Energa S.A pod nowym zarządem

  • (pw),

28 kwietnia 2015 roku Rada Nadzorcza Energi dokonała wyboru zarządu spółki IV kadencji. W nowym zarządzie nie znalazł się żaden z dotychczasowych członków zarządu spółki.

Andrzej Marian Tersa, nowy Prezes ENERGA S.A.

Andrzej Marian Tersa, nowy Prezes ENERGA S.A.

Rada Nadzorcza Energi SA zakończyła 28 kwietnia 2015 roku postępowanie kwalifikacyjne na członków zarządu spółki IV kadencji i powołała następujące osoby:

Pana Andrzeja Mariana Tersę, powierzając mu pełnienie funkcji prezesa Zarządu Energi SA

Pana Seweryna Piotra Kędrę, powierzając mu pełnienie funkcji wiceprezesa Zarządu Energi SA ds. finansowych

Panią Jolantę Marię Szydłowską, powierzając jej pełnienie funkcji wiceprezesa Zarządu Energi SA ds. korporacyjnych.

Rada uznała, iż powołane osoby posiadają wiedzę, kwalifikacje oraz predyspozycje w zakresie niezbędnym do zajmowania powierzonych stanowisk.

Rada Nadzorcza postanowiła zakończyć postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii Rozwoju bez rozstrzygnięcia.

Rynki finansowe przyjęły zmianę zarządu spadkiem notowań akcji. Dotychczasowy zarząd spółki był dobrze oceniany przez rynek i całkowite zmiany w składzie zarządu są dużym zaskoczeniem. Może mieć związek z planowaną przez rząd konsolidacją branży energetycznej, którym dotychczasowy zarząd mógł być niechętny. Dotychczas Energą kierował zarząd w składzie: Mirosław Bieliński - prezes oraz Roman Szyszko - wiceprezes ds. finansowych i Wojciech Topolnicki - wiceprezes ds. strategii rozwoju.

Nowy prezes Energii, Andrzej Tersa, był wcześniej wiceprezesem spółki PGE Energia Odnawialna. Z zawodu inżynier elektroenergetyk, absolwent Politechniki Gdańskiej (1975). Od 1969 roku pracownik dzisiejszej grupy Energa. W 2000 roku przeniesiony do Zakładu Elektrowni Wodnych w Straszynie, który przekształcił w 2003 roku w spółkę. W latach 2003–2013 prezes zarządu spółki Energa Hydro, kierujący kolejnymi przejęciami i konsolidacjami aktywów wodnych w Grupie Energa. Od czerwca do sierpnia 2013 roku wiceprezes zarządu tej spółki. Od maja 2014 r. był wiceprezesem PGE Energia Odnawialna.