Dane w służbie biznesu

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez IDC na zlecenie Hitachi Data Systems, niemal jedna trzecia przedsiębiorstw wykorzystuje duże zbiory danych lub zamierza zacząć to robić w ciągu najbliższych dwóch lat.

Co dziesiąta z ankietowanych organizacji zaczęła wdrażać rozwiązania do zarządzania dużymi zbiorami danych, a 10% twierdzi, że nigdy tego nie zrobi. Za trzy najważniejsze zalety dużych zbiorów danych większość respondentów uznała łatwiejsze planowanie i budżetowanie, lepszy wgląd w obszary ograniczania kosztów, analizę i ograniczanie ryzyka.

Co hamuje wdrażanie rozwiązań do zarządzania Big Data? Dla 40% respondentów są to koszty, część osób wymieniała także brak środków budżetowych i brak klarownego zwrotu z inwestycji.

Dane ustrukturyzowane, dokumenty i archiwa to obszary, które organizacje w pierwszej kolejności zamierzają zintegrować z rozwiązaniami do zarządzania dużymi zbiorami danych.

Ponad połowa (56%) osób odpowiedzialnych za decyzje IT, które wzięły udział w badaniu uważa, że równoważenie kosztów IT z budżetem i rozwojem firmy stanowi problem w obecnej sytuacji ekonomicznej. Istotne są także kwestie bezpieczeństwa i zgodności z przepisami (53% wskazań). Ok. 41% ankietowanych ma problemy z szybkim wzrostem ilości danych, a jedna trzecia z zapewnieniem dostępu do informacji korporacyjnych.

Natomiast tylko 18% uczestników badania przyznaje, że ma problemy z wpływem działalności firmy na środowisko.

Głównym motywatorem inwestycji osób odpowiedzialnych za IT jest pobudzanie innowacyjności jednostek biznesowych. Istotne jest wspomaganie strategii biznesowej i promowanie innowacji. Najmniej istotne powody do inwestycji to zachowanie zgodności z przepisami i regulacjami oraz czerpanie korzyści biznesowych z firmowych zasobów informacyjnych.

Badanie zostało przeprowadzone w firmach z różnych branż we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Rosji, Włoszech, Holandii i krajów nordyckich.


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy