Dlaczego outsourcing to pasmo porażek?

Obszerniejszy w stosunku do publikacji w bieżącym wydaniu magazynu CIO zapis rozmowy z Ezio Viola, General Manager TIG oraz Rosario Piazzese, Partner and IIOM European Lead Regional Examiner z firmy badawczo-doradczej The Innovation Group (TIG) współpracującej z International Institute for Outsource Management (IIOM), która przygotowuje certyfikaty dla firm outsourcingowych.

Po klubowej debacie o outsourcingu, która odbyła się 12 maja br., kontynuujemy dyskusję. Udało nam się porozmawiać z przedstawicielami jedynego ośrodka certyfikującego firmy outsourcingowe.

Dlaczego outsourcing to pasmo porażek?

Rosario Pazzese, Partner and IIOM European Lead Regional Examiner

Dlaczego outsourcing to pasmo porażek?

Ezio Viola, General Manager TIG

CIO: Skąd się bierze brak sukcesów w outsourcingu?

Ezio Viola, General Manager TIG

Rosario Piazzese, Partner and IIOM European Lead Regional Examiner:

Na przestrzeni 15 lat branża outsourcingowa nie była w stanie dowieść swoich możliwości zniwelowania albo przejęcia ryzyka strategii sourcingowej przedsiębiorstw. Jeśli spojrzeć na etapy: ewaluacja/selekcja, przejścia do modelu outsourcingu i działalność w tym modelu, obserwujemy efekt kaskadowy, kiedy to niedostatki z wczesnych etapów przechodzą do kolejnych wywołując coraz szersze negatywne konsekwencje. Ponieważ outsourcing NIE JEST wydarzeniem o charakterze standardowym, każdy przypadek kontraktu usługowego musi podlegać spójnej i pragmatycznej procedurze. Brak doświadczenia stwarza warunki, w których kupujący skłania się ku "bezpiecznym" rozwiązaniom (np. wybiera duże, znane marki) aby skonstatować - zbyt późno - że są nie mniej ryzykowne. Selekcja zaczyna się od wyboru bezpiecznych obszarów do outsourcingu (dobrze opisują to Brown i Wilson w swej Czarnej Księdze Outsourcingu -http://www.theblackbookofoutsourcing.com/), ale potem często przeskakuje się do etapu oceny możliwości dostarczenia usługi, jakie firma outsourcingowa posiada i zapewniła. Pomija się tym samym ważne oszacowania powodzenia przedsięwzięcia z punktu widzenia zdolności przetrwania i zdolności do rozwoju firmy.

Czy kupujący są odpowiednio przygotowani do stosowania outsourcingu jako narzędzia strategicznego?

Gotowość firmy do kupowania outsourcingu strategicznie wynika z możliwości oceny potencjału dostawcy. Z możliwości oceny własnej biznesowej decyzji o outsourcingu. Nie ma obszaru gdzie oczekiwania byłyby tak rozdmuchane, aby następnie prowadzić do przykrego odkrycia, że znaczną część oszczędności trzeba przeznaczyć na zarządzanie relacjami z dostawcą.

Zarówno dostawcy jak i kupujący nie są gotowi na ustanowienie w sposób efektywny specjalnej relacji. Brak na przykład zrozumienia modelu działania dostawców outsourcingu i tego, które obszary i kiedy można wyprowadzać poza firmę. Kupujący stoją także wobec wyzwania szybko zmieniających się modeli biznesowych. Z tego i innych powodów nie wolno opierać swoich założeń i oczekiwań odnośnie outsourcingu tylko na danych i parametrach dostarczanych przez dostawców. Potrzeba minimum dwóch punktów weryfikacji.

Na przykład zapytać o certyfikację outsourcera... Na czym polegają certyfikacje Innovation Group?

Global Star Certification (GSC) to certyfikacja IIOM dla firm outsourcingowych, którą w Europie propaguje i której udziela The Innovation Group. Obejmuje 22 kluczowe obszary procesów uwzględniając aspekty biznesowe i operacyjne. Na tej podstawie określa się dojrzałość i prawdopodobieństwo powodzenia outsourcingu w przypadku danej firmy. Pozwala to na odejście od praktyki dziś powszechnej, kiedy to zamiast stosować pragmatyczne i spójne zasady procesu zaopatrzeniowego, podpisuje się kontrakty w ciemno, obstawiając jak los na loterii.

Jaki model i jakie praktyki outsourcingu Państwo rekomendujecie? Czy na przykład tworzenie Biura Outsourcingu to dobry pomysł?

Nie istnieje idealny model outsourcingu. Dostawcy i klienci powinni, posługując się wspólnym językiem, oceniać każdy przypadek indywidualnie. IIOM oraz TIG pracują nad stworzeniem takiej jednolitej kultury usługi outsourcingowej.

Stworzenie Biura Outsourcingu powinno wynikać z kontekstu i wymiaru ekonomicznego. Stosownie do liczby kontraktów outsourcingowych, którymi zarządza firma. Ulokowanie takiej struktury jest z kolei drugorzędne wobec wymogu wprowadzenia odpowiedniego zarządzania oraz autoryzacji.

W jaki zatem sposób poprawić efektywność outsourcingu?

Trzeba pracować nad stanem wiedzy o outsourcingu. Pod wieloma względami, na przykład komunikacji, zarządzania relacjami, przechodzenia, miar i standardów, zarządzania projektami. Niekiedy obie strony kontraktu powinny poszukać wsparcia i arbitrażu trzeciej strony w obszarach, w których brak im doświadczenia i kompetencji.

**************************

The Innovation Group (TIG) to firma badawczo-doradcza, m.in. we współpracy z International Institute for Outsource Management (IIOM) oferuje usługi wsparcia w różnych etapach i we wszystkich obszarach outsourcingu. Dostarcza także certyfikaty jakości firmom outsourcingowym, dotychczas przyznała je 70 firmom na świecie.


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy