Dział IT podlega CFO w co drugiej firmie

Jak wynika z badania "Globalny Barometr Dyrektorów Finansowych 2012", przeprowadzonego przez firmę Michael Page International, niemal pięciu na dziesięciu dyrektorów finansowych odpowiada także za dział IT.

Dyrektorzy Finansowi mają szeroki zakres obowiązków Oprócz klasycznych funkcji finansowych, CFO są często odpowiedzialni również za inne obszary. 89% ankietowanych stwierdza, że pełni dodatkowe obowiązki poza działem finansowym. Siedmiu na dziesięciu dyrektorów jest dodatkowo odpowiedzialnych za działy administracyjne, a prawie pięciu na dziesięciu za Dział Prawny i Dział IT.

Autorzy raportu twierdzą, że można zaobserwować prawidłowość, według której im większa firma, tym częściej odpowiedzialność CFO koncentruje się na jego klasycznych zadaniach. Natomiast w firmach małych, zatrudniających mniej niż 100 osób, 94% dyrektorów jest dodatkowo odpowiedzialnych za inny dział. Ten udział zmniejsza się do 78% w firmach zatrudniających ponad 5 tys. pracowników.

Zobacz również:

  • Wizerunkowe fundusze

Niemal ośmiu na dziesięciu dyrektorów finansowych w dużych firmach nadzoruje równolegle inne obszary działalności biznesowej. Połowa ankietowanych w dużych firmach wykonuje obowiązki administracyjne, a 36% z nich odpowiada za dział IT.

Dyrektorzy Finansowi na całym świecie określają optymalizację procesów i kosztów jako najważniejsze projekty dla swoich firm w roku 2012. Podczas gdy optymalizacja procesów jest priorytetem w Ameryce Południowej, Ameryce Północnej i w Europie, redukcja kosztów jest postrzegana jako najważniejsza w Azji i regionie Pacyfiku. Tym samym, różnice regionalne są zaskakująco małe. Europejski Barometr Dyrektorów Finansowych 2011 dotyczył nieco innej listy projektów. W tym czasie, badani z Europy kładli największy nacisk na poprawę procesów zaopatrzenia, wdrażanie systemów informatycznych i planowanie zasobów przedsiębiorstwa.

W tym roku redukcja kosztów stałych jest znacznie ważniejsza dla przedsiębiorstw europejskich, niż dla firm w innych regionach. Spośród ankietowanych w Europie, 41% postrzega to jako szczególnie ważny projekt na rok 2012, natomiast w Ameryce Północnej tylko 27% uważa, że kwestia kosztów stałych ma duże znaczenie. Zmniejszenie kosztów stałych to priorytetowe założenie firm, głównie z sektora publicznego oraz produkcji przemysłowej. Procesy optymalizacji kosztów stają się ważniejsze wraz ze wzrostem wielkości firmy. Spośród Dyrektorów Finansowych w małych przedsiębiorstwach, 63% wymienia optymalizację kosztów jako jeden z najważniejszych projektów w bieżącym roku. Wraz ze wzrostem liczby pracowników, wzrasta również odsetek zwolenników redukcji kosztów. W firmach liczących ponad 5 tys. osób, 71% ankietowanych wymienia to działanie jako najważniejsze.

W tym roku w badaniu "Globalny Barometr Dyrektorów Finansowych 2012" udział wzięło 4 388 dyrektorów finansowych z całego świata. Pytania dotyczyły ich wyzwań zawodowych, kwalifikacji i możliwości rozwoju.

Poprosiliśmy eksperta polskiego oddziału Michael Page International o skomentowanie wyników badania.

Paweł Wierzbicki, Michael Page International

Paweł Wierzbicki, Michael Page International

CFO w niemal połowie firm są odpowiedzialni za dział IT - w jaki sposób do tego podchodzą, czy starają się w związku z tym pogłębić swoją wiedzę na temat technologii, w jaki sposób oceniają efektywność działu IT?

Paweł Wierzbicki, Executive Manager w firmie doradztwa personalnego Michael Page International Poland:

CFO nie są i nie będą ekspertami IT. Natomiast dla każdego CFO z pewnością bardzo ważna jest efektywność działu finansowego, która w obecnych czasach zależy, między innymi, od zaawansowania technologicznego systemów używanych w firmie. Dlatego też CFO śledzą trendy rynkowe i poszerzają swoją wiedzę w obszarze rozwoju oprogramowania. Natomiast jeżeli chodzi o urządzenia to raczej nie zagłębiają się oni w tajniki hardware’u, a raczej starają się korzystać z doradztwa pracowników, czy też polegać na rekomendacjach firm lub konsultantów zewnętrznych współpracujących z firmą w ramach outsourcingu. Poszerzenie wiedzy na temat rozwiązań technologicznych zależy moim zdaniem przede wszystkim od indywidualnych predyspozycji i zainteresowań poszczególnych osób.

Optymalizacja kosztów jest w tym roku priorytetem dla europejskich CIO. Czy można wyróżnić jakieś trendy w podejściu do optymalizacji (redukcja zatrudnienia, renegocjacje umów z dostawcami, outsourcing etc)?

Barometr CFO 2012 Michael Page pokazał, że jeden z obszarów, w jakich CFO chcą się rozwijać to zarządzanie zespołem. Wynika to z faktu, że wśród najważniejszych czynników, którymi menadżerowie będą starać się zatrzymać najbardziej wartościowych pracowników w firmie są: dobra atmosfera pracy, umiejętne zarządzanie zespołem oraz szkolenia. Podwyżki znajdują się dopiero na czwartym miejscu. To co wydaje się pewne to, że w tym roku na podwyżki wynagrodzeń nie należy liczyć, a z całą pewnością nie będą one stosowane w takiej skali jak w latach poprzednich. Co do bonusów np. dla handlowców, to również będą one mniejsze chociażby z uwagi na mniejszą sprzedaż. Jeżeli chodzi o zatrudnienie to moim zdaniem tegoroczne redukcje będą dotyczyć wyłącznie tych firm, w których będzie to konieczne. Nie przewiduję powtórki scenariusza z 2009 r. kiedy to wiele firm zwalniało pracowników nawet wówczas gdy nie wymagały tego względy biznesowe. Z całą pewnością kolejnym obszarem do optymalizacji kosztów będą renegocjacje umów z dostawcami i podwykonawcami. Może to polegać zarówno na zmianie dostawców, jak i wyborze towarów z niższej "półki". Firmy będą również korzystać z outsourcingu usług, który jest szczególnie popularny w przypadku IT - drugim najbardziej popularnym obszarem outsourcingu w Polsce jest natomiast księgowość. Oznacza to, że w naszym kraju nadal będą się bardzo szybko rozwijać centra usług wspólnych, które pozwalają na optymalizację procesów biznesowych zarówno w obszarze IT, księgowości oraz obsługi klienta.