Czy nadchodzi przełom w zarządzaniu organizacją IT?

Technologia zmienia podejście do zarządzania IT, a trendy, takie jak cloud computing, konsumeryzacja czy mobilność, wymuszają zmiany w codziennej pracy CIO. Podczas spotkania CIO Espresso, którego partnerem była firma HP, rozmawialiśmy na temat nowego oblicza korporacyjnej informatyki.

Czy nadchodzi przełom w zarządzaniu organizacją IT?

Do cloud computingu, które było głównym tematem spotkania, podeszliśmy w sposób niestandardowy - przyjrzeliśmy się mu przez pryzmat zmian, jakie wymusza na metodach zarządzania działem IT i całą organizacją.

Technologia zmieni zarządzanie?

Jak silna i nieuchronna jest zmiana w IT pokazują analizy najważniejszych trendów. Z badań wynika, że skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) dla cloud computingu wynosi 36-40%, dla zjawiska konsumeryzacji IT i BYOD 20-38%, dla mobilności 30%, a dla Big Data 46%. Wszystkie te zjawiska mają ze sobą ścisły związek i wpływają wzajemnie na swój rozwój - niczym system naczyń połączonych. Według Gartnera, są trzy priorytety dla CIO w 2012 r.: Big Data i Business Intelligence, technologie mobilne, cloud computing. Co zaskakujące, bezpieczeństwo znalazło się dopiero na 10. miejscu.

Istnieje wiele definicji cloud computingu. "W dużym uproszczeniu cloud jest potężnym repozytorium usług, przy czym usługa może być dostarczona w postaci infrastruktury, platformy deweloperskiej, aplikacji i procesów biznesowych. Atrybutami wyróżniającymi usługi w chmurze są m.in: dostęp przez internet, samoobsługa poprzez portal zewnętrzny, atrakcyjny model płatności (za rzeczywiste wykorzystanie zasobów) oraz ich współdzielenie z innymi klientami" - wyjaśnia Dorota Grudzień-Molenda, dyrektor ds. rozwoju uług cloud computingu, HP.

Dla biznesu najważniejsze korzyści z wejścia w chmurę to przyspieszenie rozwoju poprzez innowacje optymalizacja kosztów i minimalizacja zagrożeń. "Zmienia się postrzeganie cloud computingu. Dawniej głównym czynnikiem wyboru tego typu rozwiązań była niższa cena w stosunku do klasycznego modelu IT. Dzisiaj do głosu dochodzą uwarunkowania biznesowe i szybkość, z jaką firmy mogą przyswoić nowoczesne rozwiązania - co przy tempie zmian w technologiach IT i rosnących oczekiwaniach po stronie biznesu ma ogromne znaczenie" - podkreśla Dorota Grudzień-Molenda.

Gartner przewiduje także, że do roku 2015 ponad 35% wydatków na informatykę w firmach zostanie poniesionych poza korporacyjnymi budżetami IT. Działy biznesowe będą kupować usługi bezpośrednio z chmury, za pomocą przyciśnięcia jednego klawisza. Będą to usługi z dziedziny zarządzania pracą grupową, szeroko rozumianej analityki danych, czy też korzystanie z istniejących aplikacji biznesowych. Część firm zdecyduje się na rozwijanie własnego oprogramowania, z użyciem gotowych i dostępnych w cloudzie narzędzi oraz platform deweloperskich.

Jakie są zatem możliwe scenariusze rozwoju usług w modelu cloud computingu? Według Doroty Grudzień-Molendy, już dziś widać zainteresowanie chmurą w kilku obszarach: rozwój oprogramowania i testy - poczynając od infrastruktury, poprzez platformy deweloperskie, aplikacje, po gotowe procesy do przeprowadzania testów - wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań dostępnych "od ręki", co znakomicie skraca czas implementacji i ogranicza ryzyka oraz implementacja aplikacji komplementarnych (np. "miękki" HR, CRM). Chmura znajduje również zastosowanie przy aplikacjach charakteryzujących się dużymi wahaniami zapotrzebowania na moc obliczeniową, przy nowych projektach IT, zarówno w ramach istniejącego przedsiębiorstwa, jak i w kompleksowej obsłudze start-upów.

Chmura obliczeniowa stwarza dziś ogromne możliwości redefinicji roli działów IT i CIO, które stają się biznesowymi partnerami w swoich organizacjach i zaczynają przejmować na siebie rolę wewnętrznego brokera usług IT. Jego rolą i największym wyzwaniem będzie optymalizacja katalogu usług IT oraz źródeł ich pozyskiwania. Część z nich nadal będzie wytwarzana w ramach macierzystej organizacji - głównie usługi specyficzne lub o charakterze krytycznym, reszta będzie nabywana z zewnątrz. To oznacza konieczność pozyskania przez te organizacje nowych umiejętności, np. nowego podejścia do zagadnień zarządzania dostawcami i partnerami czy zarządzania cyklem życia poszczególnych usług.

Podczas spotkania HP przedstawiło jedno z rowiązań typu infrastruktura jako usługa. Powstało z myślą o tych klientach, którzy w krótkim czasie chcą mieć dostęp do zasobów współdzielonych znajdujących się w chmurze HP (a zatem płacić mniej) i posiadać dedykowane zasoby infrastrukturalne zlokalizowane we własnym data center, zarządzane z głównego ośrodka obliczeniowego HP, za które będą rozliczać się na zasadzie opłaty typu "pay per use". Jest to klasyczny model hybrydowy. Zaletami rozwiązania są m.in: atrakcyjny model płatności bez nakładów inwestycyjnych, szybka implementacja rozwiązania (2-3 miesiące na uruchomienie usługi), wysokie SLA i bezpieczenstwo rozwiązania, elastyczność rozwiązania, jak również krótki czas pozyskiwania nowych zasobów po uruchomieniu usługi.


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy