Elitarne blachy

Spółka Aluminium Konin należy do Grupy Kapitałowej Impexmetal, w której skład wchodzi siedemdziesiąt firm, krajowych i zagranicznych, głównie z sektora metali nieżelaznych. Jej czołowym inwestorem jest Roman Karkosik, zaliczany do dziesięciu najbogatszych Polaków.

Spółka Aluminium Konin należy do Grupy Kapitałowej Impexmetal, w której skład wchodzi siedemdziesiąt firm, krajowych i zagranicznych, głównie z sektora metali nieżelaznych. Jej czołowym inwestorem jest Roman Karkosik, zaliczany do dziesięciu najbogatszych Polaków.

Elitarne blachy

Aluminium Konin Impexmetal SA (AKI) jest największym polskim producentem blach i taśm z aluminium oraz jego stopów, a także jedynym w Polsce producentem aluminium hutniczego. Sprzedaje rocznie ponad 75.000 ton wyrobów walcowanych.

Elitarne blachy

AKI dostarcza wyroby przedsiębiorstwom reprezentującym wiele branż, głównie opakowaniową, transportową i budowlaną. Jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się producentów wyrobów walcowanych w Europie Środkowej. Połowa produkcji spółki trafia na rynki zagraniczne, głównie europejskie.

Elitarne blachy

Podstawowymi produktami Aluminium Konin Impexmetal SA są wyroby walcowane, obejmujące blachy i taśmy z aluminium oraz jego stopów w wielu asortymentach. Spółka specjalizuje się w produktach odpowiadających indywidualnym wymaganiom klientów; należą do nich: taśmy i blachy cienkie (do produkcji opakowań oraz żaluzji okiennych); taśmy i blachy zimnowalcowane; blachy żeberkowe (wykorzystywane w konstrukcji podłóg); blachy wzorkowane (elementy dekoracyjne w budownictwie); blachy i taśmy do głębokiego tłoczenia.

Elitarne blachy

Obecnie realizowany program inwestycyjny o wartości ponad 200 mln zł pozwoli na zwiększenie mocy wytwórczych do ok. 100 tys. ton rocznie, w tym na potrojenie zdolności wytwórczych wyrobów cienkich oraz na dostosowanie parku maszynowego przedsiębiorstwa do zmieniających się potrzeb rynkowych i rosnących wymagań klientów. Dzięki zainstalowaniu nowych urządzeń oraz przeprowadzeniu modernizacji znacznej części parku maszynowego huta zwiększyła swoje moce produkcyjne z 45 tys. ton w 1996 r. do 80 tys. ton wyrobów walcowanych w 2002 r.

Elitarne blachy

Podjęte działania inwestycyjne umożliwiły także poprawę jakości wyrobów huty i poszerzenie asortymentu. Program modernizacyjny, który zakończony zostanie w tym roku, jest konsekwencją przyjętej przez spółkę strategii zakładającej: zmianę struktury sprzedaży, wzrost udziału wyrobów o wysokiej wartości dodanej, zwiększenie udziału w sprzedaży odbiorców ostatecznych, a także poprawę jakości wyrobów i rozszerzenie asortymentu. Po zakończeniu programu inwestycyjnego Zarząd Aluminium Konin – Impexmetal SA spodziewa się istotnego wzrostu poziomu zysku netto.