Efektywne zarządzanie wiedzą

Czy opłaca się inwestować w zarządzanie wiedzą w czasach dekoniunktury, kiedy liczy się każda zaoszczędzona złotówka? Jeśli rozważamy kwestie rozwoju zarządzania wiedzą pod kątem inwestycji w zakup i wdrożenie nowych przełomowych narzędzi informatycznych, to odpowiedź powinna brzmieć: nie.

Jeśli rozważając powyższą kwestię, zmienimy punkt widzenia i będziemy gotowi podjąć wysiłek, aby wykorzystać zarządzanie wiedzą do obniżenia kosztów podejmowanych działań, zwiększenia skuteczności pozyskiwania kontraktów itp., może się okazać, że takie działania niekoniecznie pociągają za sobą duże nakłady finansowe. Inwestycje w narzędzia to jednak tylko jeden z elementów. Najważniejszym jest wypracowanie właściwej strategii zarządzania wiedzą. Warto więc zacząć od zastanowienia się nad kluczowymi kwestiami z tego obszaru. Jaki jest cel gromadzenia wiedzy i zarządzania? Jakie korzyści biznesowe chcemy osiągnąć i w których częściach organizacji i obszarach jej działalności może to przynieść największe korzyści? Jak stworzyć lub zmodyfikować systemy motywacyjne, aby wspierały i promowały gromadzenie wiedzy i dzielenie się nią?

Droga do szybkich decyzji

Nie można mówić o zarządzaniu wiedzą w oderwaniu od zasobów, jakie już zostały zgromadzone w firmowych zbiorach danych. Wiadomo przecież, że nie wszystkie dane niosą wartość informacyjną i nie wszystkie informacje umożliwiają uzyskanie wiedzy. Zarządzanie wiedzą jest zatem powiązane z zarządzaniem informacją wewnątrz firmy, a to z kolei jest związane z jakością zbieranych danych i ich porządkowaniem. W dużych organizacjach, posiadających wiele, nie zawsze zintegrowanych systemów wspierających działalność biznesową może być bardzo trudno wdrożyć podstawy zarządzania wiedzą. Często należy najpierw przeprowadzić proces podniesienia jakości danych, zintegrować pewne systemy lub wesprzeć się narzędziami klasy Business Intelligence. W niektórych przypadkach uzasadnione jest nawet bezpośrednie utożsamianie tych dwóch narzędzi. Ma to np. miejsce w organizacjach, gdzie znaczna część danych biznesowych przechowywana jest w hurtowniach danych, a inteligentna analiza tych zasobów i ich zobrazowanie prowadzą do powstania nowej jakości - wiedzy, która umożliwia podejmowanie lepszych decyzji w krótszym czasie. Temu służy kategoryzowanie wiedzy, określenie miejsca i sposobu jej gromadzenia, wykorzystywania i modyfikowania. Żyjemy w czasach, gdy na podjęcie decyzji (zwłaszcza operacyjnych i taktycznych) mamy niewielką ilość czasu, dlatego optymalnym rozwiązaniem jest korzystanie z wiedzy już pozyskanej. Warto zatem pamiętać, że aby podnieść efektywność wykorzystywania zgromadzonych informacji, nie potrzeba intensywnych nakładów inwestycyjnych - wystarczy przeszkolić pracowników w jej eksploatacji.

Zobacz również: