Dariusz Terlecki od 1 grudnia na czele ATM SA

Dariusz Terlecki został nowym Prezesem Zarządu ATM S.A., największego operatora centrów danych w Polsce. Obejmie on obowiązki z dniem 1 grudnia 2015 r. Tadeusz Czichon, dotychczasowy Prezes Zarządu, współzałożyciel i największy akcjonariusz spółki, złożył rezygnację z pełnionej funkcji.

Rada Nadzorcza spółki poszukiwała kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu od wielu miesięcy. Tadeusz Czichon objął je dokładnie rok temu, jednak tymczasowo. – Rada Nadzorcza zdecydowała się na powierzenie zarządzania spółką wykwalifikowanemu menedżerowi i zrezygnowała z mojego udziału w kierowaniu firmą. Postrzegam ten proces jako naturalny cykl rozwoju spółki kapitałowej. Jako jej akcjonariusz chciałbym dalej wspierać rozwój firmy, być może z pozycji członka Rady Nadzorczej, o ile akcjonariusze wyrażą taką wolę” – tłumaczy Tadeusz Czichon

Dariusz Terlecki - od 1 grudnia 2015 Prezes Zarządu ATM S.A.

Dariusz Terlecki - od 1 grudnia 2015 Prezes Zarządu ATM S.A.

Dariusz Terlecki, to doświadczony menedżer, od wielu lat pełniący funkcje zarządcze i sprzedażowe w dużych firmach usługowych, również telekomunikacyjnych oraz IT. Będzie on odpowiedzialny za realizację ambitnej strategii ATM S.A., wprowadzonej wiosną br. Przewiduje ona m.in. zwiększenie sprzedaży do klientów zagranicznych (ma ona wynieść 25-35 procent przychodów ogółem) oraz wzrost zysku EBITDA w 2017 r. przynajmniej do 60 mln zł. Ma w tym pomóc m.in. wprowadzenie nowych usług w zakresie bezpieczeństwa.

Do niedawna Dariusz Terlecki odpowiadał za rozwój spółki ADP Poland, w szczególności za tworzenie i realizację strategii sprzedaży oraz koordynację kluczowych projektów na polskim rynku. Do jego zadań należało także zarządzanie pracą oddziałów firmy.

Wcześniej, w latach 2002-2011, był Dyrektorem Handlowym oraz Członkiem Zarządu Crowley Data w Polsce i jednym ze współautorów sukcesów firmy zarówno w wymiarze komercyjnym jak i strategicznym. Odpowiadał m.in. za wprowadzenie sprzedaży usług głosowych na terenie całego kraju, koordynował realizację największych kontraktów dla klientów z sektora publicznego, był też autorem gruntownej reorganizacji zespołu sprzedażowego. Dzięki podjętym przez niego działaniom spółka pozyskała wielu nowych klientów, zwiększyła sprzedaż i zbudowała silną pozycję na trudnym rynku telekomunikacyjnym.

W trakcie swojej wieloletniej kariery Dariusz Terlecki był również związany z branżą FMCG. Pełnił obowiązki Dyrektora Sprzedaży w niemieckiej firmie FHP Vileda, pracował również w firmach Office Depot i PBS. Tę ostatnią jako CEO tworzył od podstaw, osiągając próg rentowności już po dwóch latach. W latach 90. czynnie uprawiał dziennikarstwo – publikował m.in. w „Polityce” i „Gazecie Wyborczej”. Od 2009 r. jest członkiem Rady Nadzorczej spółki PWB AWB.

Dariusz Terlecki jest absolwentem Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także studia MBA w Wyższej Szkole Zarządzania w Warszawie.

Włada językiem angielskim, niemieckim i rosyjskim. Wolny czas spędza w górach, czytając i z rodziną.

ATM S.A. jest notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie liderem polskiego rynku centrów danych i ekspertem w zakresie bezpieczeństwa transmisji i przechowywania danych. Pod markami ATMAN i Thinx Poland świadczy usługi kolokacji i hostingu oraz usługi w chmurze we własnych centrach danych o łącznej powierzchni 13 600 mkw. Wykorzystując swoje łącza zagraniczne i sieci światłowodowe w największych miastach Polski, ATM oferuje usługi szerokopasmowe, w tym dostęp do Internetu i transmisję danych. Głównymi odbiorcami usług są operatorzy telekomunikacyjni, media tradycyjne i portale internetowe oraz firmy z sektora finansowego, handlowego i przemysłowego.