Czy kobiety są lepszymi menedżerami?

Sposób pracy kobiet i mężczyzn różni się, ale te różnice nie mają wpływu ani na efektywność ani na osiągnięcia zawodowe - wynika z badania "Wojna Płci", przeprowadzonego przez Diners Club, w ramach programu Talent Club.

W badaniu wzięło udział ponad 500 polskich menedżerów. Zdaniem 63% respondentów, płeć nie ma wpływu na skuteczność pracy menedżera, a zdaniem 58% - na jego osiągnięcia zawodowe.

Jednak styl pracy kobiet i mężczyzn na stanowiskach kierowniczych różni się. "Zdaniem większości badanych menedżerki są bardziej dokładne w realizowaniu działań oraz cechują się większym nastawieniem na współpracę z ludźmi, a także częściej niż mężczyźni dostrzegają u innych osób emocje. Menedżerowie natomiast charakteryzują się większą bezwzględnością w dążeniu do celu, szybciej niż ich koleżanki podejmują decyzje, mają lepiej rozwinięte zdolności przywódcze i są bardziej skłonni do podejmowania ryzyka" - mówi dr Anna Wilk, socjolog z Uniwersytetu Wrocławskiego i ekspert programu Talent Club.

Jednak zdaniem gros espondentów badania żadna z tych cech nie ma wpływu na jakość sprawowania funkcji menedżerskich.

" Badani w większości zgodzili się, że różnice między płciami istnieją, jednak nie są one na tyle istotne, by faktycznie wpływać na jakość i skuteczność pracy menedżera czy menedżerki. Według respondentów umiejętność dobrego zarządzania zespołem o wiele bardziej niż od płci zależy od sposobu pracy danej osoby i jej umiejętności interpersonalnych, takich jak zachęcanie podwładnych do kreatywnego myślenia i pozostawianie im swobody w sposobie wykonywania obowiązków" - komentuje Anna Wilk.

Ponad jedna trzecia (34%) uczestników badania uważa, że do osiągnięcia sukcesu na stanowisku menedżera konieczne są cechy, które zależą od płci. W grupie osób, które uważają, że przedstawiciele jednej płci skuteczniej radzą sobie na stanowiskach kierowniczych (37%) najpopularniejszy był pogląd, że to mężczyźni są lepszymi menedżerami (dwie trzecie respondentów tak uważa), przy czym w większości pogląd ten głosili mężczyźni (58%). Natomiast kobiety podkreślały, że to one lepiej od mężczyzn wykonują powierzone im obowiązki(20%).