Czemu CIO powinien częściej wychodzić?

Odłóż urządzenia elektroniczne i odsuń się od klawiatury. Odłącz się od mediów społecznościowych. Wróć do podstaw - spotkań twarzą w twarz z realnymi ludźmi.

Czy brzmi to staromodnie? Zawsze przedkładam bezpośrednią rozmowę ponad zdigitalizowaną wymianę informacji. Prawdziwy uśmiech wysyła znacznie precyzyjniejszą, prawdziwszą wiadomość niż jakikolwiek ciąg emotikonów. CIO są notorycznie przywiązani do biura i skoncentrowani na operacjach IT, co pokazało ostatnie badanie "State of the CIO". Jedynie 9% spośród niemal 600 dyrektorów IT, którzy brali w nim udział, spędza czas studiując trendy rynkowe i potrzeby klientów, a prawdopodobnie jeszcze mniejszy odsetek wychodzi aby odwiedzać klientów.

Jednak potrzeba dotarcia do klientów jest coraz większa i dotyczy także działu IT. Niemal jedna trzecia CIO stwierdziła, że poświęcanie uwagi klientom stanie się ważniejszą częścią ich pracy w ciągu najbliższych trzech do pięciu lat. Na co więc czekają teraz?

Można mówić o dość krótkiej, prostej liście rzeczy do zrobienia, która pomoże poprawić kontakty z klientami i daje szybką nagrodę w postaci np. nowych pomysłów i spojrzenia na to, w jaki sposób IT może poprawić biznes. Główną zasadą jest wyjście z biura i praca "w terenie". Michael Capone, CIO w ADP stara się spędzać jedną piątą czasu na spotkaniach, jego dział nie czeka, aż biznes określi strategię, której realizację umożliwi IT, ale sam pomaga stworzyć wizję tego, co jest możliwe dzięki technologii.

Niektórzy CIO z branży handlu detalicznego co jakiś czas pracują w sklepach i nie patrzą wtedy wyłącznie na IT. Pamiętają, że klient nie myśli o wizycie w sklepie jako o przygodzie z technologią. CIO starają się dostrzec sposoby poprawy ogólnego wrażenia, niezależnie od tego, czy zawiera to w sobie elementy IT.

Jeśli wychodzenie do klientów nie jest praktykowane w twojej branży, dobrym źródłem inspiracji może być grono twoich kolegów po fachu. Można umówić się na lunch z CIO największego klienta twojej firmy, wymienić rady na temat przywództwa i informacje branżowe. Trzeba tylko zrobić pierwszy krok i wyjść z biura.

Maryfran Johnson jest redaktorem naczelnym amerykańskiej edycji CIO Magazine & Events.


TOP 200
Na ten temat
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy