Do pracy z własnym laptopem

Dziewięciu na dziesięciu pracowników przynosi do pracy własne urządzenia technologiczne - wynika z badania IDC i Unisysu.

Spośród ankietowanych niemal 3 tys. pracowników IT, aż 95% przyznaje, że używa co najmniej jednego prywatnie kupionego urządzenia w pracy. Pracodawcy raczej nie zwrócą im poniesionych kosztów - jedynie ok. 30% firm spytanych w innej ankiecie stwierdziło, że mogłyby zwrócić pieniądze pracownikom za tego rodzaju zakupy.

Pracodawca może sobie wyobrazić liczne zalety korzystania z prywatnych urządzeń technologicznych pracowników. Firma oszczędza pieniądze na sprzęcie, dział IT nie ponosi kosztów związanych z utrzymaniem, wsparciem czy uaktualnianiem. Szkolenia są zminimalizowane, ponieważ pracownicy doskonale znają swój sprzęt i aplikacje. Jednak są też ciemne strony zjawiska masowego wnoszenia sprzętu do firmy. Oczywistą wadą są kwestie związane z bezpieczeństwem - codziennie pracownicy opuszczają biuro wraz ze swoimi urządzeniami. Niektórzy mogą nie mieć pieniędzy na uaktualnianie sprzętu. Poza tym, kadra kierownicza może mieć problemy ze zorientowaniem się w sytuacji i opanowaniem jej.

Jakie sprzęty są wnoszone do pracy? Przede wszystkim telefony komórkowe i smartfony, ale niektórzy przynoszą także własne laptopy. Z badania wynika, że pracownicy działów IT w ciągu dnia używają średnio czterech urządzeń konsumenckich i licznych aplikacji stron trzecich, takich jak serwisy społecznościowe.

Badanie pokazuje także, że mniej niż połowa pracodawców pozwala pracownikom IT na dostęp do aplikacji firmowych poprzez smartfony. Niemal połowa ankietowanych pracowników (46%) daje swoim pracodawcom bardzo niskie oceny za integrację urządzeń konsumenckich z sieciami społecznościowymi i aplikacjami korporacyjnymi.


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy