Dobre wzory

Konkurs CIO Roku 2011 na półmetku, myślimy już o kolejnej edycji. I kolejnych konkursach, w których swoją biegłość wykazywać będą mogli szefowie IT.

Dobre wzory

W chwili, gdy sięgają Państwo po nowe wydanie CIO, trwa II etap Konkursu CIO Roku 2011. Etap prawdy, spotkania jury z finalistami konkursu, wyłonionymi spośród grona CIO, którzy nadesłali swoje zgłoszenia.

Finaliści i laureaci poprzednich edycji chętnie wspominają niepowtarzalną atmosferę konkursu w czasie spotkań służących prezentowaniu dokonań przed gremium jurorów. Dariusz Stolarczyk, COO i dyrektor ds. operacji, IT i łańcucha dostaw w Grupie EM&F, laureat 2. miejsca w ub. roku i CIO Roku 2009, oraz Sławomir Panasiuk, CIO i COO w KDPW SA, zgodnie stwierdzili, że to najciekawszy element konkursu. Dający szansę skonfrontowania wyobrażeń o swoich dokonaniach z gronem doświadczonych i uznanych top menedżerów IT. Te rozmowy przynoszą korzyści pozakonkursowe. Możliwość podzielenia się doświadczeniami. W bieżącej pracy dominują tematy operacyjne, taktyczne, nie zawsze starcza czasu, aby zająć się problemami długofalowymi, strategicznymi. Należy upewnić się w słuszności swoich poglądów albo zaczerpnąć inspiracji, nabrać innego spojrzenia, pomysłów do modyfikacji obranego kursu czy podejścia.

Warto przytoczyć słowa jednego z uczestników: "Biorąc udział w konkursie CIO Roku, można tylko zyskać". W kolejnych edycjach będziemy zabiegać o jak najszerszy udział CIO w konkursie. Co więcej, jego formułę pragniemy zmultiplikować. Już w 2012 pojawią się konkursy dla CIO, którzy razem z innymi menedżerami dokonali znaczących zmian w swoich firmach. Stawiamy na bezpośrednie rozmowy z jury i interdyscyplinarny, biznesowy zakres tematyczny. Pragniemy, aby tym samym dać więcej możliwości promocji własnych dokonań, zmierzenia się z rynkiem i... samym sobą.

Konkurs z tradycjami

Konkurs CIO Roku to prestiżowy konkurs dla szefów IT polskich firm organizowany przez Klub CIO i redakcję CIO Magazynu Dyrektorów IT. Udział w nim oznacza możliwość podjęcia szlachetnej rywalizacji z najlepszymi CIO w Polsce.

To znakomita okazja do zweryfikowania swoich osiągnięć, porównania ich z dokonaniami innych. To szansa nagłośnienia swoich sukcesów, które przekładają się na powodzenie całej firmy. Obiektywną ocenę gwarantuje jury złożone z doświadczonych, uznanych top menedżerów IT.

Od 2004 uhonorowano tytułem CIO Roku oraz wyróżnieniami łącznie kilkudziesięciu top menedżerów IT, którzy nieustannie potwierdzają swoją klasę, stawiając czoła kolejnym wyzwaniom. Większość aktywnie włącza się także w działania Klubu CIO.


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy