Decydujące 20%

W tym roku polskie firmy ponownie zdominowały ranking firm technologicznie innowacyjnych w regionie Europy Środkowej. "W jaki sposób prognozować, że nowy produkt lub innowacyjna usługa się sprawdzi i zdobędzie uznanie konsumentów? Uważam, że magiczna bariera to 20% nasycenia rynku" - komentuje dla CXO.pl wyniki Deloitte Technology Fast 50 CE Rafał Brzoska, prezes Grupy Integer.

Foto: Piotr Waniorek, Żelazna Studio

Zakończyła się XVI edycja prestiżowego rankingu „Deloitte Technology Fast 50 Central Europe”. Prezentacja polskich laureatów corocznego konkursu miała miejsce 28 października 2015 roku w Warszawie. Polska jest krajem najsilniej reprezentowanym w rankingu, gdyż wśród laureatów znalazło się 19 firm z naszego kraju.

Decydujące 20%: Rafał Brzoska, prezes Grupy Integer.pl

Perspektywy młodych przedsiębiorstw – opierających swoją działalność na innowacyjności – najlepiej w moim odczuciu obrazuje następujące stwierdzenie: "to, co wydaje się nam słuszne dziś, tu i teraz – za rok lub dwa wcale słuszne być już nie musi". Nastąpiła wyraźna zmiana podejścia – cały świat przyspieszył i dał olbrzymią szansę na zdecydowanie bardziej dynamiczny rozwój. Kiedyś popularyzacja nowych rozwiązań trwała 20 lat, dziś czołowym graczem na rynku można stać się w mniej niż 10.

W jaki sposób prognozować, że nowy produkt lub innowacyjna usługa się sprawdzi i zdobędzie uznanie konsumentów? Uważam, że magiczna bariera to 20% nasycenia rynku. Przykłady popularyzacji laptopów, streamingu muzyki czy smartfonów są tego potwierdzeniem – gdy z rozwiązań tych zaczęło korzystać 20% konsumentów na rynku, trend nasycenia zmiany drastycznie przyspieszył. Efekt? Wykres, który rósł stabilnie, zaczął rosnąć w formie hiperboli. W ciągu kolejnych 10 lat nasycenie laptopów na świecie sięgnęło aż 80%.

Warto więc zastanowić się, które trendy może spotkać to samo. Osobiście stawiam na e-commerce: sprzedaż online w stosunku do całości handlu detalicznego to dziś około 10%, a w krajach rozwiniętych, takich jak: Wielka Brytania czy Francji, udział przekroczył już kilkanaście procent. W momencie poziomu nasycenia na poziomie 20% możemy przewidywać, że popularyzacja zakupów dokonywanych drogą online w sposób nagły ogromnie wzrośnie.

Skorzystać może na tym bardzo wiele biznesów i obszarów gospodarki, m.in. logistyka dostaw. Wdrożenie Paczkomatów nie było przypadkiem – zaobserwowaliśmy konkretny trend, który pokazywał wprost, że logistyka obecna dostosowana do klasycznej formy dostarczania produktów nie jest dostosowana do formy i tempa rozwoju e-commerce. To zadecydowało o sukcesie oraz wpływa na nasze wciąż ogromne aspiracje, by stać się globalnym liderem dostaw dla e-handlu.

Celem programu jest identyfikacja oraz zwrócenie uwagi na najszybciej rosnące firmy technologicznie innowacyjne na podstawie wysokości procentowego wzrostu przychodów operacyjnych. Idea konkursu narodziła się w „Dolinie Krzemowej” w 1995 roku. Obecnie ranking jest organizowany niezależnie w kilkudziesięciu krajach świata, w tym w regionie Europy Środkowej. Konkurs Deloitte obejmuje obecnie kategorię główną „Technology Fast 50” i dwie podkategorie (ii) „Wschodzące Gwiazdy” oraz (iii) „Wielka Piątka”. Okres, za który były brane pod uwagę przychody firm obejmował lata 2011 – 2014, a dla Rising Stars 2012-2014. Aby wziąć udział w konkursie firma musiała spełnić następujące kryteria: opracowywać lub wytwarzać autorskie i/lub ponosić istotne nakłady na prace badawczo-rozwojowe, posiadać strukturę własności, która wyklucza udziały większościowe zagranicznych inwestorów strategicznych, posiadać siedzibę w jednym z krajów uczestniczących w programie, profil działalności: oprogramowanie, sprzęt komputerowy, komunikacja, media, czyste technologie, life sciences (biotechnologia, branża farmaceutyczna, technologia medyczna).

Kategoria główna „Technology Fast 50”

Warunkiem kwalifikacji do programu w tej kategorii jest okres działalności co najmniej 4 lata oraz osiąganie rocznych przychodów operacyjnych co najmniej 50 tys. euro w każdym z tych lat. W tegorocznej pięćdziesiątce laureatów znalazły się firmy z 9 krajów: Polski, Czech, Węgier, Litwy Słowacji, Bułgarii, Rumunii, Serbii, Chorwacji. Najwięcej wyróżnionych pochodziło z Polski - 12. Liderem rankingu została czeska firma Simplity, która osiągnęła wzrost przychodów o 1.971% na przestrzeni ostatnich czterech lat (2011 vs 2014). Na drugiej pozycji uplasowała się polska spółka Sky Cash Poland (wzrost o 1.665%) a na trzecim Szallas.hu Kft z Węgier (wzrost o 1.209%). „W momencie rynkowego debiutu cieszyliśmy się z każdej pojedynczej transakcji, natomiast obecnie odnotowujemy ich już ponad 500 tys. miesięcznie. Tak duży wzrost popularności SkyCash to efekt ogromnych nakładów pracy, stale powiększanego grona partnerów oraz spójnej, konsekwentnie realizowanej strategii biznesowej. System od samego początku powstawał z myślą, że będzie rozwiązaniem uniwersalnym, oferującym platformę do płatności za różne, doskonale uzupełniające się usługi. W ten sposób udało nam się odpowiedzieć na praktyczne potrzeby użytkowników smartfonów, rewolucjonizując życie w wielu polskich miastach. Zamierzamy w dalszym ciągu podążać tym tropem i rozwijać SkyCash na wielu nowych płaszczyznach. Liczba zastosowań płatności mobilnych jest praktycznie nieograniczona” - mówi Tomasz Krajewski, prezes zarządu SkyCash Poland S.A.

Tomasz Krajewski, CEO w SkyCash

Tomasz Krajewski, CEO w SkyCash

Nieograniczona liczba zastosowań

Zamierzamy w dalszym ciągu podążać tym tropem i rozwijać SkyCash na wielu nowych płaszczyznach. Liczba zastosowań płatności mobilnych jest praktycznie nieograniczona.

Podobnie jak w ubiegłym roku tegoroczną kategorię główną zdominowały firmy zajmujące się oprogramowaniem. Stanowią one ponad połowę całego rankingu. Średni wzrost przychodów polskich firm, które znalazły się w głównej kategorii programu wyniósł prawie 540 proc. natomiast średnia dla wszystkich firm wyniosła 560%. Jest to jednak mniej niż w poprzednich latach. „Firmom technologicznie innowacyjnym daleko do rezultatów osiąganych kilka lat wcześniej, gdy średnie wzrosty przychodów laureatów sięgały ponad tysiąc procent. Wystarczy przypomnieć, że w edycji z 2012 roku było to 1026 proc. Jednocześnie mimo tego spadku osiągnięty wzrost nadal jest znacznie i nieporównywalnie szybszy niż firm działających w innych specjalizacjach. Widać z tego, że warto inwestować w technologię, a myślenie innowacyjne jest drogą do szybkiego wzrostu” – mówi Magdalena Burnat Mikosz, Partner Zarządzająca zespołami Innovation Consulting i R&D and Government Incentives, Deloitte.

Podkategoria „Wschodzące gwiazdy”

W tej podkategorii nominowane są młode firmy wyróżniające się wysokim potencjałem rozwoju, działające co najmniej 3 lata na rynku. Wymagane przychody 30 tys. euro w każdym badanym roku. W tym roku podkategorię liczącą 12 miejsc rankingowych, zdominowało aż 7 polskich firm. Zwycięzcą została krakowska firma CodeWise Sp. z o.o. Sp. K. operująca w sektorze mediów. W ciągu trzech ostatnich lat odnotowała wzrost przychodów o 4.555%. Średni wzrost przychodów w tej podkategorii w analizowanym okresie wyniósł 787%.

„Najnowsze zestawienie Wschodzących Gwiazd pokazuje, że najszybciej rosną obecnie firmy wdrażające innowacje w dziedzinie oprogramowania wykorzystującego analizę Big Data oraz możliwości urządzeń mobilnych. Rozwijanie innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących nowe technologie może być receptą na dynamiczny wzrost” – podsumowuje Magdalena Burnat-Mikosz.

Magdalena Burnat-Mikosz, Partner Zarządzająca zespołami Innovation Consulting i R&D and Government Incentives, Deloitte

Magdalena Burnat-Mikosz, Partner Zarządzająca zespołami Innovation Consulting i R&D and Government Incentives, Deloitte

Najszybciej rosną...

Najszybciej rosną obecnie firmy wdrażające innowacje w dziedzinie oprogramowania wykorzystującego analizę Big Data oraz możliwości urządzeń mobilnych.

Podkategoria „Wielka piątka”

Do tej podkategorii nominowane są dynamicznie rosnące firmy, którym ze względu na osiągane wysokie przychody trudno osiągnąć bardzo wysoką procentową dynamikę wzrostu przychodów, jakie osiągają mniejsze firmy. Firma musi działać co najmniej 4 lata i osiągać przychody co najmniej 50 tys. euro w każdym badanym roku a ostatnim roku 25 mln euro. Zwycięzcą tegorocznego rankingu została, działająca w sektorze oprogramowania, rumuńska firma Insoft Development & Consulting (577%), jednocześnie zdobywca 15 miejsca w kategorii głównej. W tej podkategorii zabrakło polskich firm. Przychody firm z tej kategorii wzrosły średnio o 247%.

Wyniki tegorocznego rankingu zostały włączone do konkursu o większym zasięgu geograficznym, którego wyniki zostaną wkrótce ogłoszone tj. „Global Technology Fast 100” oraz „Technology Fast 500 EMEA”, dzięki czemu polskie firmy będą mogły zaprezentować się na arenie międzynarodowej.