawie. Podczas Gali poznamy też laureatów nagród za ciekawe wdrożenie telekomunikacyjne i projekty proekologiczne.

Celem konkursu jest wyłonienie przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych, które najlepiej potrafią wykorzystać ICT w swojej działalności. Dzięki temu, że mądrze inwestują w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie mogą lepiej realizować swoje cele biznesowe bądź służyć społeczeństwu. Nasze jury ocenia innowacyjność podmiotów biorących udział w konkursie na kilku poziomach. Jednym z nich jest struktura i organizacja firmy, zwłaszcza takie usytuowanie IT, które sprzyja sprawnemu realizowaniu projektów. Ocenie podlega również to, na ile ICT wspiera wartość i procesy biznesowe. Bardzo ważne są również same projekty, które uczestnicy konkursu zgłaszają. Szczegółowe opisy pozwalają na ocenę jakości, nowatorstwa i terminowości wdrożeń. Te wszystkie elementy, przeliczone skrupulatnie na punkty, są podstawą dyskusji jury przed wydaniem ostatecznego werdyktu.

Przedstawiamy finalistów w kategoriach: Bankowość i finanse, Handel i usługi, Służba zdrowia, Przemysł, Sektor Publiczny i Sektor użyteczności publicznej.

Bankowość i finanse

W kategorii Bankowość i finanse Jury zakwalifikowało do finału Bank Pekao SA, Grupę Generali oraz ING Bank Śląski.

Bank Pekao SA zgłosił aplikacje mobilne Banku Pekao dla klientów indywidualnych i firm (Pekao24 oraz PekaoFirma24). Ich wprowadzenie umożliwiło szybsze i wygodniejsze dokonywanie transakcji przy użyciu coraz popularniejszych smartfonów i tabletów. Klientom korporacyjnym bank zaproponował zmienioną platformę transakcyjną PekaoBIZNES24. O tym, że był to dobry ruch świadczy jej rosnąca popularność - usprawnia codzienne operacje finansowe i zarządzanie przepływami środków w co drugiej dużej firmie w kraju. Kolejnym narzędziem ułatwiającym zarządzanie pieniędzmi jest uniwersalna platforma Pekao Leasing zapewniająca użytkownikom dostęp do produktów transakcyjnych i leasingowych.

Grupa Generali zgłosiła do konkursu Konto Klienta Generali, które pozwala na elektroniczną komunikację z klientami oraz łatwiejsze zarządzanie pieniędzmi z polisy. Drugie zgłoszone wdrożenie - Portal Sprzedażowy Merkury 2.0 jest elastycznym narzędziem pozwalającym na szybkie modyfikacje istniejących produktów (bez udziału IT) oraz równie szybkie wprowadzanie nowych produktów (time to market). System Windykacyjny DCS służy zaś do zarządzania procesami windykacyjnymi.

ING Bank Śląski S.A. zgłosił Orange Express, czyli aplikację do obsługi detalicznych procesów kredytowych we wszystkich kanałach dystrybucyjnych (multichannel). Dzięki automatycznej decyzji proces udzielania kredytu jest szybszy, a klient nie musi przychodzić do banku kilka razy. ING Księgowość to z kolei aplikacja umożliwiająca świadczenie klientom korporacyjnym usług finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych z wykorzystaniem internetu, bez konieczności bezpośredniego kontaktu osób obsługujących z klientem. Jest to możliwe dzięki zintegrowaniu narzędzi z systemami bankowymi. Bank udostępnia klientom również opłatomat - urządzenie, do którego klienci będą mogli wpłacać pieniądze należne spółdzielniom mieszkaniowym, firmom wodociągowym, energetycznym, na rzecz sądów itp. z możliwością księgowania środków na rachunku klienta w trybie on-line.

Handel i usługi

W kategorii Handel i usługi w finale znalazły się Grupa Allegro Sp. z o.o., Grupa Raben oraz RUCH SA.

Grupa Allegro Sp. z o.o. zgłosiła nowe Data Center, którego utrzymanie jest tańsze niż serwerowi w Niemczech. Drugim poza oszczędnością celem było zaimplementowanie nowoczesnej architektury Data Center pozwalającej na liniową skalowalność infrastruktury z utrzymaniem bezpieczeństwa w przypadku awarii jej poszczególnych elementów. Firma zdecydowała również o przejściu na metodyki Agile, a dokładniej wykorzystanie ram działania Scrum. Celem projektu "Tranzycja do Scrum" było zwiększenie efektywność ciągle rosnącej organizacji. Kolejnym krokiem na drodze obniżania kosztów jest Private Cloud Openstack, czyli łatwo skalowalna i dostępna infrastruktura serwisów Grupy Allegro.

Grupa Raben zgłosiła ePOD - elektroniczne potwierdzenie dostawy towaru. Rozwiązanie umożliwia szybsze uzyskanie informacji o realizacji dostawy, lepsze zaplanowanie transportu, lepszą komunikację z kierowcami i dokumentację dostawy. Firma stosuje również Galloper - narzędzie, które pozwala na usystematyzowanie procesów sprzedaży. Rozwiązanie umożliwia wysyłkę wszystkich ofert w jednym systemie i rejestrację wszystkich procesów obsługi, a także analizę rynku i potrzeb transportowych. System umożliwia obsługę dużych przetargów logistycznych i wspiera "cross-selling". Na poziomie korporacyjnym Grupa Raben zastosowała MIS do sprawozdawczości zarządczej dla wszystkich spółek Grupy Raben.

RUCH SA wdrożył do rozliczeń z wydawcami SAP Media. Rozwiązanie to zastąpiło kilkanaście aplikacji wspierających poprzednio ten proces, często trudnych do zintegrowania i zautomatyzowania. Firma postanowiła również unowocześnić druk dokumentów dostawy prasy, dzięki czemu zużywa mniej papieru i odnotowuje mniej reklamacji. Trudna sytuacja na rynku prasy skłania firmy kolportażowe do stosowania zaawansowanych narzędzi zarządzania asortymentem, który trafia do nich od wydawców. Dlatego RUCH w połowie 2012 roku wprowadził SAP APO (Advanced Planner and Optimizer). Dokładniejsza analiza, a co za tym idzie lepsze przygotowanie tzw. nadziałów oraz centralizacja i optymalizacja zasobów zaangażowanych w ten proces pozwala na kolejne oszczędności.

Służba zdrowia

Spośród placówek ochrony zdrowia Jurorzy wybrali do finału Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach i Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu.

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu zgłosił do konkursu wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej wraz z mobilnym dostępem do dokumentacji. W ramach projektu wdrożono także system identyfikacji pacjenta poprzez opaski zakładane na nadgarstek chorego, które dzięki kodom 2D umożliwiają jednoznaczna identyfikację pacjenta. System informatyczny, nowoczesny, a przede wszystkim najbardziej komplementarny i mobilny, pozwolił na podwyższenie bezpieczeństwa i szybkości przepływu danych medycznych w placówce, ponieważ obejmuje wszystkie obszary pracy szpitala, jak laboratoria czy inne pracownie diagnostyczne. Wszechstronność systemu usprawnia pracę personelu medycznego i administracyjnego, gdyż rozliczanie kosztów odbywa się elektronicznie przy wysokim stopniu kontroli. Moduł zintegrowanego dwukierunkowego systemu monitorowania karetek wpływa na szybkość i dokładność przesyłu danych, a jednocześnie skraca czas reagowania zespołu ratunkowego na zgłoszenie pacjenta. Unikalne na skalę europejską rozwiązanie UniDose, polegające na dystrybucji leków bezpośrednio dla danego pacjenta, a nie na dany oddział, jak do tej pory, jest najbezpieczniejszą formą zarządzania lekami w szpitalu, prowadzącą do dużych oszczędności materiału oraz czasu realizacji zamówienia.

Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach żeby spełnić wymogi nowej ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia wprowadziło system elektronicznej dokumentacji medycznej wraz z dostępem mobilnym. Do konkursu zgłosiło również e-Recepcję wraz e-Portalem Pacjenta, rozwiązania pozwalające na oszczędność czasu i kosztów związanych z dojazdem do szpitala i rezerwowaniem terminu wizyty czy badania. Wdrożenie Ewidencji i Rozliczania Czasu Pracy - modułu zarządzania zasobami ludzkimi (HRM) wymusza planowanie czasu pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, usprawnia proces naliczania płac i wymaga mniejszej liczby wydruków.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu zgłosił do konkursu projekt TeleMedNet realizowany wspólnie z Wojskowym Instytutem Medycznym w Warszawie. Placówki korzystają z medycznej platformy naukowo-diagnostycznej, która umożliwia optymalizację kosztów i lepsze zarządzanie szpitalem. Dolnośląskie e-zdrowie to z kolei projekt, który polega na utworzeniu przez szpitale na Dolnym Śląsku konsorcjum podmiotów leczniczych w celu przygotowania regionu do mających nastąpić zmian w zakresie systemów informatycznych służby zdrowia. We Wrocławiu powstało również Dolnośląskie Centrum Teleradiologii, które pozwoli na obniżenie kosztów i przyspieszenie pracy lekarzy.

Przemysł

W kategorii Przemysł Jury zakwalifikowało do finału: Can-Pack SA , Pratt & Whitney Kalisz i Wojskowe Zakłady Mechaniczne SA.

Can-Pack wdrożył system Elektronicznego Obiegu Faktur EOF, który usprawnił cały proces obiegu dokumentów w firmie, a zarazem umożliwił jego zintegrowanie z funkcjonującym w Can-Pack od ponad 10 lat systemem SAP. Istotnym elementem rozwiązania było wdrożenie elektronicznego archiwum, które zdolne jest współpracować z SAP, a także i z innymi systemami. W Fabryce Puszek Napojowych w Brzesku wdrożono moduł WM do obsługi magazynowej przy pomocy terminali do odczytu kodów kreskowych. Ewidencja w module WM będzie prowadzona z dokładnością do jednostki opakowaniowej (palety), oraz zostanie wdrożona metoda FIFO i/lub LIFO dla wydań magazynowych. Rozwiązanie pozwoli lepiej wykorzystać powierzchnię magazynową, skróci czas przyjęcia i wydania towaru. Ze względu na warunki współpracy handlowej z klientem uruchomiono też komunikację EDI w zakresie dokumentów logistycznych (ORDERS, DESAV). Nietypowym wymaganiem była konieczność dołączenia do komunikatu DESAV kodów SSCC palet załadowanych na samochód.

Pratt & Whitney Kalisz stosuje system Simi DNC do zarządzania cyklem życia programu NC (programów dla obrabiarek sterowanych numerycznie) w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami norm lotniczych. Dzięki temu programy NC są dystrybuowane do sterowania maszyną, a cykl produkcyjny może być skrócony. Firma zdecydowała również o outsourcingu części usług IT do firmy CSC. Dzięki temu sprzęt informatyczny jest wystandaryzowany zgodnie z wymaganiami korporacyjnymi i są zachowane zasady bezpieczeństwa informatycznego. Zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzania informacji służy również zastosowanie karty ofertacyjnej. Zbudowano elektroniczną bazę ofert, co znacznie przyspieszyło przepływ informacji i wyeliminowało obieg dokumentów papierowych.

Wojskowe Zakłady Mechaniczne S.A. zgłosiły do konkursu Shared Services DataCenter. Nowe środowisko oraz możliwości szybkiego dostarczania pozwoliły na skrócenie czasu testów prototypów wozów bojowych o 30%. Zastosowane podejście oraz wykorzystane TIER w Shared Services Data Center zapewniły optymalne i efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów IT. Dzięki zastosowanej automatyzacji procesów biznesowych i IT możliwe jest zwiększenie produkcji o 25%. Dzięki zastosowaniu infrastruktury Blade przedsiębiorstwo ma nową architekturę korporacyjną. WZM korzysta również z usług przetwarzania w prywatnej chmurze z wykorzystaniem wirtualizacji. Rozwiązanie to zapewnia zachowanie ciągłości produkcji i serwisowania.

Sektor publiczny

W Sektorze publicznym do finału trafiły: Urząd Miasta Szczecin, Urząd Miejski w Zabrzu, oraz Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki.

Urząd Miasta Szczecin zgłosił do konkursu Portal Edukacyjny. Realizacja projektu była konsekwencją działań związanych z informatyzacją procesów zarządzania szczecińską oświatą. Zastosowano wcześniej systemy do wspomagania procesu naboru na wszystkich szczeblach edukacji oraz planowanie finansowo-organizacyjne (m.in. arkusz organizacyjny). Zaszła potrzeba integracji i wdrożenia kolejnych aplikacji do zarządzania oświatą i szkołami. Innowacją miały być narzędzia do uatrakcyjnienia procesu nauczania z wykorzystaniem treści elektronicznych i elementów społecznościowych. Wykorzystanie funduszy unijnych pozwoliło na zrealizowanie projektu w dużej skali. Portal Bezpieczni Razem służy informowania o wszystkich aspektach bezpieczeństwa w mieście. Szczecin rozbudowuje stale infrastrukturę służącą do realizacji projektów e-administracji. Ponieważ uczestniczy w nich bardzo duża liczba jednostek miasta (zwłaszcza oświatowych) niezbędna jest sprawna i pewna miejska sieć szerokopasmowa do łączności między instytucjami oraz punkty dostępu do internetu.

Urząd Miejski w Zabrzu wdrożył kompleksowy system obiegu dokumentów w Gminie Zabrze w powiązaniu z platformą SEKAP w Urzędzie Miejskim: KSOD - SEKAP UM. Dzięki temu mieszkańcy mogą więcej spraw załatwić drogą elektroniczną, zyskają też bezpłatny dostęp do podpisu elektronicznego. Urzędnikom z kolei system pozwala na szybszą wymianę informacji między komórkami Urzędu Miejskiego, integrację systemu obiegu dokumentów oraz poprawę efektywności pracy administracji poprzez skrócenie procedur.

Drugi ze zgłoszonych projektów to SIoT - System Informacji o Terenie dla miasta Zabrze. System umożliwia pozyskiwanie i gromadzenie szeroko rozumianych danych przestrzennych i opisowych, zarządzanie tymi danymi oraz ich redystrybucję. W postaci zintegrowanej dane mogą trafić, zarówno do użytkowników wewnątrz urzędu - za pomocą sieci lokalnej, jak i do innych użytkowników: jednostek organizacyjnych urzędu, spółek gminy, mieszkańców, turystów, podmiotów gospodarczych, potencjalnych inwestorów, czy innych instytucji - z wykorzystaniem internetu. Mapa Aktywności Lokalnej to z kolei serwis internetowy służący informowaniu i pobudzaniu różnych działań w dziedzinie kultury, oświaty, czy pomocy społecznej. W ramach MAL utworzona została Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych - internetowy zbiór danych o podmiotach trzeciego sektora, mających siedzibę na terenie Zabrza.

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zgłosiła ogólnopolski projekt IT Szkoła. Projekt IT Szkoła ma charakter działań określanych mianem outreach, polegających na wyjściu szkoły wyższej do szkół ponadgimnazjalnych z ofertą działań merytorycznych, mających na celu wzbogacenie kształcenia informatycznego w szkołach z myślą o przyszłych edukacyjnych i zawodowych karierach uczniów w dziedzinach informatycznych i pokrewnych z informatyką. Projekt jest realizowany wspólnie z innymi 10 uczelniami, partnerem programu jest Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa (NASK). Drugi ze zgłoszonych projektów to Platforma e-WWSI konsolidująca systemy i usługi działające na rzecz uczelni.

Sektor użyteczności publicznej

Uznanie Jury zyskały dwie firmy reprezentujące Sektor użyteczności publicznej - Koleje Mazowieckie KM sp. z o. o. oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA zmodernizowały system zdalnego odczytu danych pomiarowych energii elektrycznej, żeby zapewnić dostępność tych danych i możliwość obsługi nowoczesnych liczników energii. Drugi zgłoszony projekt - Ochrona danych i prywatności w Smart Grid służy wypracowaniu skutecznych metod wprowadzenia na rynek energii nowoczesnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, zapewniających ekonomiczne i bezpieczne zaopatrzenie odbiorców w energię elektryczną. Przedsiębiorstwo wprowadziło nowe zasady wyznaczania i rozliczania wymiany nieplanowej na połączeniach synchronicznych ENTSO-E RGCE (Regional Group Continental Europe) zgodnie z wytycznymi określonymi w dokumencie "RG CE Accounting and Settlement Process Implementation Guide".

Koleje Mazowieckie KM sp. z o. o. wprowadziły Rozkład KM - rozwiązanie informatyczne wspomagające zarządzanie zmianą rozkładów jazdy i ich dystrybucję. Żeby usprawnić sprzedaż i kontrolę biletów przewoźnik wyposażył kierowników pociągów w mobilne terminale. Zgłoszone również do konkursu wdrożenie elektronicznych liczników energii na taborze służy z kolei optymalizacji kosztów zużycia energii trakcyjnej, stanowiącej jedno z głównych źródeł kosztów spółki.

W tym roku oceny kilkudziesięciu zgłoszeń konkursowych podjęli się: Leszek Maśniak - Executive Partner w firmie Gartner, Tomasz Bitner - Redaktor Naczelny Computerworld Polska, Tomasz Bejm - partner zarządzający Grupą Doradztwa Technologicznego PwC Polska, Sebastian Christow dyrektor Departamentu Gospodarki Elektronicznej Ministerstwa Gospodarki oraz Aleksander Poniewierski, partner w Ernst&Young.

Zapraszamy serdecznie na Kongres Lider Informatyki 2013.

IT zmienia strategie biznesu.

26 września, Warszawa, hotel Intercontinental, ul. Emilii Plater 49

CIO, członkowie zarządów, top menedżerowie, przedstawiciele branży IT będą dyskutować o tym, w jaki sposób technologie biznesowe wpływają na sukces nowoczesnej firmy.

Program ramowy:

http://www.computerworld.pl/konferencja/liderinformatyki2013/program_ramowy

O Kongresie:

http://www.computerworld.pl/konferencja/liderinformatyki2013

Zapraszamy także na uroczystą Galę Lider Informatyki 2013, podczas której poznamy rozstrzygnięcie 17. edycji konkursu organizowanego przez redakcję magazynu Computerworld.

26 września, godz. 18.30, Warszawa, Teatr Palladium, ul. Złota 9,


TOP 200
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy