Elektroniczne metki w łańcuchach dostaw

Wal-Mart zobowiązało swoich największych dostawców do implementacji kodów RFID w dostarczanych opakowaniach zbiorczych. Dla firmy, której pracownicy rocznie sczytują kody z ponad 5 mld opakowań, nawet minimalne ograniczenie czasu potrzebnego na dokonanie tej operacji oznacza wielomilionowe oszczędności.

Coraz częściej firmy decydują się na umieszczanie responderów ma pojedynczych produktach, nie tylko na tych wartościowych. Niedawno sieć handlowa Tesco zdecydowała się umieszczać tagi na opakowaniach z dostawą mleka.

Testy firmach logistycznych

Nad projektami wykorzystującymi technologię RFID pracują od kilku lat również najwięksi światowi przewoźnicy i firmy logistyczne. RFID zainteresowały się linie lotnicze Delta Airlines, które elektronicznymi metkami oznaczają bagaże podróżnych, co ma wyeliminować ryzyko ich zagubienia. Według danych firmy problem dotyczy jedynie ok. 1% bagaży, ale rocznie kosztuje to Delta Airlines ok. 100 mln USD.

Pilotażowe projekty prowadzi także FedEx, jeden z czołowych integratorów usług logistycznych na świecie. Cześć pracowników firmy nie musi nosić ze sobą kluczyków do samochodu. Ich funkcję spełnia chip zaszyty w specjalnych opaskach noszonych przez kurierów na nadgarstkach. Dzięki temu możliwe jest otwarcie zamków i odblokowanie zapłonu bez używania kluczyka. W razie zgubienia opaski, jej kod dostępu jest niezwłocznie unieważniany przez centralę firmy. Pilotażowe wdrożenie objęło do tej pory 200 furgonetek FedEx. Podobne rozwiązania na szerszą skalę zaczynają być stosowane przez niektórych europejskich producentów samochodów. Z kolei TNT również zainicjowało testy technologii RFID w różnorodnych obszarach łańcucha dostaw - od logistyki wewnętrznej i magazynowania do dystrybucji międzynarodowej. Celem testów było określenie najlepszych konfiguracji systemu RFID, sprawdzenie ich podczas rzeczywistych operacji i ocena potencjału technologii. TNT ściśle współpracowało m.in. z podmiotem reprezentującym branżę motoryzacyjną z USA - projekt realizowany był w jednym z głównych ośrodków produkcyjnych tej firmy. Zastosowanie RFID spowodowało szybsze i dokładniejsze skanowanie towaru, co wpłynęło na skrócenie dostaw, uproszczenie procesów i znaczne zmniejszenie błędów w identyfikacji. Szczególnie istotne efekty uzyskano w przypadku linii produkcyjnej, niezwykle wrażliwej na terminowe dostawy - RFID przyczyniło się do obniżenia prawdopodobieństwa wystąpienia kosztownych błędów. Firma przeprowadziła również testy dla branży przemysłowej.

Inny światowy integrator z branży usług logistycznych - DHL - rozwinął nowatorską technologię monitorowania transportu, przeznaczoną dla przemysłu farmaceutycznego. Opiera się ona na wykorzystaniu etykiety RFID z czujnikiem, pozwalającej na kontrolowanie i dokumentowanie temperatury towarów podczas całego transportu. Dane z pomiarów będą dostępne dla każdego punktu odczytu, a nadawcy i odbiorcy będą mogli w każdej chwili sprawdzić, jaki jest stan produktu. DHL opracował etykietę z czujnikiem przy współpracy z IBM i firmami farmaceutycznymi. Wprowadzenie nowego rozwiązania poprzedziły testy przeprowadzone wspólnie z klientem z branży farmaceutycznej. Obecnie jest ona z powodzeniem wprowadzana do użycia w transporcie morskim materiałów diagnostycznych i szczepionek.

Warto tutaj dodać, że polski odział DHL Express stosuje technologię RFID przy detekcji tacek na linii sortującej w Łodzi. Firma ma w planach zainstalowanie rozwiązania w sortowniach w Warszawie, Poznaniu i Zabrzu.

Schenker prowadzi również od kilku lat aktywne prace nad rozwiązaniami wykorzystującymi technologię RFID. Większość przeprowadzonych do tej pory testów związana była z logistyką magazynowania, ze śledzeniem różnego rodzaju zasobów wykorzystywanych w zamkniętych łańcuchach dostaw, np. naczep, kontenerów, pojemników. Ostatnim uruchomionym projektem jest monitorowanie kontenerów na trasie Hamburg - Hongkong. Projekt ten oprócz samego śledzenia drogi kontenera i skojarzonych z nim przesyłek, obejmuje również wykorzystanie RFID w e-plombach, które rejestrują każde otwarcie i zamknięcie drzwi kontenera.

Grupa GLS, firma z tej samej branży, prowadzi badania, w ramach których testowane są różne etapy procesów logistycznych z zastosowaniem RFID, np. przy kontroli ruchu samochodów liniowych, tj. zgłoszenia ich przyjazdu i wyjazdu przy użyciu tagów na kontenerach transportujących paczki.

Oczekiwanie wartości

Klaus Conrad, prezes zarządu, GLS Poland

Kiedy i jak inwestować w technologię RFID, to przede wszystkim kwestia wiążącej się z tym wartości dodanej, jaką chce się osiągnąć, oraz potencjału racjonalizatorskiego. Ze względu na wysokie koszty tej technologii obecnie nie stanowi ona wartości dla naszych klientów. Dlatego GLS stawia teraz na dwuwymiarowy kod (Matrix Code), który zawiera więcej informacji niż dotychczas stosowane jednowymiarowe kody paskowe. Przez to obsługa paczek staje się bardziej efektywna - z korzyścią dla klienta.

Obietnica optymalizacji

Piotr Halamski, p.o. dyrektor sortowni w Głuchowie, DHL Express (Poland)

RFID to obiecująca technologia, umożliwiająca optymalizację procesów logistycznych, w szczególności skrócenie czasu "nieproduktywnego" (np. czasu wydruku dokumentów, czy też szeregu procesów kontrolnych, które dziś w dużej mierze oparte są na indywidualnym skanowaniu etykiet z kodami kreskowymi). Inaczej mówiąc, RFID jest technologią, która daje możliwość zmniejszenia pracochłon-ności i skali błędów oraz obniżenia kosztów. Oprócz eliminacji czynności kontrolnych i skrócenia czasu RFID udoskonala śledzenie przesyłki w ramach łańcucha dostaw, co przynosi korzyści zarówno klientowi, jak i firmie logistycznej. Dodatkowo klient będzie mógł uzupełniać informację zapisaną w tagu w dowolnym miejscu w ramach łańcucha dostaw - od producenta, poprzez pośrednika, do sprzedawcy końcowego produktu - co nie jest możliwe w przypadku etykiet z kodem kreskowym ("papierowych"). Obecnie dopisywanie tych informacji wiąże się z dodrukiem dokumentów oraz etykiet. RFID pozwala firmie śledzić przepływ kontenerów firmowych, takich jak: pojemniki, rollkontenery, samochody itp.,co umożliwia wyeliminowanie skanowania kontenera w różnych miejscach sieci.