Dział IT podlega CFO w co drugiej firmie

Jak wynika z badania "Globalny Barometr Dyrektorów Finansowych 2012", przeprowadzonego przez firmę Michael Page International, niemal pięciu na dziesięciu dyrektorów finansowych odpowiada także za dział IT.

Dział IT podlega CFO w co drugiej firmie

Dyrektorzy Finansowi mają szeroki zakres obowiązków Oprócz klasycznych funkcji finansowych, CFO są często odpowiedzialni również za inne obszary. 89% ankietowanych stwierdza, że pełni dodatkowe obowiązki poza działem finansowym. Siedmiu na dziesięciu dyrektorów jest dodatkowo odpowiedzialnych za działy administracyjne, a prawie pięciu na dziesięciu za Dział Prawny i Dział IT.

Autorzy raportu twierdzą, że można zaobserwować prawidłowość, według której im większa firma, tym częściej odpowiedzialność CFO koncentruje się na jego klasycznych zadaniach. Natomiast w firmach małych, zatrudniających mniej niż 100 osób, 94% dyrektorów jest dodatkowo odpowiedzialnych za inny dział. Ten udział zmniejsza się do 78% w firmach zatrudniających ponad 5 tys. pracowników.

Niemal ośmiu na dziesięciu dyrektorów finansowych w dużych firmach nadzoruje równolegle inne obszary działalności biznesowej. Połowa ankietowanych w dużych firmach wykonuje obowiązki administracyjne, a 36% z nich odpowiada za dział IT.

Dyrektorzy Finansowi na całym świecie określają optymalizację procesów i kosztów jako najważniejsze projekty dla swoich firm w roku 2012. Podczas gdy optymalizacja procesów jest priorytetem w Ameryce Południowej, Ameryce Północnej i w Europie, redukcja kosztów jest postrzegana jako najważniejsza w Azji i regionie Pacyfiku. Tym samym, różnice regionalne są zaskakująco małe. Europejski Barometr Dyrektorów Finansowych 2011 dotyczył nieco innej listy projektów. W tym czasie, badani z Europy kładli największy nacisk na poprawę procesów zaopatrzenia, wdrażanie systemów informatycznych i planowanie zasobów przedsiębiorstwa.

W tym roku redukcja kosztów stałych jest znacznie ważniejsza dla przedsiębiorstw europejskich, niż dla firm w innych regionach. Spośród ankietowanych w Europie, 41% postrzega to jako szczególnie ważny projekt na rok 2012, natomiast w Ameryce Północnej tylko 27% uważa, że kwestia kosztów stałych ma duże znaczenie. Zmniejszenie kosztów stałych to priorytetowe założenie firm, głównie z sektora publicznego oraz produkcji przemysłowej. Procesy optymalizacji kosztów stają się ważniejsze wraz ze wzrostem wielkości firmy. Spośród Dyrektorów Finansowych w małych przedsiębiorstwach, 63% wymienia optymalizację kosztów jako jeden z najważniejszych projektów w bieżącym roku. Wraz ze wzrostem liczby pracowników, wzrasta również odsetek zwolenników redukcji kosztów. W firmach liczących ponad 5 tys. osób, 71% ankietowanych wymienia to działanie jako najważniejsze.

W tym roku w badaniu "Globalny Barometr Dyrektorów Finansowych 2012" udział wzięło 4 388 dyrektorów finansowych z całego świata. Pytania dotyczyły ich wyzwań zawodowych, kwalifikacji i możliwości rozwoju.

Poprosiliśmy eksperta polskiego oddziału Michael Page International o skomentowanie wyników badania.

Dział IT podlega CFO w co drugiej firmie

Paweł Wierzbicki, Michael Page International

CFO w niemal połowie firm są odpowiedzialni za dział IT - w jaki sposób do tego podchodzą, czy starają się w związku z tym pogłębić swoją wiedzę na temat technologii, w jaki sposób oceniają efektywność działu IT?

Paweł Wierzbicki, Executive Manager w firmie doradztwa personalnego Michael Page International Poland:

CFO nie są i nie będą ekspertami IT. Natomiast dla każdego CFO z pewnością bardzo ważna jest efektywność działu finansowego, która w obecnych czasach zależy, między innymi, od zaawansowania technologicznego systemów używanych w firmie. Dlatego też CFO śledzą trendy rynkowe i poszerzają swoją wiedzę w obszarze rozwoju oprogramowania. Natomiast jeżeli chodzi o urządzenia to raczej nie zagłębiają się oni w tajniki hardware’u, a raczej starają się korzystać z doradztwa pracowników, czy też polegać na rekomendacjach firm lub konsultantów zewnętrznych współpracujących z firmą w ramach outsourcingu. Poszerzenie wiedzy na temat rozwiązań technologicznych zależy moim zdaniem przede wszystkim od indywidualnych predyspozycji i zainteresowań poszczególnych osób.

Optymalizacja kosztów jest w tym roku priorytetem dla europejskich CIO. Czy można wyróżnić jakieś trendy w podejściu do optymalizacji (redukcja zatrudnienia, renegocjacje umów z dostawcami, outsourcing etc)?

Barometr CFO 2012 Michael Page pokazał, że jeden z obszarów, w jakich CFO chcą się rozwijać to zarządzanie zespołem. Wynika to z faktu, że wśród najważniejszych czynników, którymi menadżerowie będą starać się zatrzymać najbardziej wartościowych pracowników w firmie są: dobra atmosfera pracy, umiejętne zarządzanie zespołem oraz szkolenia. Podwyżki znajdują się dopiero na czwartym miejscu. To co wydaje się pewne to, że w tym roku na podwyżki wynagrodzeń nie należy liczyć, a z całą pewnością nie będą one stosowane w takiej skali jak w latach poprzednich. Co do bonusów np. dla handlowców, to również będą one mniejsze chociażby z uwagi na mniejszą sprzedaż. Jeżeli chodzi o zatrudnienie to moim zdaniem tegoroczne redukcje będą dotyczyć wyłącznie tych firm, w których będzie to konieczne. Nie przewiduję powtórki scenariusza z 2009 r. kiedy to wiele firm zwalniało pracowników nawet wówczas gdy nie wymagały tego względy biznesowe. Z całą pewnością kolejnym obszarem do optymalizacji kosztów będą renegocjacje umów z dostawcami i podwykonawcami. Może to polegać zarówno na zmianie dostawców, jak i wyborze towarów z niższej "półki". Firmy będą również korzystać z outsourcingu usług, który jest szczególnie popularny w przypadku IT - drugim najbardziej popularnym obszarem outsourcingu w Polsce jest natomiast księgowość. Oznacza to, że w naszym kraju nadal będą się bardzo szybko rozwijać centra usług wspólnych, które pozwalają na optymalizację procesów biznesowych zarówno w obszarze IT, księgowości oraz obsługi klienta.


TOP 200
Na ten temat
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy