Daniel Goleman w Polsce

Daniel Goleman, światowej sławy amerykański psycholog i publicysta, autor bestselleru "Inteligencja emocjonalna" oraz szeregu książek z obszaru inteligencji emocjonalnej, przywództwa i psychologii biznesu wystąpi ze specjalnym wykładem na konferencji "Przywództwo przyszłości: lider czy dyktator", która odbędzie się 29 marca 2012 r. w Warszawie. Organizatorem konferencji jest Hay Group.

Daniel Goleman w Polsce

Dr Daniel Goleman przedstawi najnowsze wyniki badań i przemyślenia związane z kluczową rolą inteligencji emocjonalnej w kształtowaniu wybitnych przywódców w biznesie.

"Często zadajemy sobie pytanie o lidera XXI wieku - przywódcę na miarę wyzwań światowej gospodarki. Zastanawiamy się również, jaki zestaw cech jest niezbędny, aby skutecznie ją pełnić. Nowoczesne zarządzanie, szczególnie w okresie zawirowań gospodarczych, jest przecież jednym z wyzwań, przed którymi stają firmy chcące skutecznie realizować swoje strategie w zmieniających się realiach biznesowych. Goszczenie światowej sławy autorytetu z dziedziny inteligencji emocjonalnej i psychologii przywództwa, jakim bez wątpienia jest dr Daniel Goleman, jest dla nas zaszczytem.

Cieszymy się, że dr Goleman przyjął zaproszenie Hay Group Polska, aby podzielić się swoim bogatym doświadczeniem w dziedzinie psychologii biznesu. Swoimi spostrzeżeniami podzieli się również Jacek Santorski, dlatego jestem przekonany, że uczestniczenie w konferencji będzie fascynującą przygodą intelektualną, jak również sposobem na zrozumienie mechanizmów, które na co dzień wpływają na wyniki pracy naszej i naszych współpracowników. Porozmawiamy o przywództwie XXI wieku na świecie, ale także w polskich warunkach - dziś i w perspektywie najbliższych lat" - powiedział Mik Kuczkiewicz, Partner Zarządzający Hay Group Polska.

Oprócz wykładu dr Golemana uczestnicy konferencji będą mieli możliwość wysłuchania wkładów: Jacka Santorskiego (Akademia Psychologii Przywództwa), prof. Witolda Orłowskiego (Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej), Dr Georga Vielmetter, (Dyrektor na Europę praktyki Leadership & Talent Hay Group) oraz wziąć udział w warsztatach prowadzonych przez Joannę Pommersbach (Lider praktyki Talent Hay Group Polska.

CIO Magazyn Dyrektorów IT jest patronem medialnym konferencji.


TOP 200
Na ten temat
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy