Edward Szlęk prezesem Jastrzębskiej Spółki Węglowej

  • (pw),

20 kwietnia 2015 roku Rada Nadzorcza JSW SA jednogłośnie podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 27 kwietnia Pana Edwarda Szlęka na stanowisko Prezesa Zarządu JSW.

Edward Szlęk prezesem Jastrzębskiej Spółki Węglowej

Edward Szlęk prezesem JSW

Pan Edward Szlęk jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od początku pracy zawodowej związany z branżą stalową, chemiczną i koksowniczą.

Absolwent podyplomowych studiów informatycznych na AGH i studium w zakresie zarządzania ukończonego w Towarzystwie Naukowym Organizacji i Kierownictwa.. Uczestnik wielu staży technicznych i organizacyjnych w czołowych europejskich firmach. Jego szczególne zainteresowanie to poszukiwanie synergii w zarządzaniu grupami kapitałowym i osiąganiu pozycji lidera kosztowego.

Od 1990 roku zajmował się zarządzaniem, rozwojem i restrukturyzacją firm o istotnym znaczeniu dla polskiej gospodarki.

Przeprowadził skuteczną restrukturyzację takich firm, jak Huta „Zawiercie” S.A., Stalexport S.A., Zakłady Chemiczne „Alwernia” S.A. Wszystkie te firmy działały w ramach grup kapitałowych obecnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.. Od 2007 roku zarządzał największą spółką przetwórczą JSW S.A. - Koksownią Przyjaźń. W ostatnich dwóch latach zajmował się integracją Koksowni Przyjaźń i Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze”, doprowadzając do utworzenia spółki JSW KOKS S.A., która zarządza czterema zakładami koksowniczymi i przetwarza ponad 5 mln ton węgla rocznie, skutecznie konkurując na europejskim i światowym rynku koksu. Doprowadził w ten sposób do finału proces tworzenia w ramach JSW, grupy węglowo-koksowej.