Czy współpraca z kontraktorem IT może być motorem zmian i innowacji?

Menedżerom, którzy decydują się na współpracę z kontraktorami IT zależy na świeżości ich spojrzenia, nieszablonowym postrzeganiu rzeczywistości i różnorodnych doświadczeniach wyniesionych z projektów realizowanych dla różnych podmiotów.

Rzeczywistość stawia przed menedżerami IT wiele wyzwań. W czasach niepewnych, a równocześnie bardzo dynamicznych rola działu IT i CIO ulega sporym i ciągłym zmianom. Dziś od CIO i kierowanego przez niego działu oczekuje się kreatywności, tworzenia wartości dodanej do biznesu, wsparcia strategii. Na ostatnim Kongresie Lidera Informatyki odbyła się dyskusja panelowa na temat zmiany roli IT i CIO w przedsiębiorstwie. Uczestnicy debaty jednogłośnie zgodzili się, że CIO naszych czasów to menedżer zmian i lider innowacji. Sposobów realizacji tej roli jest wiele, wybór zależy od zainteresowanego i możliwości, jakie stwarza mu jego otoczenie. CIO musi umiejętnie zarządzać w dynamicznie zmieniających się warunkach, uwzględniając nie tylko interes swojego działu i technologię. Celem jest zarządzanie inspirujące kreatywność, na bazie której można skutecznie budować rynkową przewagę konkurencyjną. Najnowsze technologie przychodzą tutaj z pomocą, ułatwiając wsparcie potrzeb biznesowych. Korzystając z nich nie można jednak zapominać o sile napędowej rozwoju, jaką stanowią ludzie.

Jednym z aktualnych trendów rynku pracy jest z jednej strony pogłębiający się brak talentów, a z drugiej - rosnący popyt na specjalistów IT. Inwestycje w rozwój biznesu i narzędzia technologiczne wymuszają zmianę w podejściu do pozyskiwania określonych kompetencji. W tej sytuacji umiejętność budowania odpowiednio skonfigurowanych zespołów i ich rozwijania staje się jednym z kluczowych wyzwań menedżerów. CIO podchodzą w sposób innowacyjny do wielu kwestii, w tym również tych miękkich, związanych z obszarem personalnym. Powszechne jest korzystanie z zasobów zewnętrznych nie tylko w odniesieniu do wyodrębnienia całych procesów czy funkcji, ale i poszczególnych stanowisk czy kompetencji.

Outsourcing oczywiście ma swoich przeciwników i zwolenników. Współpracując na co dzień z różnymi organizacjami obserwuję, że nawet w sytuacjach, gdy pełen outsourcing jest niemożliwy, wiele firm chętnie korzysta z kontraktorów zewnętrznych, jako uzupełnienia własnych struktur. Jak zauważa Piotr Stachowicz - menedżer IT w Citibanku, decydując się na współpracę kontraktorską warto się zastanowić czy ma to być tylko odpowiedź na bieżącą potrzebę czy element długofalowej strategii. W wielu przypadkach jednak korzystanie z zasobów zewnętrznych jest na stałe wpisane w strategię biznesową organizacji. Chcąc świadomie kształtować strategię w tym zakresie warto przemyśleć zakres działań outsourcingu - podkreśla Stachowicz.

Wiele podmiotów korzysta z osób zewnętrznych w odniesieniu do stanowisk "entry level" lub zadań powtarzalnych. Posiłkują się wsparciem zewnętrznym również w sytuacjach losowych np. w przypadku nagłej nieobecności własnego pracownika, czy też awansu i powstałego w jego wyniku wakatu, do czasu ponownego obsadzenia tego stanowiska. Są to głównie działania o krótkim lub średnim horyzoncie czasowym. Dosyć duży odsetek menedżerów decyduje się jednak na długofalową współpracę z kontraktorami. Zależy im bowiem na świeżości ich spojrzenia, nieszablonowym postrzeganiu rzeczywistości, różnorodnych doświadczeniach wyniesionych z projektów realizowanych dla różnych podmiotów. Dodatkowo wysokie koszty pracy związane z tworzeniem etatów często wymuszają na CIO poszukiwanie innych źródeł dostępu do umiejętności i wiedzy określonych specjalistów. Jak zauważa Wojciech Sznajder, IT Manager Chartis Europe - posiłkowanie się zasobami zewnętrznymi może być wymuszone sytuacją wewnętrzną organizacji czyli np. długimi procesami formalnymi tworzenia nowych etatów czy określonymi zasadami rozliczania kosztów. Koszty pozostają bowiem na stałe wpisane w agendę wyzwań dla CIO, niezależnie od zmieniających się kanonów.

Mając już jasność, co do przyczyn wyboru zasobów zewnętrznych warto zastanowić się kim jest statystyczny kontraktor, jakie postawy reprezentuje, jakie wartości docenia? Jak wynika z badania Kontraktorzy IT przeprowadzonego w 2011 roku przez Antal International, osoby wybierające kontraktowy charakter współpracy szczególnie cenią sobie formę zatrudnienia, wysokość wynagrodzenia oraz wielkość i prestiż organizacji, dla której pracują.

Mając taką wiedzę warto pójść dalej w rozważaniach i wypracować efektywne sposoby dotarcia do potencjalnych kontraktorów. Gdzie ich szukać? Oczywiście sposobów jest co najmniej kilka, a ich wybór zależy od danej sytuacji, preferencji i założonych celów. Można poszukiwać samodzielnie poprzez sieć własnych kontaktów, zakładając, że mamy komfort czasowy. Chcąc szybko uzyskać dostęp do potencjalnych współpracownikó można również skorzystać z wyspecjalizowanych firm zewnętrznych zajmujących się rekrutacją i outsourcingiem. Firm tego typu jest coraz więcej na rynku. Część z nich działa tylko i wyłącznie w obszarze IT, część dzięki wyspecjalizowanym zespołom zapewnia swoim pracodawcom wsparcie w różnych obszarach kompetencyjnych.

Jeśli dotarliśmy już do poszukiwanego kontraktora, który spełnia nasze oczekiwania i zdecydujemy się na współpracę - należy bardzo dobrze przygotować się do współpracy od strony formalnej. Dobrze skonstruowana, klarowna umowa zapewni komfort obu stronom. Szczególną uwagę należy zwrócić na tak zwane kwestie wrażliwe, tzn.: bezpieczeństwo danych, ochrona wartości niematerialnych i prawnych.

Załóżmy, że doszliśmy do porozumienia, podpisaliśmy już umowę i rozpoczynamy współpracę. Jak układać sobie współpracę z kontraktorem? Różnicować podejście do kontraktora i pracownika własnego? Odpowiedź, jaka się nasuwa intuicyjnie, to przede wszystkim fakt, że menedżer musi zadbać o stworzenie zespołu, umiejętnie nim zarządzać, aby wspólne cele zostały zrealizowane w ramach określonego harmonogramu, zakresu i budżetu. Pracownicy i kontraktorzy muszą współpracować ze sobą. Z drugiej jednak strony, skuteczny menedżer wie, że zespół tworzą jednostki. Współpracując z freelancerami warto wziąć pod uwagę ich profil osobowości oraz wartości, jakimi się kierują w życiu zawodowym. Silnym motywatorem ich działań jest samodzielność i możliwość rozwoju. Współpracując z nimi trzeba więc stworzyć im przestrzeń i dostarczać wyzwań. Inaczej kontraktor nie będzie w pełni efektywny, zacznie się dusić i poszukiwać innych możliwości w innym miejscu. Pamiętajmy, że kontraktorzy nie boją się zmian, a wręcz ich poszukują i potrzebują, aby móc się rozwijać. Chcąc wykorzystać drzemiący w nich potencjał i kreatywność, należy stworzyć odpowiednie warunki współpracy, dostarczać właściwe bodźce. Niezależnie od podstaw formalnych współpracy należy zadbać o pełną integrację wszystkich członków z zespołem i organizacją. Zapewnić spójność w podejściu, począwszy od onboardingu, nie zapominając równocześnie o wzmocnionym procesie kontroli i kwestiach bezpieczeństwa danych. Obszary te często wzbudzają wiele emocji i obaw, ale tak, jak zostało to zaznaczone już wcześniej, wystarczy dobrze przygotować umowę współpracy i zabezpieczyć się odpowiednimi zapisami.

Coraz częściej obserwuję działania CIO zmierzające do ujednolicenia podejścia wobec kontraktorów i pracowników. Wielu menedżerów uczestniczy w rozmowach ewaluacyjnych kontraktorów przeprowadzanych przez delegującą ich firmę zewnętrzną. Dzieje się tak ze względu na świadomość i chęć stworzenia korzystnych warunków rozwoju kontraktorom, mimo że są oni współpracownikami zewnętrznymi. Często w praktyce zdarza się jednak, że czas współpracy zewnętrznej jest tylko okresem przejściowym do zaproponowania umowy o pracę. Dzięki okresowi zewnętrznej współpracy zarówno kontraktor, jak i jego przyszły pracodawca zyskują czas na wzajemne poznanie i docenienie się.

Czy kwestie współpracy z kontraktorem mogą być wyzwaniem dla CIO? Biorąc pod uwagę znaczenie strategiczne i kosztowe - oczywiście tak! Należy mieć świadomość, że mimo zabezpieczenia formalnego pewnych kwestii, w przypadku zakończenia współpracy organizacja traci nie tylko kapitał ludzki, ale również wiedzę i doświadczenie, które wychodzi z organizacji. Oczywiście tak samo dzieje się w przypadku pracowników etatowych, ale w odniesieniu do kontraktorów duża fluktuacja, jest wpisana już z samej definicji w formę współpracy. Takie spojrzenie jest jednak sporym uproszczeniem. Warto podkreślić, że decydując się na współpracę z kontraktorem korzystamy również z dostępu do jego wiedzy i doświadczeń. One często są bardzo zróżnicowane, mogą przełożyć się na spore innowacje w naszym biznesie. Jak zauważa Piotr Stachowicz, innowacyjność często sprowadzana jest do wytwarzania nowych produktów, choć jest to znacznie szersze pojęcie. Duża liczba doświadczeń zawodowych, zdobytych często w różnych branżach, może przynieść ogromne korzyści w obszarach związanych z procesami i zarządzaniem przedsiębiorstwem, których nigdy byśmy się nie spodziewali.

Kontraktor dzieli się z nami swoją wiedzą, a my dajemy mu kolejną porcję doświadczeń. Dzięki takiej wymianie powstają nowe produkty, a dotychczasowe są wzbogacane o nowe funkcjonalności. Jednym słowem - współpraca kontraktorska jest motorem zmian i tworzenia innowacji.

Justyna Mazur, Business Development Manager Antal IT Services


TOP 200
Na ten temat
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy