Druk nano z Polski

Polska firma opracowała przełomową technologię ultraprecyzyjnego druku nanomateriałów. Rozwiązanie wrocławskiej XTPL pozwala na produkowanie nowej generacji przezroczystych warstw przewodzących.

Druk nano z Polski

Do polskich firm technologicznych działających bez kompleksów na rynku globalnym należy XTPL SA, która opatentowała i komercjalizuje przełomową technologię ultraprecyzyjnego druku nanomateriałów. Technologii opiera się na kierowanym łączeniu nanocząstek z wykorzystaniem przyciągania dielektroforetycznego, co pozwala utworzyć linie przewodzące o szerokości nawet poniżej 100 nm – precyzja ta jest niespotykana i nie do osiągnięcia żadną inną metodą druku na świecie. W laboratoriach firmy zaprojektowano unikatową głowicę drukującą, która nanosi na nieprzewodzące podłoże odpowiednio skomponowany nanotusz. Pod wpływem zewnętrznego zmiennego pola elektrycznego nanocząstki w tuszu grupują się w określony i kontrolowany sposób, tworząc precyzyjnie ultracienką linię przewodzącą.

Rozwiązanie XTPL pozwala na produkowanie nowej generacji przezroczystych warstw przewodzących TCF (Transparent Conductive Films), które stosuje się w produkcji wyświetlaczy, monitorów i ekranów dotykowych, oraz umożliwi innowacyjne zastosowanie w sektorze ogniw fotowoltaicznych, biosensorów, układów typu lab-on-chip czy zabezpieczeń przed podróbkami.
Technologia XTPL znajdzie też zastosowanie w naprawie przerwanych połączeń metalicznych w cienkowarstwowych układach elektronicznych, co będzie stanowiło rewolucję dla branż, takich jak: wyświetlacze TFT / LCD / OLED, układy scalone (IC), obwody drukowane (PCB), moduły multichipów (MCM), maski fotolitograficzne i ogniwa słoneczne. Ze względu na platformowy charakter rozwiązania technologicznego rozwijanego przez spółkę można się spodziewać kolejnych pomysłów na zastosowania, zwłaszcza w obszarze dynamicznie rozwijającego się ostatnio segmentu elektroniki drukowanej (Printed Electronics). Jest to jedna z najszybciej rozwijających się branż na świecie. Znajduje zastosowanie w różnych sektorach gospodarki, takich jak: produkcja dóbr konsumpcyjnych, transport, lotnictwo, elektronika, służba zdrowia, media.
Brytyjska firma badawcza IDTechEx oszacowała, że wartość rynku elektroniki drukowanej wzrośnie z 29 mld USD w 2016 r. do 70 mld USD w 2026 r.
Druk nano z Polski

Możliwości technologii nanodruku XTPL

Spółka ma siedzibę we Wrocławiu, w jednym z najnowocześniejszych laboratoriów w naszej części Europy, z dostępem do ultranowoczesnych urządzeń i infrastruktury badawczej. Prace są prowadzone w pięciu laboratoriach: symulacji numerycznych, mechatronicznym, nanomateriałów i nanotuszów, aplikacyjnym, procesów pre- oraz posttreatment.

„Rozmawiamy z coraz większą liczbą potencjalnych partnerów zainteresowanych wspólnym rozwojem technologii XTPL poprzez zawarcie umów typu JDA (joint development agreement) lub JV (joint venture). Nasz dział rozwoju biznesu jest w intensywnym kontakcie z liczną grupą potencjalnych klientów, pytających wprost o możliwość zakupu naszych rozwiązań w dziedzinie nanodruku. Są w tym gronie m.in. potężne i dobrze znane firmy ze Stanów Zjednoczonych oraz z innych rejonów świata.

Krzemowa Dolina, Anaheim, Berlin, Miami, Hanower – to tylko niektóre z miejsc, w których w najbliższym czasie pojawią się liderzy XTPL. Obecnie skupiamy się właśnie na efektywnej komercjalizacji naszego przełomowego rozwiązania” – mówi dr Filip Granek, twórca technologii i prezes zarządu XTPL.
Druk nano z Polski

Filip Granek, twórca technologii i prezes zarządu XTPL

Spółka XTPL została w 2017 r. wyróżniona przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Nagrodą Gospodarczą w kategorii najlepszy polski start-up.

Od września 2017 r. akcje XTPL są notowane na rynku NewConnect. Spółka pozyskała od inwestorów ponad 10 mln zł. W akcjonariacie XTPL jest dwóch inwestorów instytucjonalnych z Niemiec mających więcej niż 5% akcji spółki – fundusze inwestycyjne Heidelberger Beteiligungsholding AG oraz Universal-Investment GmbH. Zarząd planuje przeniesienie notowań na Główny Rynek GPW, a ponadto wprowadzenie spółki na otwarty rynek giełdowy Open Market (Freiverkehr), działający przy Deutsche Börse AG we Frankfurcie.