Czy kobiety są lepszymi menedżerami?

Sposób pracy kobiet i mężczyzn różni się, ale te różnice nie mają wpływu ani na efektywność ani na osiągnięcia zawodowe - wynika z badania "Wojna Płci", przeprowadzonego przez Diners Club, w ramach programu Talent Club.

Czy kobiety są lepszymi menedżerami?

W badaniu wzięło udział ponad 500 polskich menedżerów. Zdaniem 63% respondentów, płeć nie ma wpływu na skuteczność pracy menedżera, a zdaniem 58% - na jego osiągnięcia zawodowe.

Jednak styl pracy kobiet i mężczyzn na stanowiskach kierowniczych różni się. "Zdaniem większości badanych menedżerki są bardziej dokładne w realizowaniu działań oraz cechują się większym nastawieniem na współpracę z ludźmi, a także częściej niż mężczyźni dostrzegają u innych osób emocje. Menedżerowie natomiast charakteryzują się większą bezwzględnością w dążeniu do celu, szybciej niż ich koleżanki podejmują decyzje, mają lepiej rozwinięte zdolności przywódcze i są bardziej skłonni do podejmowania ryzyka" - mówi dr Anna Wilk, socjolog z Uniwersytetu Wrocławskiego i ekspert programu Talent Club.

Jednak zdaniem gros espondentów badania żadna z tych cech nie ma wpływu na jakość sprawowania funkcji menedżerskich.

" Badani w większości zgodzili się, że różnice między płciami istnieją, jednak nie są one na tyle istotne, by faktycznie wpływać na jakość i skuteczność pracy menedżera czy menedżerki. Według respondentów umiejętność dobrego zarządzania zespołem o wiele bardziej niż od płci zależy od sposobu pracy danej osoby i jej umiejętności interpersonalnych, takich jak zachęcanie podwładnych do kreatywnego myślenia i pozostawianie im swobody w sposobie wykonywania obowiązków" - komentuje Anna Wilk.

Ponad jedna trzecia (34%) uczestników badania uważa, że do osiągnięcia sukcesu na stanowisku menedżera konieczne są cechy, które zależą od płci. W grupie osób, które uważają, że przedstawiciele jednej płci skuteczniej radzą sobie na stanowiskach kierowniczych (37%) najpopularniejszy był pogląd, że to mężczyźni są lepszymi menedżerami (dwie trzecie respondentów tak uważa), przy czym w większości pogląd ten głosili mężczyźni (58%). Natomiast kobiety podkreślały, że to one lepiej od mężczyzn wykonują powierzone im obowiązki(20%).


TOP 200
Na ten temat
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy