Drabina oparta o właściwą ścianę

Praca jest istotnym elementem naszego życia. Oddzielanie jej od życia jest sztuczne. Lepszy wydaje mi się podział: praca i kariera, rodzina i przyjaciele, ja.

Na własnej skórze przekonałem się, że bez zachowania właściwych proporcji w życiu nie ma szans na długotrwały sukces i satysfakcję z pracy. Myślenie o życiu jako całości na zasadzie "work-life" nie do końca się sprawdza. Takie zestawienie narzuca rozdzielenie jednego od drugiego.

A przecież praca jest istotnym elementem naszego życia. Oddzielanie jej od życia jest sztuczne. Lepszy wydaje mi się podział: praca i kariera, rodzina i przyjaciele, ja. Sprawia, że zaczynamy świadomie kontrolować, czy rozwijamy się zawodowo, czy mamy czas dla rodziny i dostajemy z życia to, co dla nas ważne. Łatwo zapomnieć o swoim hobby i pracować po 24 godziny na dobę. To zgubna ścieżka. Daje satysfakcję, ale nie pozwoli utrzymać tych wyników przez długi czas i prędzej czy później sami będziemy się upominać o miejsce dla siebie w swoim życiu. Żeby utrzymać równowagę w życiu, trzeba mu się dokładnie przyjrzeć.

Początek roku sprzyja temu, żeby zastanowić się, co chcemy zmienić w życiu. Warto jednym z postanowień uczynić właśnie spisanie misji życiowej. To pierwszy krok w kierunku równowagi. Gra jest warta świeczki. Materiałów na temat rozwoju osobistego, świadomego życia i osiągania sukcesu jest bardzo dużo, łatwo się w tym pogubić. Dlatego proponuję model, który ułatwi stawianie pierwszych kroków i uporządkuje informacje.

Kilka obszarów pozwala określić, czy wspinasz się po właściwej drabinie we właściwy sposób. Jakie są twoje wartości, filozofia życiowa? Czy wiesz, jaki ślad zamierzasz zostawić po sobie? Co jest sensem życia? Na pytanie o sens życia trzeba sobie odpowiedzieć samemu, odpowiedź staje się życiową misją.

Twoje nawyki, które na co dzień określają, jakim jesteś człowiekiem. Te pozytywne to na przykład regularne ćwiczenia, dbanie o swój rozwój. Negatywne to nałogi, odkładanie spraw na później, niekończenie rozpoczętych zadań. Jeżeli szukasz stałej zmiany, poświęć czas na utrwalenie dobrych nawyków.

Świadomość swoich zdolności i posiadanych zasobów. Czy wiesz, jakie są twoje mocne strony? Jakie masz możliwości i szanse? Co cię ogranicza? Czy wiesz, w czym jesteś dobry? Co może przynieść wartość innym? Zasoby to na przykład także znajomości. Czy wiesz, czym się zajmują i w czym są dobrzy ludzie, którzy cię otaczają? Czy wiesz, w czym możesz im pomóc, a w czym oni mogą być pomocni tobie?

Zazwyczaj większość z nas określa siebie, mówiąc: Jestem nauczycielem, ojcem, wędkarzem itd. W życiu pełnisz wiele ról. Część z nich wybrałeś świadomie i koncentrujesz się na nich, na przykład twój zawód, natomiast niektóre niejako zostały ci nadane, ale czasem są dla ciebie niedostrzegalne. Ilu z nas na co dzień zadaje sobie pytanie: Jakim jestem obywatelem swojego kraju? Słyszałem kiedyś, że człowiek może być bardzo dobry w maksymalnie pięciu rolach.

Wizja tego, co chcesz osiągnąć w każdej z ról, to określenie marzeń i pragnień dla każdej z nich. Nie ma ograniczeń, co możesz osiągnąć. Mając przed oczami obraz, do czego dążysz, dużo łatwiej podejmiesz wiele decyzji i łatwiej zmotywujesz się do działania.

Marzenia i wizje najrozsądniej realizować, wyznaczając sobie konkretne cele. Czy wiesz, co powinieneś zrobić, żeby konsekwentnie dążyć do celu? Jaka jest teraz najważniejsza rzecz do osiągnięcia, kiedy ją osiągniesz i co się wtedy stanie? Jaki masz plan na najbliższy rok, dwa lata, pięć? Co osiągniesz za 30 lat? Spisywanie i określanie celów to tak często pojawiająca się w wielu miejscach rada, że bywa ignorowana. Nie popełnij tego błędu.

Sposób, w jaki realizujesz swoje cele. Jak dobrze radzisz sobie z planowaniem, zarządzaniem? Jakie masz nawyki, które ułatwiają osiągnięcie celu?

Od czego zacząć? Najlepiej od określenia swojej misji życiowej. Ale pracując samodzielnie, może to być trudne, dlatego niestandardowo zaproponuję inną drogę: zacznij od środka. Najłatwiej jest zacząć od określenia swoich ról życiowych. Jest to obszar na tyle intuicyjny, że nie powinno być z tym większych problemów. Kolejne intuicyjne zadanie to określenie swoich umiejętności i mocnych stron oraz zidentyfikowanie nawyków. W miarę lepszego samopoznania będziesz mógł przejść do wizji dla każdej z ról i do swojej misji życiowej.

Nie są to tematy, które można zgłębić w jedno popołudnie. Warto jednak poświęcić trochę czasu. To będzie jedna z najlepszych inwestycji w życiu. I dobra rada na koniec: warto nie odkładać na później wykonania pierwszego kroku. Powodzenia!

Ćwiczenia

Te ćwiczenia mają ci pomóc w wykonaniu pierwszego kroku. Kolejna ważna rzecz to zacząć. Trudno jest od razu zrobić te wszystkie ćwiczenia. Trzeba się nastawić na zastosowanie metody małych kroczków. Nie należy się przejmować, gdy początkowe efekty nie będą zadowalające.

Misja

Twoja misja opisuje to, co pozostawisz po sobie, i to, w jaki sposób chcesz przejść przez życie. Pierwszą wersję możesz napisać w miarę szybko, z czasem będziesz ją poprawiał, dopóki nie będziesz z niej zadowolony. To jedno z ćwiczeń, które dało mi najwięcej.

Nawyki 

Na początek przygotuj sobie listę nawyków, których chciałbyś się pozbyć, i listę dobrych przyzwyczajeń, które w sobie wyrobiłeś i które pozytywnie wpływają na twoje życie. Należą do nich: sumienność, regularne telefony do domu, pozytywne podchodzenie do rozwiązywania problemów. Najlepiej pozbyć się niepożądanego nawyku, starając się wyrobić w sobie nowy, pozytywny.

Zasoby/zdolności

Bardzo dobrym ćwiczeniem dla określenia swoich zasobów i zdolności jest analiza SWOT, czyli mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats).

Role życiowe 

Określenie ról życiowych to na początek w miarę proste ćwiczenie. Zazwyczaj role te dotyczą najbliższych osób, zatem możesz być matką, ojcem, córką, synem, siostrą, bratem, przyjacielem itd. Później z tej listy wybierz te, które dla ciebie znaczą najwięcej. Nie musisz ich szeregować w żadnej hierarchii, ważne, żebyś ograniczył listę. Na początek do 5 - 7 osób. Gdy to zrobisz, dodaj sobie do listy jeszcze cztery dodatkowe elementy - to, jak dbasz o kondycję fizyczną (regularne ćwiczenia), umysłową (nauka nowych rzeczy, zdolność do koncentracji), duchową (poczucie celu, misja życiowa) i społeczną (interakcje z innymi ludźmi). Są to cztery obszary, o które warto dbać, żeby utrzymywać się w dobrej formie.

Wizja

Do tego ćwiczenia powinieneś mieć spisane swoje życiowe role. Teraz czas na najprzyjemniejszą część. Wybierz jedną z ról, nad którą chcesz pracować. Możesz uwolnić swoją wyobraźnię i stworzyć w głowie obraz tego co osiągniesz w wybranej roli.

Im więcej emocji będzie towarzyszyć twojej wizji, tym lepiej zapadnie ci w pamięć i będzie skuteczniejsza. Podstawowy sposób to spisanie na papierze wizji dla każdej z ról.

Cele 

Powinny wynikać z wizji przyszłości dla danej roli. Gdy już wiesz, co chcesz osiągnąć, widzisz to i czujesz, najwyższy czas na przełożenie obrazu na konkretne działanie.

Dobrym ćwiczeniem jest rozłożenie sobie planowania dojścia do celu na następujące okresy: rok, 2 lata, 5 lat, 30 lat. Dlaczego tak? Ponieważ trudno przewidzieć, jak zmieni się sytuacja w długim czasie, dlatego cel 30-letni to założenie, że do tego momentu najpóźniej osiągniesz swoją wizję.


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy