Dokąd zmierza IT? Jakie IT w 2020r.?

Bardzo dobre, interesujące spotkanie na początek Agendy CIO 2014. W Warszawie o długofalowej wizji rozwoju firmowego IT dyskutowało blisko 40 CIO. Bardzo dobre, interesujące spotkanie na początek Agendy CIO 2014. W Warszawie o długofalowej wizji rozwoju firmowego IT dyskutowało blisko 40 CIO.

Dokąd zmierza IT? Jakie IT w 2020r.?

Przyszłość IT w perspektywie do 2020 r. to pierwszy temat programu Klubu CIO wybranego do dyskusji przez środowisko szefów IT. Uznaliśmy, że to doskonała okazja, aby klubowej społeczności przedstawić najlepszych CIO i ich wizję na temat przyszłości podległych im obszarów. A zarazem – aby dać możliwość przedstawienia dokonań, , na których owe wizje buduję, dokonań, które uprawomocniają ich do ich snucia.

Dokąd zmierza IT? Jakie IT w 2020r.?

Józef Beźnicki, CIO, mBank, CIO Roku 2013

Spotkanie rozpoczął Józef Beźnicki, CIO Roku 2013, który mówił o IT w mBanku. O tym, jak równolegle zmieniała się firma i IT. I w jaki sposób wypracowano obecny „amebowy”, chmurowy kształt IT, działu który karmi się ciekawymi, strategicznymi wyzwaniami, działa szybko, jest elastyczny i gotowy współkreować strategię nowego mBanku. Departament nauczył się efektywnie włączać do projektów wiele stron reprezentujących różne kompetencje, zarówno wewnątrz firmy jak i firmy zewnętrzne. Potrafi układać znakomicie współpracę z nimi, przetarł się w modelu działania „agile’owym”, elastycznie i dynamicznie. Potwierdza to relacja pomiędzy liczbą „własnych” i zewnętrznych uczestników projektów, która kształtuje się na poziomie 3 do 1. Rysują się też w jego ramach trzy główne profile kompetencji: IT, biznes i UX (user experience), przy czym ten trzeci obszar nie jest rozwijany w ramach mBanku. W ocenie Józefa Beźnickiego obecny, uczący się, elastyczny model odpowiada długofalowym wyzwaniom banku. Nie da się zarazem w ramach takiego ujęcia prognozować ze 100-proc. przekonaniem, w jaki sposób będą się kształtować proporcje pomiędzy tymi sferami ani w ogóle pomiędzy wewnętrznymi i zewnętrznymi zasobami. To parametr, który można dostosować do potrzeb biznesowych.

Dokąd zmierza IT? Jakie IT w 2020r.?

Panel dyskusyjny od lewej strony: Dariusz Śpiewak, wiceprezes ds. IT w ZUS; Mariusz Michalak, CIO w WAM; Marcin Zygmanowski, Accenture i Józef Beźnicki, CIO, mBank.

Po wystąpieniu odbył się panel dyskusyjny z udziałem dwóch innych znakomitych CIO, których nagrodzono w Konkursie CIO Roku 2013 Diamentami CIO: Mariusza Michalaka, CIO w WAM i Dariusza Śpiewaka, wiceprezesa ds. IT w ZUS. Do dyskusji zasiedli także Marcin Zygmanowski z Accenture oraz bohater pierwszej części spotkania, Józef Beźnicki.

Obaj laureaci Diamentów CIO przedstawili swoje dokonania i możliwości, jakie wypracowany model IT stwarza dla całej firmy. Oba przypadki łączy fakt nałożenia nowoczesnego, efektywnego modelu organizacji na rozproszoną strukturę, podlegającą dodatkowo ochronnym regulacjom i uwarunkowaniom. Wrażenie na publiczności zrobiły możliwości biznesowe: WAM przejmuje kolejne przedsiębiorstwa podległe ministerstwu obrony, w najbliższym czasie dzięki ustandaryzowanemu biznesowi i IT przejmie Agencję Mienia Wojskowego. Dariusz Śpiewak wdrożył zarządzanie procesowe, w rozliczeniach z dostawcami zewnętrznymi – metodykę punktów funkcyjnych (COSMIC), odblokowując proces zamawiania i odbioru prac dużych rozwiązań, a na bazie tych zmian – rozpoczęła się w IT ZUS organizacja centrów wspólnych. Kolejność miała znaczenie dla powodzenia poszczególnych etapów zmiany. Obiecujące doświadczenia z organizacją centrów kompetencji pozwalają formułować wizję świadczenia poprzez nie usług szerzej, także dla innych #centralnych instytucji administracji, czy przejmować ich funkcję. W tym kontekście największe wrażenie robi możliwość scalenia procesów z Izbą Skarbową.

Marcin Zygmanowski przytoczył wyniki badania High Performing Business, w którym firma wychwytuje cechy, wzory działania i praktyki firm odnoszących długotrwały rynkowy sukces. Z tej liczby podkreśla szczególnie ważne dla CIO punkty: orientacja na konkurencyjne znaczenie time to market, uzyskiwanego dzięki, poprzez IT, oraz elastyczność i współbieżność w celach i działaniu IT z biznesem.

Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji z Lutowego Spotkania Klubu CIO, posiadamy również materiały filmowe które znajdziecie Państwo w części z klubowymi video.

W trakcie spotkania odbył się także mały sondaż, do którego zaprosił Marcin Marciniak, prowadzący konferencję pod auspicjami Computerworld poświęconą SDN. Uzyskaliśmy ciekawe wyniki odnośnie podejścia przez CIO do tematu sieci programowanych (co piąty ankietowany planuje podejść w najbliższym czasie do zagadnienia) i warunków, przy których rozpoczną w tej mierze działania (uaktywnienie się i zbudowanie produktów przez integratorów). Dołączamy wykresy z wynikami badania.

Dokąd zmierza IT? Jakie IT w 2020r.?

SDN w polskich firmach 1.

Dokąd zmierza IT? Jakie IT w 2020r.?

SDN w polskich firmach 2.

Dokąd zmierza IT? Jakie IT w 2020r.?

SDN w polskich firmach 3.

Następne spotkanie Klubu CIO w Warszawie 3 kwietnia, będzie poświęcone ciemnym danym i nowym zagadnieniom z zakresu zarządzania danymi i informacją w firmie. Zapraszam gorąco już dziś i zachęcam do zarezerwowania czasu w kalendarzu.


TOP 200
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy